04
12 2020
253

Plata prestațiilor sociale va fi efectuată prin MPay

În ședința din 3 decembrie 2020 a secretarilor de stat a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, prin care este propusă modificarea a 26 de acte normative ce țin de reglementarea modalității de plată a prestațiilor de asigurări sociale și a prestațiilor sociale prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).
 
Conform proiectului, vor fi operate modificări la regulamentele privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi alocaţiilor sociale de stat, de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie,
Detalii
11
11 2020
151

Prestațiile sociale sunt achitate în termenii stabiliți

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că a fost efectuat transferul pentru plata prestaţiilor sociale în luna noiembrie. Suma acestora constituie circa 1,374 mld. lei, inclusiv pentru achitarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, plata pensiilor pentru beneficiarii care primesc pensia în primele zile ale lunii şi a ajutorului de deces. Totodată, surse financiare au fost transferate beneficiarilor sistemului public de asigurări sociale stabiliţi în străinătate, care primesc pensia în baza acordurilor internaţionale.
 
Conform graficului stabilit, pe parcursul următoarelor zile vor mai fi efectuate transferurile pentru achitarea indemnizaţiilor familiilor cu copii, a ajutorului social și celui de şomaj etc.

Detalii
11
09 2020
281

Modificările în legile bugetare, votate în lectură finală

Parlamentul a votat astăzi, 11 septembrie, în lectură finală proiectele de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat  și a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

 

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în ședința din 10 septembrie, când proiectul a fost prezentat în prima lectură, modificările operate la bugetul de stat sunt efectuate în contextul ajustării indicatorilor bugetari, reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19,
Detalii

08
05 2020
408

CNAS a transferat peste 1,15 mld. pentru plata prestațiilor sociale

Plata pensiilor, alocaţiilor sociale de stat, ajutorului de deces, suportului financiar și celui unic este efectuată în conformitate cu programul stabilit, în perioada 1-11 mai, anunță Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS). Astfel, până pe data de 6 mai 2020 pentru plată beneficiarilor prin intermediul Î.S. ”Poșta Moldovei” au fost transferate mijloace financiare în suma de 487,6 mil. lei.

Alți 272 032 de beneficiari care primesc pensiile și prestaţiile sociale prin intermediul instituțiilor bancare, își pot retrage banii de pe card în orice moment, deoarece CNAS a efectuat transferul mijloacelor băneşti în volum de 669,2 mil. lei.
Detalii
28
04 2020
1094

CNAS va deservi cetățenii în regim special

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, va relua de mâine, 29 aprilie, primirea cetățenilor în regim special. Redeschiderea pentru vizitatori a Front Oficiilor caselor teritoriale de asigurări sociale (CTAS) va fi efectuată pe etape și cu separarea categoriilor de beneficiari. Aceste măsuri au fost luate pentru a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus.

Așadar, pe 29 și 30 aprilie, începând cu ora 8.00 până la ora 14.00, toate CTAS vor deservi doar beneficiarii de pensii, alocații sociale și solicitanții ajutorului de deces.
Detalii
22
04 2020
1352

Precizări referitor la stabilirea pensiei și altor prestații sociale

Casa Națională de Asigurări Sociale informează solicitanții, care obțin dreptul la pensie și alte prestații sociale în perioada 17 martie – 15 mai 2020, că cererea și actele necesare pentru stabilirea acestor drepturi se vor depune la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la domiciliu din data încetării stării de urgență.

Conform pct.13 din Dispoziția nr.6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestațiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspenda pe toată durata stării de urgență.
Detalii
17
03 2020
465

Recalcularea pensiilor și a venitului lunar minim garantat

Pensiile se vor indexa în fiecare an la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare va constitui rata inflației înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

În Monitorul Oficial din 14 martie curent a fost publicată Legea nr. 86 pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii
04
03 2020
557

CNAS consultă beneficiarii la telefon

Casa Naţională de Asigurări Sociale extinde Centrul de Apel specializat, lărgind domeniile de activitate şi triplând numărul specialiştilor antrenaţi în Centru. Măsurile au fost luate ţinând cont de numărul mare de apeluri parvenite la serviciul „Linia fierbinte" şi pentru eficientizarea serviciilor de consultare şi informare a cetăţenilor.

Persoanele care au orice întrebări ce ţin de stabilirea, calcularea sau plata prestaţiilor sociale pot obţine informaţii la numărul de telefon 022 257 777. Centrul de Apel este unul specializat. Astfel:
Detalii
18
02 2020
733

CNAS îndeamnă beneficiarii să-și ridice indemnizațiile

Casa Naţională de Asigurări Sociale a comunicat beneficiarilor de prestații sociale că au fost efectuate transferurile pentru toate prestaţiile sociale în mărime de circa 382,7 mil. lei, inclusiv banii destinaţi achitării indemnizaţiilor pentru familiile cu copii.

Astfel, pentru plata indemnizaţiei de maternitate au fost transferate 52,8 mil. lei pentru 1972 beneficiari, iar pentru cea paternală — 1,8 mil. lei (368 beneficiari). Indemnizaţia unică la naşterea copilului va fi achitată în sumă de 24,6 mil. lei (3072 persoane), iar indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani va fi plătită la 47248 persoane în sumă de 89,2 mil. lei.
Detalii