25
05 2021
147

CNAS a finanțat toate prestațiile pentru luna mai

A fost finanţată și a doua tranşă a plății indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă pentru luna mai 2021, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale. Valoarea acestora a atins 48 mil. lei. Astfel, operațiunile de finanţare a prestaţiilor de asigurări sociale pentru luna curentă au fost finalizate, suma totală pentru luna curentă depășind 2,254 mld. lei.
 


Detalii

20
05 2021
1327

Incapacitate temporară de muncă: declarăm corect informația în IPC21

Pentru a nu afecta drepturile persoanelor asigurate la stabilirea drepturilor sociale ale persoanelor asigurate, în special, a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale solicită ca informaţia prezentată de angajatori despre contribuţiile calculate şi achitate angajaților să fie înscrisă corect în Darea de seamă IPC21, cu depunerea operativă a acesteia în mod electronic sau pe suport de hârtie, după caz, deoarece legislaţia prevede termene concrete de stabilire a prestaţiilor sociale de către CNAS.
 
Totodată, CNAS reaminteşte angajatorilor că aceștia urmează să prezinte Dările de seamă IPC 21 în termene cât mat restrânse.
Detalii
12
03 2021
339

CNAS: a fost efectuată finanţarea indemnizaţiilor pentru familiile cu copii

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că în luna martie pentru plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului au fost alocate 24,9 mil. lei, pentru indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani – 27,4 mil. lei, pentru indemnizaţia  lunară pentru creşterea copilului conform opţiunilor până la vârsta de 2,2 ani sau 3 ani – 119,4 mil. lei, pentru indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină – 1,2 mil. lei şi pentru indemnizația paternală – 1,9 mil. lei.
 
CNAS reamintește că acordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pot fi solicitate prin depunerea cererilor în mod electronic prin intermediul serviciului
Detalii
28
01 2021
259

CNAS a achitat toate prestațiile sociale

Toate tipurile de pensii au fost finanțate în luna ianuarie în volum deplin și în termenii stabiliți, beneficiarilor fiindu-le transferate mijloace financiare în sumă de 1,5 mld. lei, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale. Amintim că, la data de 1 ianuarie 2021, numărul beneficiarilor de pensii a constituit 686251 persoane. În momentul de față, CNAS dispune de sursele financiare necesare pentru a începe finanţarea pensiilor în luna februarie, având în sold 455 mil. lei.
 
Anterior CNAS a informat că operațiunile de finanţare a tuturor prestaţiilor de asigurări sociale (toate tipurile de pensii, suportul financiar, ajutorul de deces, alocaţii, suportul unic, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, indemnizaţiile de maternitate,
Detalii
20
01 2021
341

Beneficiarii de prestații sociale

La 1 ianuarie 2021, în baza de date a Casei Naționale de Asigurări Sociale erau înregistrați 686251 beneficiari de pensii, alocații sociale și indemnizații adresate familiilor cu copii. Mărimea medie a prestației a constituit 2104 lei.
 
Cei mai mulți beneficiari înregistrați sunt persoanele cu pensii pentru limită de vârstă – 522821, cu mărimea medie a pensiei constituind 2067 lei. Totodată, au fost înregistrați 119015 beneficiari de pensii de dizabilitate, mărimea prestației fiind de 1516 lei. Pensii de urmaș au fost acordate la 10988 persoane, iar pensii unor angajați din domeniul culturii – la 32 de persoane.

Detalii
08
12 2020
678

Accesarea datelor din contul personal în scopul stabilirii conforme a prestaţiilor de asigurări sociale

Informaţia care se conţine la contul personal de asigurări sociale, de regulă, este utilă pentru persoanele asigurate care întrunesc condițiile de stabilire a unui drept social (pensie, indemnizaţie) pentru a verifica corectitudinea contribuţiilor de asigurări sociale calculate și plătite la bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Totodată, pe parcursul ultimelor perioade, extrasul din contul personal mai este solicitat și de către angajator pentru confirmarea stagiului de cotizare în cazul necesităţii stabilirii indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă din mijloacele angajatorului pentru primele 5 zile de îmbolnăvire în cazul bolilor obișnuite.


Detalii
04
12 2020
612

Plata prestațiilor sociale va fi efectuată prin MPay

În ședința din 3 decembrie 2020 a secretarilor de stat a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, prin care este propusă modificarea a 26 de acte normative ce țin de reglementarea modalității de plată a prestațiilor de asigurări sociale și a prestațiilor sociale prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).
 
Conform proiectului, vor fi operate modificări la regulamentele privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi alocaţiilor sociale de stat, de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie,
Detalii
11
11 2020
292

Prestațiile sociale sunt achitate în termenii stabiliți

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că a fost efectuat transferul pentru plata prestaţiilor sociale în luna noiembrie. Suma acestora constituie circa 1,374 mld. lei, inclusiv pentru achitarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, plata pensiilor pentru beneficiarii care primesc pensia în primele zile ale lunii şi a ajutorului de deces. Totodată, surse financiare au fost transferate beneficiarilor sistemului public de asigurări sociale stabiliţi în străinătate, care primesc pensia în baza acordurilor internaţionale.
 
Conform graficului stabilit, pe parcursul următoarelor zile vor mai fi efectuate transferurile pentru achitarea indemnizaţiilor familiilor cu copii, a ajutorului social și celui de şomaj etc.

Detalii
11
09 2020
395

Modificările în legile bugetare, votate în lectură finală

Parlamentul a votat astăzi, 11 septembrie, în lectură finală proiectele de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat  și a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

 

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în ședința din 10 septembrie, când proiectul a fost prezentat în prima lectură, modificările operate la bugetul de stat sunt efectuate în contextul ajustării indicatorilor bugetari, reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19,
Detalii