08
05 2019
2567

Încălcarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariaţilor

La 21 noiembrie 2018 un agent constatator din cadrul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare – CNPDCP) a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie SRL „C” pentru comiterea contravenției prevăzută la art. 741 alin. (1) şi alin. (2) din Codul contravenţional1 (CC).

Întreprinderea a fost găsită vinovată de prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaţilor prin intermediul sistemelor de evidenţă, cum ar fi sistemul manual/automatizat/mixt de evidenţă a angajaţilor, cu încălcarea art. 23 din Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal2, dar şi a prevederilor Regulamentului Registrului de Evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012
Detalii
15
04 2019
651

Amendă pentru prelucrarea neconformă a datelor cu caracter personal

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a constatat în cadrul unui control efectuat la o sală de fitness din mun. Chișinău că sistemul de supraveghere video, care capta imagini video ale subiecților de date cu caracter personal, a fost instalat contrar prevederilor legislației și fără notificarea CNPDCP.

Ca urmare, sala s-a ales cu o sancțiune în sumă de 6500 lei pentru prelucrarea neconformă a datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video.
Detalii
02
08 2018
1391

Protecția datelor cu caracter personal – alinierea cadrului legal la standardele europene

La 25 mai 2018 a intrat în vigoare ultimul act din pachetul legislativ de acte europene din domeniul protecției datelor cu caracter personal — Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (GDPR), aprobat la 27 aprilie 2016 de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.
Detalii
15
08 2017
1494

Protecția datelor cu caracter personal. Obligaţiunile principale ale operatorului

Prin conceptul “date cu caracter personal” se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică — subiect de date cu caracter personal — identificată sau identificabilă. Persoana identificabilă este persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la unul sau mai multe elemente specifice identității sale (art.3 al Legii nr.133 din 8.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în continuare — Legea nr.133). Numărul de identificare a persoanei fizice este un astfel de element. Alte categorii de date cu caracter personal sunt datele biometrice, genetice, cele menționate în actele de identitate şi de geolocalizare, codurile personale ale asigurării sociale și medicale, datele bancare, etc.
Detalii
04
05 2016
891

Programul TAIEX va ajuta Moldova să protejeze datele în sectorul bancar

Uniunea Europeană, în cadrul Programului TAIEX, va acorda Moldovei asistență la protejarea datelor în sectorul bancar.

Anunțul a fost făcut de Centrul de Informare al Vecinătății Europene al UE, menționînd că, în particular, reprezentanți ai Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Moldovei se află la Roma, la 3-4 mai
Detalii