01
07 2016
2101

Despre aplicarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și taxei de piaţă fața de un subiect al impunerii

Prin decizia consiliului local, au fost stabilite două taxe: taxa de piaţă şi taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, sub incidenţa cărora, în calitate de subiect al impunerii apare întreprinderea noastră.

Totodată, analizînd decizia consiliului local şi legislația fiscală în vigoare am concluzionat că obiectul impozabil corespunde pentru ambele taxe: în cazul unităților de comerț şi/sau prestări servicii – suprafața ocupată de acestea, iar în cazul taxei de piață – suprafața terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei.

Detalii
26
05 2016
1134

Despre impozitarea nerezidenților

Cum urmează a fi impozitate veniturile persoanei fizice – rezident al Ucrainei, obținute de la rezidentul Republicii Moldova pentru prestarea serviciilor foto în baza unui contract civil? Este necesar ca nerezidentul să anunțe organul fiscal în termen de 15 zile despre activitatea desfășurată de către acesta?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din CF, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
Detalii
05
05 2016
1370

Rugăm să ne clarificați, dacă Societatea cu răspundere limitată care deține ,,Licență de activitate” pentru colectarea resturilor și deșeurilor de metale feroase, urmează să achite și taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului fiscal:

  1. subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi de comerț şi/sau de prestări servicii (art. 290 lit. e));

Detalii
12
04 2016
1243

Agentul economic, care activează în Transnistria, acordă servicii unei persoane juridice rezident al Republicii Moldova, înregistrată ca plătitor T.V.A., cum se califică aceste servicii și în ce mod se vor nr. 1(29), februarie 2016 pagina | 43 impozita cu T.V.A.?

Aplicarea T.V.A. pentru livrarea de mărfuri, servicii persoanelor juridice și fizice rezidente, care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu
sistemul ei bugetar, de către persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu
Detalii
08
04 2016
2007

Poate fi calificat un agentul economic, care nu desfășoară o activitatea financiară și nu activează pe piață financiară, dar prestează, conform contractului, servicii de garanție a împrumutului bancar cu bunuri imobile, ca subiect al prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. a) din CF?

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. a) din CF, este stabilită scutirea de T.V.A. pentru serviciile financiare menționate în articol în cauză, fără reglementarea subiecților care prestează aceste servicii.
Detalii
14
03 2016
1417

Achitarea obligațiilor fiscale va fi posibilă prin intermediul mai multor prestatori de servicii de plată

Contribuabilii vor avea dreptul de stingere a obligaţiei fiscale prin achitarea acesteia(virament și/sau în numerar) nu doar prin intermediul instituțiilor financiare (bănci).

Proiectul documentului de politică fiscală, vamală și bugetară, pe 2016, aprobat de Guvern prevede stingerea obligației fiscale și prin intermediul altor prestatori de servicii de plată.
Detalii
17
02 2016
2664

Întreprinderea noastră produce și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție. Noi nu avem unitate comercială, iar comenzile le recepționăm de la clienți și, ulterior, facem livrarea cu transportul nostru. În cazul întreprinderii noastre, rugăm să ne explicați, dacă apare obligația de a calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Întreprinderea noastră produce și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție. Noi nu avem unitate comercială, iar comenzile le recepționăm de la clienți și, ulterior, facem livrarea cu transportul nostru. De către primărie a fost stabilită taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru unitățile ce fabrică și comercializează articole din lemn, material plastic, aluminiu și aliaje din aluminiu, fortan, material pentru construcție și pentru unitățile de primire a comenzilor pentru fabricarea ușilor și ferestrelor termopan. În cazul întreprinderii noastre, rugăm să ne explicați, dacă apare obligația de a calcula taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului fiscal:

  1. subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care dispun de unități comerciale şi/sau de prestări serviciu (art. 290 lit. e) al CF);

Detalii