09
11 2018
377

TVA în cazul prestării serviciilor în cadrul unor proiecte

Întreprinderea A SRL, platitor de TVA, resident al RM, presteaza servicii de elaborare a unei platforme web (servicii IT), pentru întreprinderea B AO, de asemenea platitor TVA, resident RM. Serviciile se prestează în cadrul proiectului X, sustinut de o organizație din UK, nerezidentă RM, care achită costul lucrărilor fără TVA. Organizația din UK nu este indicătă în Anexa la HG nr.246 din 8 aprilie 2010. Această situație poate fi considerată ca export de servicii?
Detalii
29
09 2016
739

Referitor la trecerea în cont a TVA achitate de prestatorii serviciilor de publicitate

Este permisă trecerea în cont a TVA achitată de prestatorii de servicii de publicitate (de exemplu, de agenție de publicitate) la procurarea de mărfuri și servicii, livrate ulterior cu titlu gratuit în scopul prestării serviciilor de publicitate?

Serviciile de publicitate și/sau de promovare a vînzărilor, efectuate de către agențiile de publicitate în procesul activității de întreprinzător în conformitate cu prevederile art. 93 pct. 6) din CF, reprezintă livrări impozabile cu TVA.
Detalii
21
09 2016
892

Privind regimul TVA în cazul prestării serviciilor (poștale) de trimitere contra ramburs

Urmează a fi scutite de TVA serviciile (poștale) de trimitere contra ramburs?

Conform art. 2 din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17 martie 2016, serviciul de trimitere contra ramburs reprezintă serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale.
Detalii
04
07 2016
1009

Cu privire la baza de calculare a taxei pentru cazare în cazul prestării serviciilor de cazare și altor servicii complementare

Compania noastră desfășoară activitatea în domeniul turismului, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 (în continuare – Lege). Activitatea de bază constă în prestarea serviciilor hoteliere, totodată, conform statutului desfășurăm și alte activități, inclusiv deservirea mesei în cadrul restaurantelor, precum și alte servicii complementare.
Detalii
01
07 2016
647

Cu privire la dreptul autorității administrației publice locale de a stabili taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru cabinete stomatologice și bănci

Membrii asociației noastre, privind susținerea businessului local, au recepționat o Reclamație de la primăria orașului, prin care sunt obligați să primească autorizație de funcționare și să achite taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru mai multe obiecte, cu avertizarea inițierii unui litigiu judiciar în cazul refuzului de a achita taxa respectivă.
Detalii
20
08 2015
818

28 de mii de beneficiari au solicitat să-şi schimbe prestatorul de plăţi sociale

În jur de 28 de mii de beneficiari de plăţi sociale au scris cerere pentru a-şi schimba prestatorul, alegând între una din cele 7 instituţii bancare cu care Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) are încheiate contracte.

Maria Bortă, preşedintele CNAS, a comunicat, într-o conferinţă de presă, că procedura este simplă: persoana se prezintă cu buletinul la instituţia aleasă, depune cerere, iar prestatorul deja transmite cererea către CNAS.
Detalii