02
01 2018
385

PARE 1+1 a oferit finanţare de încă opt mil. lei

Comitetul de Supraveghere a ”PARE 1+1” a aprobat în ultimele zile ale anului 2017 încă 32 cereri de finanțare nerambursabilă, înaintate de entităţile fondate de migranții moldoveni sau rudele acestora, în sumă totală de 7,9 mil. lei. Ministerul Economiei consideră că astfel vor fi create circa 90 locuri de muncă noi, iar investițiile totale ale întreprinderilor date vor constitui 19,43 mil. lei.
Detalii
14
04 2017
1437

Despre eliberarea facturii fiscale la prestarea serviciilor de dare în locațiune a spațiilor comerciale persoanelor fizice și deținătorilor de patente

Firma „X” prestează servicii de dare în locațiune a spațiilor comerciale persoanelor fizice și deținătorilor de patente. Este obligatorie eliberarea facturilor fiscale pentru asemenea servicii? Avem dreptul să facem trimitere la prevederile art. 117 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal?

Detalii
13
04 2017
1136

Cu privire la aplicarea TVA la transmiterea mărfurilor (materialului de marketing, promovare și/sau publicitar) către publicul țintă

Compania prestează servicii de marketing și/sau publicitate. Prevederile contractelor de prestări servicii stabilesc, în calitate de parte componentă a serviciilor de marketing şi/sau publicitate, transmiterea materialului de marketing, promovare şi/sau publicitar publicului țintă. Astfel, transmiterea mărfurilor (materialului de marketing, promovare și/sau publicitar) către publicul țintă constituie obiect al impunerii separat, sau se impozitează cu TVA ca parte componentă a livrării serviciilor de marketing și/sau publicitate?
Detalii
21
02 2017
825

Referitor la regimul fiscal privind TVA la prestarea serviciilor de către nerezident către un rezident al Republicii Moldova

Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către nerezident către un rezident al Republicii Moldova: trebuie rezidentul să achite TVA la import de servicii, dacă el nu este înregistrat ca contribuabil al TVA, și poate el să se înregistreze ca contribuabil al TVA în baza serviciilor importate?
Detalii
16
02 2017
503

1. (28.6.1.6) Care sunt circumstanțele în care se pierde dreptul la beneficierea de scutirea de TVA, stabilită în conformitate cu art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal?

Potrivit art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 decembrie 2016, nr. 472-477 (5905-5910)) sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor
Detalii