03
05 2018
915

Unii funcționari vor avea dreptul la grevă, alții nu

Funcționarii publici de conducere de nivel superior și funcționarii publici de conducere din cadrul Parlamentului, Cancelariei de Stat și Preşedinţiei nu vor putea participa la greve.
Hotărârea Guvernului prin care au fost operate modificări în Nomenclatorul unităţilor, sectoarelor şi serviciilor, ale căror salariaţi nu pot participa la grevă, a fost publicat în Monitorul Oficial din 27 aprilie 2018.

De asemenea, documentul prevede că din organizaţiile de asigurare a ordinii publice, a ordinii de drept şi a securităţii statului, vor fi privaţi de dreptul de participare la grevă doar angajaţii de competenţele funcţionale ale cărora ţine asigurarea ordinii publice,
Detalii
14
02 2018
979

Deputaţii şi Preşedintele ţării nu pot declara grevă

Funcționarii publici de conducere de nivel superior și funcționarii publici de conducere din cadrul Parlamentului, Cancelariei de Stat și Preşedenţiei nu vor putea participa la greve.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotarire a Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului unitatilor, sectoarelor si serviciilor al caror salariati nu pot participa la greva, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.656 din 11 iunie 2004.
Detalii
22
11 2017
902

Susţinerea socială necesită alte pârghii decât cele fiscale

Guvernul a respins iniţiativă legisltivă (nr.286 din 25 septembrie 2017, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative) înaintată de Preşedintele Republicii Moldova de a reduce cota TVA la livrarea gazelor naturale şi gazelor lichefiate, de la 8% la 5%. Actul a fost publicat în MO din 17 noiembrie 2017.
Detalii
03
11 2017
1441

Guvernul nu susţine reducerea vârstei de pensionare

Guvernul nu a susținut proiectul de lege privind modificările la Legea privind sistemul public de pensii din 14 octombrie 1998, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Președintele Republicii Moldova Igor Dodon și prevede reevaluarea vârstei de pensionare la 62 de ani pentru bărbați și 57 ani pentru femei, precum și ajustarea stagiului de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.
Detalii
22
09 2017
1125

Totuși, ANRE independent își va aproba bugetul

Parlamentul, în prima ședință plenară din sesiunea de toamnă-iarnă 2017, a reexaminat și adoptat în mod repetat proiectul de lege cu privire la energetică, returnat Legistivului de Președintele țării.

În Raportul Comisiei economie, buget și finanțe, președintele Comisiei, Ștefan Creangă, a menționat că proiectul urmează să substituie Legea nr. 552 din 1998 cu privire la energetică, care nu mai corespunde necesităților actuale în acest domeniu.
Detalii
21
09 2017
1347

Votul pentru tichetele de masă, reconfirmat

Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă, unul dintre cele remise de către șeful statului spre reexaminare Parlamentului, a fost discutat și revotat în lectură finală de către deputați.

Amintim că proiectul prevede acordarea salariaților o alocație individuală de alimentaţie, sub forma tichetelor de masă, valoarea nominală a unui tichet pentru o zi lucrătoare va constitui 45 de lei, suma fiind deductibilă pentru angajatorii care le vor oferi.
Detalii
13
09 2017
1438

Preşedinte al Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare a fost ales un moldovean

Ministerul Economiei şi Infrastructurii al RM comunică, că Ambasadorul Tudor Ulianovschi, Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU și OMC la Geneva, a fost ales Președinte al Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare (Trade and Development Board), care reprezintă cel mai înalt organ decizional din cadrul UNCTAD pe lângă Conferințele Ministeriale, care au loc o dată la patru ani, urmare a votului unanim în plenul sesiunii anuale a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț si Dezvoltare (UNCTAD).
Detalii
05
05 2017
1005

ANI a extins termenul de recepţionare a dosarelor

Concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI) a fost prelungit. Membrii Consiliului de integritate au decis să prelungească până pe 15 mai termenul în care pot fi depuse dosarele.
Detalii