09
09 2020
611

(6.6.6.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii?

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 

 

     Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune( art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).
09
09 2020
337

(6.6.8.1) Cine este scutit de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt scutite: 

 

        - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; 
       - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; 
     - Banca Națională a Moldovei; 

Detalii
03
09 2020
673

Reglementarea sanitară a unităților prestatoare de servicii de coafură și cosmetice

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 3 septembrie curent a fost inclus proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind efectuarea activităţilor de coafură, întreţinere şi înfrumuseţare corporală.
 
Regulamentele sunt destinate persoanelor juridice și antreprenorilor individuali ale căror activități sunt legate de proiectarea, construcția și exploatarea unităților publice care oferă servicii de coafură și servicii cosmetice, precum și autorităților desemnate să efectueze supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat.
 

Detalii
26
12 2019
649

Serviciile de sănătate în cadrul instituţiilor de învăţământ ar putea fi acordate din FAOAM

Cheltuielile pentru acordarea serviciilor suplimentare de sănătate copiilor, elevilor şi studenţilor de către personalul medical al instituţiilor de învăţământ ar putea fi suportate din fondul asigurărilor obligatorii de sănătate. În prezent aceste cheltuieli sunt acoperite din bugetele instituțiilor de învățământ.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune trecerea asistenților medicali din instituțiile de învățământ în subordinea Centrului Medicilor de Familie și suportarea cheltuielilor pentru acordarea serviciilor de sănătate din FAOAM.
Detalii
09
11 2018
708

TVA în cazul prestării serviciilor în cadrul unor proiecte

Întreprinderea A SRL, platitor de TVA, resident al RM, presteaza servicii de elaborare a unei platforme web (servicii IT), pentru întreprinderea B AO, de asemenea platitor TVA, resident RM. Serviciile se prestează în cadrul proiectului X, sustinut de o organizație din UK, nerezidentă RM, care achită costul lucrărilor fără TVA. Organizația din UK nu este indicătă în Anexa la HG nr.246 din 8 aprilie 2010. Această situație poate fi considerată ca export de servicii?
Detalii
29
09 2016
1180

Referitor la trecerea în cont a TVA achitate de prestatorii serviciilor de publicitate

Este permisă trecerea în cont a TVA achitată de prestatorii de servicii de publicitate (de exemplu, de agenție de publicitate) la procurarea de mărfuri și servicii, livrate ulterior cu titlu gratuit în scopul prestării serviciilor de publicitate?

Serviciile de publicitate și/sau de promovare a vînzărilor, efectuate de către agențiile de publicitate în procesul activității de întreprinzător în conformitate cu prevederile art. 93 pct. 6) din CF, reprezintă livrări impozabile cu TVA.
Detalii
21
09 2016
1518

Privind regimul TVA în cazul prestării serviciilor (poștale) de trimitere contra ramburs

Urmează a fi scutite de TVA serviciile (poștale) de trimitere contra ramburs?

Conform art. 2 din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17 martie 2016, serviciul de trimitere contra ramburs reprezintă serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale.
Detalii
04
07 2016
1911

Cu privire la baza de calculare a taxei pentru cazare în cazul prestării serviciilor de cazare și altor servicii complementare

Compania noastră desfășoară activitatea în domeniul turismului, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 (în continuare – Lege). Activitatea de bază constă în prestarea serviciilor hoteliere, totodată, conform statutului desfășurăm și alte activități, inclusiv deservirea mesei în cadrul restaurantelor, precum și alte servicii complementare.
Detalii
01
07 2016
960

Cu privire la dreptul autorității administrației publice locale de a stabili taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru cabinete stomatologice și bănci

Membrii asociației noastre, privind susținerea businessului local, au recepționat o Reclamație de la primăria orașului, prin care sunt obligați să primească autorizație de funcționare și să achite taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru mai multe obiecte, cu avertizarea inițierii unui litigiu judiciar în cazul refuzului de a achita taxa respectivă.
Detalii