08
05 2018
2017

Încă o condamnare pentru evaziunea fiscală

Activând în calitate de administrator şi fondator al SC „I.” SRL, care a prestat servicii în domeniul construcţiei, persoana fizică N., în perioada lunilor octombrie-decembrie 2012, conform proceselor-verbale de recepţie finală la mai multe instituții, a încasat venituri în sumă totală de peste 7,4 mil. lei, inclusiv TVA în sumă de 1, 23 mil. lei.

Însă, urmărind scopul tăinuirii veniturilor impozabile obţinute în urma îndeplinirii lucrărilor şi serviciilor prestate, nu a reflectat în evidenţa contabilă tranzacţiile efectuate şi mijloacele băneşti obţinute în rezultatul acestora.
Detalii
11
01 2018
1563

Sistemul sancţionator: proiectul modificărilor Codului fiscal şi Codului vamal

Ministerul Justiţiei propune spre consultare un proiect de lege ce prevede instituirea unui mecanism de liberare de răspundere penală în cazul infracțiunilor care nu au fost săvârșite prin aplicarea constrângerii psihice, fizice și care nu s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei, nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat sau organizație criminală.
Detalii
09
08 2017
647

Despre plata salariului pentru absență forțată

Angajatul unui agent economic a fost restabilit în funcție ca urmare a Deciziei Curții de Apel mun. Chişinău prin care angajatorul a fost obligat să achite în folosul angajatului eliberat nelegitim salariile pentru absența forțată de la lucru. Pot fi oare plățile salariale achitate în folosul angajatului considerate drept reparare a prejudiciului cauzat acestuia?
Detalii
03
05 2017
659

Bugetul de stat, prejudiciat cu circa 15 mil. lei

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu angajații Inspectoratului Național de Investigații al IGP, au efectuat percheziții în 30 de locuri din capitală la câțiva agenţi economici, care gestionează mai multe agenţii de taxi. Mai multe persoane au fost sunt reținute.
Detalii
06
04 2017
1158

Bugetul de stat, prejudiciat cu 23,2 mil.lei

Pe data de 5 aprilie curent a avut loc şedinţa publică a Curţii de Conturi, în cadrul căreia de către șeful interimar al Direcției generale auditului autorităților publice locale, Irina Gutnica, a fost prezentat raportul de audit „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”.
Detalii
24
01 2017
896

Descalificarea şi degrevarea debitorului, precum și răspunderea acestuia în cadrul procesului de insolvabilitate

În sensul Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Lege), debitor, în conformitate cu prevederile art. 2 din Lege, se subînțelege orice persoană, indicată la art. 1 alin. (2), care are datorii la plata creanţelor scadente, inclusiv a creanţelor fiscale, împotriva căreia a fost depusă în instanţa de judecată o cerere de intentare a unui proces de insolvabilitate.
Detalii
03
01 2017
1216

Consumatorii pot cere recuperarea prejudiciilor pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare necalitative

Consumatorul va avea dreptul să solicite, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, recuperarea prejudiciilor în cazul în care operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizează servicii necorespunzătoare indicatorilor de calitate.
Detalii
25
10 2016
517

Guvernul va susţine producătorii agricoli care au suferit din cauza înghețurilor de primăvară

Pentru susținerea producătorilor agricoli care au suferit din cauza înghețurilor de primăvară, din fondul de rezervă al guvernului urmează să fie alocate 45 mil. lei.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de hotărâre a guvernului în acest sens, dar și regulamentul de distribuire a acestor bani.
Detalii
22
06 2016
580

Corectitudinea evaluării pagubelor înregistrate după ploile abundente din 18 iunie va fi supravegheată de o Comisie specială

Eliminarea pagubelor înregistrate în urma ploilor abundente cu vânt puternic şi grindină din 18-19 iunie a.c., dar şi acordarea ajutorului necesar oamenilor care au avut de suferit, au fost discutate la şedinţa de ieri a Comisiei pentru situaţii excepţionale, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip.
Detalii
19
02 2016
804

Al zecelea dosar pentru fraude la BEM - expediat în instanță

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în privința a cinci foști membri ai Comitetului de creditare ai Băncii de Economii, acuzați de încălcarea regulilor de creditare, cu provocarea unor daune în proporții deosebit de mari instituţiei financiare.
Detalii