20
02 2018
2003

Termenul de prezentare executorului judecătoresc a documentelor executorii

La 21 decembrie 2016 de către Colegiul civil al Curții de Apel a fost dispusă ridicarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) lit. d) și art. 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare, invocînd că acestea contravin art. 1 alin.(3), 46 alin.(1) și (2) și 54 alin. (1) din Constituţie.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia a considerat că prevederile art. 15 alin. (2) lit. d) din Codul de executare, potrivit cărora instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu, obligă debitorul să execute hotărârea judecătorească prin intermediul executorului judecătoresc, fiind privat de posibilitatea să o execute în mod benevol.
Detalii
02
11 2017
498

Comertul engros cu produse din tutun: condiţii mai simple

În Monitorul Oficial nr. 371-382 din 27 octombrie 2017 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.185 din 21 septembrie 2017, prin care au fost aprobate modificări şi completări la Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului.
Detalii
10
07 2017
3506

Contractul de locaţiune a automobilului administratorului

Entitatea noastra doreşte sa închirieze automobilul directorului ( fondatorului ) pentru necesitatile întreprinderii. Am nevoie de model de contract şi baza legislativă care indică ce surse şi în ce volum pot fi atribuit la cheltuieli: combustibil, ulei, cauciuc, piese de shimb, asigurarea tehnică a automobilului? Avem nevoie de foi de parcurs, dar cum să divizăm kilometrajul pentru necesităţile agentului economic şi nevoile personale ?
Detalii
30
03 2017
527

Aplicarea uniformă a prevederilor legislaţiei - scopul Serviciuluii Vamal

Serviciul Vamal propune pentru dezbateri proiectul Ordinului „Referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare, autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, Normelor privind procedura de control a dovezilor de origine a mărfurilor la acordarea preferinţelor tarifare, Instrucţiunii cu privire la procedura de verificare a dovezilor de origine preferenţială a mărfurilor”.
Detalii
30
01 2017
2841

Despre restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a R M, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

În scopul restituirii sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, contribuabilul prezintă o cerere, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat, Nr. 402 din 13 mai 2015 și publicată în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015.
Detalii