01
09 2022
229

Beneficiarii Programului „Prima casă” au primit compensațiile pentru lunile iulie și august

Ministerul Finanțelor a comunicat că a efectuat achitarea mijloacelor bănești pentru lunile iulie și august 2022 destinate compensării majorării ratei dobânzii la creditele parțial garantate de stat, acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” către beneficiarii programului. 
 
Compensațiile respective sunt acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 564/2022, pentru majorarea dobânzii în urma creșterii indicelui de referință stabilit de Banca Națională a Moldovei. 
 


Detalii

15
08 2022
115

Перераспределение бюджетных средств для поддержки программы Prima Casă

Правительство Молдовы утвердило постановление о перераспределении части ассигнований, предусмотренных в Законе о государственном бюджете на 2022 г. В частности, из утвержденных бюджетных ассигнований на обслуживание внутреннего государственного долга 7,97 млн леев направляются на программу защиты в области обеспечения жильем, для реализации Государственной программы Prima Casă.
 
Соответствующее постановление правительства было опубликовано в Monitorul Oficial и вступило в силу 12 августа.
 


Detalii

10
08 2022
1032

Prima casă: redistribuiri de alocații pentru implementarea Programului

Pentru a evita suspendarea finanțării cererilor de compensații acceptate în cadrul Programului de stat ,,Prima casă”, Executivul a aprobat în ședința de astăzi, 10 august, proiectul hotărârii de Guvern privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea nr.205/2021 bugetului de stat pentru anul 2022.Astfel, se propune ca volumele alocațiilor aprobate în Legea nr.205/2021, de la programul 1701 „Datoria de stat internă” în sumă de
Detalii

05
08 2022
1577

Creșterea ratei dobânzii în cadrul programului „Prima casă” a fost plafonată

Pentru creditele acordate prin intermediul programului de stat „Prima casă”, rata dobânzii nu poate fi majorată mai mult de 4 puncte procentuale o dată la 6 luni și mai mult de 6 p.p. pe parcursul a 12 luni consecutive.
 
În Monitorul Oficial de astăzi, 5 august, a fost publicată Legea nr. 136 din 28 iulie 2022 ce prevede modificarea art. 6 din Legea nr. nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării programului de stat „Prima casă”, precum și Decretul de promulgare al legii.


Detalii

27
07 2022
1032

„Prima casă”: majorarea ratei dobânzii ar putea fi compensată din luna august

Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a alocațiilor pentru compensarea majorării ratei dobânzii la creditele parțial garantate de stat acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă”, elaborat de Ministerul Finanțelor, a fost aprobat de Guvern în ședința de astăzi, 27 iulie. 

 

Regulamentul este elaborat în scopul stabilirii mecanismului de compensare a majorării dobânzii la creditele ipotecare în cadrul Programului din 1 iulie 2022, pentru a reduce riscul de intrare în incapacitate de plată a beneficiarilor.
 
Astfel, se propune ca volumul compensației acordate din bugetul de stat unui beneficiar să se calculează în mărime de până la 50% din suma majorării dobânzii calculate din soldul creditului rămas.


Detalii

13
07 2022
509

CSE: compensarea subvențiilor, „Prima Casă” și auditul SA „Moldovagaz”

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va efectua plata către SA „Energocom”  a subvențiilor în sumă de 18 627 600 lei, care reprezintă diferența dintre plata efectuată de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către SA „Energocom” a subvențiilor în sumă de 225 000 000 lei în conformitate cu prevederile pct. 8 din Dispoziția nr. 10 din 15 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și valoarea calculată de facto de către SA „Energocom” pentru achitarea subvențiilor de 243 627 600 lei în luna martie.


Detalii

13
07 2022
289

„Prima Casă”. Propuneri de atenuarea șocului

Majorarea ratei dobânzilor pentru creditele active în Programul „Prima Casă” va fi limitată. Ministerul Economiei a anunțat elaborarea unui proiect de lege prin care se propune atenuarea șocului asupra societății, ca urmare a majorării indicelui de referință pentru stabilirea ratei maxime a dobânzii pentru Programul „Prima Casă”. Amintim că, din 1 iulie 2022, rata dobânzii a crescut cu 5,35 puncte procentuale, de la 7,37% la 12,72%.
 
Ca urmare a aprobării proiectului de lege, creșterea dată este limitată la 4 puncte procentuale pe parcursul a 6 luni, și la 6 puncte procentuale pe parcursul a 12 luni consecutive. Astfel, creșterea dobânzii va fi redusă cu 1,35 puncte procentuale sau cu circa un sfert din creșterea aplicabilă conform condițiilor inițiale stabilite de Programul „Prima casă”.
Detalii
05
07 2022
2022

„Prima Casă”: soluția propusă de Ministerul Economiei

Pentru creditele acordate prin intermediul Programului de stat „Prima Casă”, rata dobânzii nu va putea fi majorată mai mult de 4 puncte procentuale o dată la 6 luni și mai mult de 6 puncte procentuale pe parcursul a 12 luni consecutive.

 

Pe agenda ședinței secretarilor generali ce a avut loc astăzi, 5 iulie, a fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima Casă”, elaborat de Ministerul Economiei, prin care se propune limitarea majorării ratei dobânzii pentru creditele active în cadrul Programului.


Detalii

20
06 2022
265

„Prima Casă”: peste 8000 de beneficiari

Numărul beneficiarilor Programului guvernamental „Prima Casă” a atins 8005 persoane. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 4,38 mld. lei, iar cea a garanțiilor active constituie 2,11 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.
 
Din numărul total de beneficiari, 5496 sunt familii, iar 2509 – tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,5 ani. Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,88 m.p., în timp ce valoarea medie a locuințelor procurate este de 639,79 mii lei.
 


Detalii

30
05 2022
1684

Completarea cererii de solicitare a compensației în cadrul Programului „Prima Casă”

Programul național „Prima Casă” rămâne unul solicitat de persoanele fizice, oferindu-le posibilitatea de procurare a locuinței în condiții facilitare. Publicația noastră a venit cu prezentarea Programului la toate etapele de extindere a acestuia, iar astăzi oferim un ghid pentru potențialii beneficiari ai compensațiilor oferite din bugetul de stat participanților la respectivul program, ținând cont de dificultățile care le pot apărea la solicitarea compensațiilor.

 

1) Unde și cum poate fi completată cererea de acordare a compensației?

 

 Cererea de acordare a compensației se completează online, prin intermediul portalului guvernamental
Detalii