31
05 2021
291

În mun. Chișinău unele persoane ar putea fi susținute financiar la efectuarea plăților comunale

Primăria mun. Chișinău a inițiat consultările publice ale proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale.
 
Potrivit documentului, beneficiar al ajutorului financiar poate fi proprietarul locuinței, titularul contractului de locațiune confirmat prin extras din fișa locuinței, locatarul locuinței proprietate privată în baza contractului de locațiune
Detalii
28
04 2021
1336

Impozitul pe bunuri imobiliare poate fi achitat online

Primăria municipiului Chișinău informează cetățenii urbei proprietari de bunuri imobiliare despre necesitatea achitării impozitului pe aceste bunuri pentru anul curent, până la data 30 iunie 2021 (conform prevederilor art. 282 Cod fiscal), ținând cont de faptul că, începând cu anul curent, nu se mai aplică reducerea de 15% pentru achitarea până la 30 iunie a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare calculat, în contextul modificărilor adoptate la Codul fiscal, fiind abrogat alin. (2) al art. 282.
 
Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare direct la oficiile poștale, oficiile bancare sau on-line prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md prin selectarea serviciului „Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)".


Detalii

04
02 2021
341

Primăria Chișinău: Programul bugetului civil-2021

Pentru implementarea în anul curent a proiectelor de interes local, în cadrul Programului bugetului civil lansat de primăria mun. Chișinău, vor fi alocate 3 mil. lei. Finanțarea va fi efectuată prin intermediul Procesului de bugetare participativă ce are drept scop promovarea ideilor inovative ale cetățenilor, cu un impact benefic pe termen mediu și lung, pentru locuitorii municipiului.
 
Obiectivul programului elaborat de autoritățile capitalei este axat pe creşterea gradului de asumare şi implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare a orașului, asigurarea transparenței, iniţierea și stimularea democrației participative.
 

Detalii
21
11 2020
1392

„Cod Roșu” în mun. Chișinău: noi rigori pentru cetățeni și mediul de afaceri

Comisiile intersectoriale din cadrul preturilor mun. Chișinău, în comun cu Direcția de poliție a mun. Chișinău și Centrul de Sănătate Publică Chișinău, vor efectua, cu titlu imediat, verificări și controale inopinate în piețe, magazine, centre comerciale, restaurante, săli de sport și alți agenți economici în scopul documentării măsurilor de sănătate publică aplicate (termometria corectă a vizitatorilor, purtarea măștilor, păstrarea distanței fizice, disponibilitatea dezinfectanților etc.).
 
Totodată, instituțiilor publice municipale și celor de drept privat de pe teritoriul mun. Chișinău li se recomandă să implementeze un orar gradual de muncă pentru angajați, cu începerea programului de la 7:00,7:30,8:00, 8:30 și 9:00,
Detalii
09
09 2020
412

CMC: proiectul regulamentului de gestionare a imobilelor nelocuibile

Încăperile nelocuibile din proprietatea publică a mun. Chișinău vor fi transmise în locaţiune/folosinţă în baza unei decizii aprobate de către Consiliului municipal Chișinău (CMC), contractul de locaţiune/comodat fiind încheiat doar în cazul adoptării deciziei, prin care va fi stabilit termenul de acțiune a contractului (cel mult 10 ani). Acesta se va încheia între Consiliu în calitate de locator şi locatar, cel din urmă având obligația să-l înregistreze la Agenția servicii publice.
 
CMC propune pentru consultări publice proiectul  noii redacții a deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă – proprietate municipală.

Detalii
08
04 2020
500

Fluidizarea pasagerilor în transportul public

Pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii a avut loc o ședință online cu reprezentanții asociațiilor de business, ai Agenției Proprietăți Publice, primăriei municipiului Chișinău, Regiei transport public pentru a identifica soluții de fluidizare a fluxului de călători în transport la orele de vârf.

Având în vedere că majoritatea pasagerilor sunt angajații întreprinderilor mari din capitală, s-a discutat ca agenții economici care nu asigură transportarea organizată a muncitorilor la întreprinderi să examineze posibilitatea corelării programului de lucru cu ale întreprinderilor din vecinătate. În acest fel, muncitorii vor circula la ore diferite și nu vor aglomera transportul public.
Detalii
12
06 2019
668

În luna mai în Chișinău au fost eliberate circa 850 de autorizații de comerț

Pe parcursul lunii mai 2019, Direcția generală comerț, alimentație și prestări servicii a Primăriei municipiului Chișinău a eliberat 851 autorizații de comerț. Totodată, doar în primele zece zile ale lunii iunie, au fost eliberate 224 de autorizații.

În conformitate cu prevederile art. 13, pct. 6, lit. c) al Legii cu privire la comerțul interior, pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii trebuie să notifice autoritatea administraţiei publice locale.
Detalii
22
05 2019
1796

Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, propus spre consultare

Cerințele de organizare a comerțului ambulant mobil, comerțul cu ridicata, activitatea piețelor comerciale, desfășurarea teraselor de vară, activitatea gheretelor, comercializarea producției alcoolice, activitățile de jocuri cu noroc și câștiguri în bani, cerințele privind regimul de lucru al comercianților etc. sunt obiectul proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, propus spre consultare publică de primăria Chișinău.

Astfel, piețele comerciale trebuie să asigure ordinea în incinta pieţei, pe teritoriul parcării și pe perimetrul de 50 metri de la piaţă, prin personal specializat angajat sau firmă de specialitate contractată. Totodată, acestea trebuie să dispună de o platformă de acumulare a deșeurilor menajere solide, conectată la sistemul de apeduct și canalizare, iar marcarea teritoriului pieței să fie vizibilă.
Detalii
14
09 2018
713

Bugetul municipal 2019 va fi elaborat până la 10 octombrie

Examinarea și aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021 ar putea avea loc la 10 decembrie 2018, potrivit Calendarului activităților pentru elaborarea proiectului de buget municipal, aprobat prin dispoziția nr. 684-d din 12 septembrie curent.

Astfel, până la 20 septembrie 2018 se preconizează actualizarea programului strategic de dezvoltare a municipiului Chișinău. Tot până atunci se va elabora și o analiză a performanței programelor și subprogramelor existente, după care va fi aprobată lista celor acceptate și desemnați responsabilii la nivel de program.
Detalii
03
04 2018
727

Primăria capitalei: netransparenţa achiziţiilor publice

Direcția Audit Intern al Primăriei Chişinău a efectuat, în perioada 15 ianuarie-12 martie 2018, un control, ce a avut ca subiect 9 unități structurale din cadrul Primăriei. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale.

Acțiunile de audit au vizat procedura de achiziţii publice. În cadrul verificărilor, specialiștii au identificat încălcări admise de funcționari în procesul achiziţiilor. Silvia Radu, primarul general interimar al capitalei, a dat asigurări că cei care au fost audiaţi vor oferi explicațiile necesare.
Detalii