22
10 2018
1209

Medicii de familie: drepturi, obligațiuni, pacienți

Medicii de familie sunt obligați să încheie contracte de reciprocitate cu unul sau mai mulți medici de familie titulari ai unor practici adiacente, pentru substituire în caz de absență pe un termen de până la 3 luni și să organizeze înregistrarea pe listele proprii a populației a practicii care i-a fost atribuită și a populației practicilor transferate. Acestea sunt unele prevederi din Regulile de organizare a asistenței medicale primare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.988 din 10 octombrie 2018.

Documentul stabilește că principiul de bază în organizarea asistenței medicale primare este garantarea accesului populației la serviciile medicale primare în volumul și de calitatea prevăzute de legislație. Totodată, sunt abrogate HG nr.1134/1997 cu privire la dezvoltarea asistenței medicale primare și HG nr.749/1999 pentru aprobarea actelor normative despre executarea Legii privind minimul de asistență medicală gratuită, garantat de stat.

Detalii
04
04 2018
498

1. (29.1.7.4.4) Apare obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică (cetățean)?

Dat fiind faptul că persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, prevederile art. 90 și 901 alin. (3) din Codul fiscal
Detalii
17
03 2018
339

6. (28.21.50) Se atribuie la deduceri sumele TVA aferente pieselor de schimb pentru utilajul funcțional al întreprinderii, în cazul în care, prin Ordinul întreprinderii, pentru piesele de schimb au fost stabilite norme de ieșire din uz (pierdere a calității de consum)?

Potrivit prevederilor art.24 alin.(13) din Codul fiscal nr.1163-ХШ din 24.04.1997, deducerea reziduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale se permite în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor.
Detalii
10
05 2017
790

5. (29.1.6.4) Cum se va reflecta în darea de seamă anuală (forma IALS14) veniturile angajaților, care sunt scutite de impozit pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1)
Detalii