29
12 2020
249

„Prima casă”: marja maximă în anul 2021 va constitui 3%

Mărimea marjei maxime pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2021 pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat „Prima casă” este stabilită în mărime de până la 3% anual.  Hotărârea Guvernului nr. 938 din 22 decembrie 2020 cu privire la stabilirea marjei respective ce va fi aplicată în privința contractelor de credit încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2021a fost publicată în Monitorul Oficial din 24 decembrie curent.
 
Amintim, în anul 2020 la contractele încheiate în cadrul Programului a fost aplicată marja maximă de 2%.

Detalii
09
12 2020
305

„Prima casă”: Guvernul va aproba marja maximă pentru anul 2021

Ministerul Finanțelor, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, anunță elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la stabilirea pentru anul 2021 a marjei maxime în cadrul Programului.
 
Amintim, legislația în vigoare prevede aprobarea anuală de către Executiv a marjei respective care, în condițiile Legii nr.293/2017, poate constitui până la 3%. Pentru anul 2020 aceasta a fost aprobată, prin HG nr.679/2019, în mărime de până la 2% și a fost aplicată pe parcursul anului 2020 de creditori pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat „Prima casă”. 
 
05
10 2020
242

Prin intermediul programului ”Prima Casă” au fost procurate 5043 locuințe

Ministerul Finanțelor informează că prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 5043 locuințe. Alte 9 cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens.

 
Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,54 mld.lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,27 mld. lei.

Detalii
28
09 2020
255

Prin intermediul Programului ”Prima Casă” au fost procurate 4995 locuințe

Ministerul Finanțelor informează că prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4995 locuințe. Totodată, alte 9 cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens.

 

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,51 mld. lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,25 mld. lei.

 

Din 4995 beneficiari, 3439 sunt familii, iar 1556 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 732 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1889– în cadrul programului Prima Casă 3, 444 – în cadrul programului Prima Casă 4, iar 2 – în cadrul programului Prima Casă 5.

 

Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă” constituie 24,08 milioane lei. Astfel, în cadrul programului Prima Casă 2 au fost acordate compensații din bugetul de stat în valoare totală de 6,72 milioane lei, în cadrul programului Prima Casă 3 – 15,58 milioane lei, iar în cadrul programului Prima Casă 4 – 1,77 milioane lei.

 

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,19 m2, iar valoarea medie a locuințelor procurate este de 598,77 mii lei.

 

Din numărul total de locuințe procurate, 4674 sunt amplasate în zonele urbane, iar 321 - în zonele rurale. 4587 locuințe procurate sunt apartamente, iar 408 - case de locuit individuale.

 

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.


Detalii
15
09 2020
231

„Prima casă”: valoarea garanțiilor active constituie 1,2 mld. lei

Deja 4903 locuințe au fost procurate prin intermediul Programului guvernamental „Prima casă” (4589 sunt amplasate în zonele urbane, iar 314 - în zonele rurale), iar alte 14 de cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens, anunță Ministerul Finanțelor. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,4 mld. lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,2 mld. lei.
 
Din totalul beneficiarilor, 3381 sunt familii, iar 1522 – tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 708 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului „Prima casă 2”, 1857–
Detalii
07
09 2020
240

Prima Casă: Prin intermediul Programului au fost procurate 4858 locuințe

Prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4858 locuințe. Alte 19 de cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens.

 

 
Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,4 mld.lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,2 mld. lei.

 


Detalii
18
08 2020
355

Prima casă : prin intermediul Programului au fost procurate 4732 locuințe

Ministerul Finanțelor anunță că prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4732 locuințe. Alte 28 de cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens.
 

 

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,37 mld.lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,18 mld. lei.
 

Detalii
10
08 2020
301

Prima Casă: Prin intermediul Programului au fost procurate 4701 locuințe

Prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4701 locuințe. Alte 23 de cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens, informează Ministerul Finanțelor.

 

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,36 mld. lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,18 mld. lei.

Detalii