09
08 2021
165

Prețurile producătorului la produsele agricole au crescut cu peste 20%

În primul semestru al anului curent, prețurile producătorului la produsele agricole (prețurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) au crescut cu 23,8%Astfel, potrivit datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică, preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 24,5% față de ianuarie-iunie 2020.
Detalii

02
03 2021
212

Prețul la imobile rezidențiale în capitală a sporit cu 14%

Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) publicat de Banca Națională a Moldovei denotă că, la finele trimestrului IV al anului 2020, prețul de ofertă la bunurile imobile rezidențiale din mun. Chișinău a înregistrat o creștere cu circa 14,0% față de trimestrul IV al anului 2019, fiind mai pronunțată comparativ cu trimestrul III 2020 și comparativ cu perioada similară a anului precedent.
 
Prețul de ofertă la bunurile imobile noi, prezentate pe piața primară, a crescut cu 17,3% față de perioada de referință, iar la bunurile imobile rezidențiale din cadrul pieței secundare – cu 11,8 la sută față de perioada de referință.

Detalii
14
07 2020
839

Prețul la produsele social importante: rezultatele acțiunilor de control

Serviciul Fiscal de Stat, în vederea prevenirii încălcării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, în perioada 1 martie–30 iunie 2020 a efectuat 1556 verificări la unitățile comerciale a produselor alimentare și farmacii/depozite farmaceutice, fiind stabilite 179 cazuri de încălcare a prevederilor modului de formare a prețului prin depășirea adaosului comercial aplicat stabilit de legislația în vigoare.
 
La 125 contribuabili controlul fiscal a fost definitivat, fiind stabilit venit ilicit obţinut ca rezultat al depăşirii adaosului comercial admisibil în sumă totală de 183326 lei.

Detalii
29
05 2020
535

6. (4.6.2.3) Care este modalitatea de înregistrare a preturilor maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru și fără filtru?

În conformitate cu art.1231 alin.(4) din Codul fiscal, preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi fără filtru şi se înregistrează în modul stabilit în Hotărîrea Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007.
Detalii
17
02 2020
1299

Particularitățile contabilizării activităților cu tarife reglementate

Ori de câte ori formarea liberă a prețurilor nu este posibilă sau recomandată, pentru asigurarea echilibrului economic la nivel macro, în luarea deciziilor de preț intervine statul. Întru recuperarea costurilor pentru asigurarea securității aprovizionării și dezvoltării durabile a unor sectoare din sfera economică și, pe de altă parte, în vederea protecției consumatorului, devine evidentă tendința de controlare a economiei naționale.
Detalii
18
12 2019
909

2. (28.8.25) Care este valoarea impozabilă a mărfurilor livrate angajatului companiei la un preț mai mic decât cel la care acestea se comercializează persoanelor terțe?

În conformitate cu prevederile art.99 alin.(1) din Codul fiscal, livrarea efectuată la un preț mai mic decât cel de piață din cauza relațiilor specifice stabilite între furnizor și cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este un angajat al furnizorului, constituie o livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piață.
Detalii
08
10 2019
1126

Modificarea contractelor de achiziții publice

Potrivit art. 74 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), contractul de achiziţii publice se încheie conform procedurilor de achiziţie publică prevăzute de prezenta lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziţii pe an, în temeiul planului de achiziţie și în limita alocaţiilor aprobate.
Detalii