19
02 2020
243

Ordinul nr. 115 din 17.02.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

13
02 2020
242

AOAM: plătitorii primelor preferă conformarea și beneficiază de reduceri

Conform datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, doar în prima lună a anului 2020 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă a fost achitată de circa 23 mii de cetățeni, în creştere cu peste trei mii în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Suma primelor a depășit 39 mil. lei, fiind cu patru mil. lei mai mare față de suma acumulată în luna ianuarie 2019.

Din numărul total de plătitori, peste 15 mii de persoane au beneficiat de reduceri în proporţie de 50% din valoarea primei. Este vorba despre fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova.
Detalii
09
08 2019
845

Amenda pentru diminuarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

Se va aplica amenda pentru diminuarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul în care cuantumul acestora nu depăşeşte 1 000 lei, iar diminuarea a avut loc până la 1 octombrie 2018?

Prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr. 178/2018), au fost operate modificări la Codul fiscal (CF) și Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593 din 26.12.2002 (Legea nr. 1593/2002) în partea ce ține de regimul juridic al sancțiunilor care urmează a fi aplicate pentru diminuarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.
Detalii
07
02 2019
315

Veniturile FAOAM depășesc sumele planificate

În fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), în luna ianuarie 2019, au fost acumulate venituri de peste 615 mil. lei, la nivel de 112,1% faţă de suma planificată, anunță Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Astfel, acumulările respective au fost în creştere cu 93,5 mil. lei sau cu 18% față de ianuarie 2018.

Potrivit informației, principala sursă de venituri a fost reprezentată de contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de circa 341 mil. lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat, cu circa 236 mil. lei şi primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă cu peste 34 mil. lei. Alte venituri reprezintă 4 mil. lei.
Detalii
23
04 2018
850

Termenul de prescripție de trei ani pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nu se modifică

Guvernul nu a susținut o inițiativă legislativă prin care se propune micșorarea de la 3 ani până la un an bugetar a termenului de prescripție extinctivă pentru stingerea restanţelor la plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, a penalităților aferente acestora și pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate.

Hotărârea cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 17 alin. (4) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent.
Detalii
15
02 2018
762

16. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), repartizat pe subdiviziuni?

Anexa la tabelul nr. 1
Detalii
04
12 2017
722

Prima AOAM în anul 2018 va rămâne la nivelul anilor precedenţi

În anul 2018 fondurile asigurării de asistență medicală vor acumula suma de 6 766 609,1 mii lei. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 1 decembrie 2017.
Detalii