09
08 2019
634

Amenda pentru diminuarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

Se va aplica amenda pentru diminuarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul în care cuantumul acestora nu depăşeşte 1 000 lei, iar diminuarea a avut loc până la 1 octombrie 2018?

Prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr. 178/2018), au fost operate modificări la Codul fiscal (CF) și Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593 din 26.12.2002 (Legea nr. 1593/2002) în partea ce ține de regimul juridic al sancțiunilor care urmează a fi aplicate pentru diminuarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.
Detalii
07
02 2019
225

Veniturile FAOAM depășesc sumele planificate

În fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), în luna ianuarie 2019, au fost acumulate venituri de peste 615 mil. lei, la nivel de 112,1% faţă de suma planificată, anunță Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Astfel, acumulările respective au fost în creştere cu 93,5 mil. lei sau cu 18% față de ianuarie 2018.

Potrivit informației, principala sursă de venituri a fost reprezentată de contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de circa 341 mil. lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat, cu circa 236 mil. lei şi primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă cu peste 34 mil. lei. Alte venituri reprezintă 4 mil. lei.
Detalii
23
04 2018
705

Termenul de prescripție de trei ani pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nu se modifică

Guvernul nu a susținut o inițiativă legislativă prin care se propune micșorarea de la 3 ani până la un an bugetar a termenului de prescripție extinctivă pentru stingerea restanţelor la plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, a penalităților aferente acestora și pentru anularea sumelor plătite în plus înregistrate.

Hotărârea cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 17 alin. (4) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 aprilie curent.
Detalii
15
02 2018
641

16. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la tabelul nr. 1 din Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), repartizat pe subdiviziuni?

Anexa la tabelul nr. 1
Detalii
04
12 2017
617

Prima AOAM în anul 2018 va rămâne la nivelul anilor precedenţi

În anul 2018 fondurile asigurării de asistență medicală vor acumula suma de 6 766 609,1 mii lei. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 1 decembrie 2017.
Detalii
30
11 2017
2598

Dacă valoarea tichetului de masă depăşeşte 45 de lei...

Conform Legii nr.166 din 21.09.2017, angajatorul este în drept sa ofere angajatilor săi tichete de masă cu valoare nominal cuprinsă între 35 şi 45 lei, cheltuieli care vor fi deductibile în scopuri fiscale. În cazul in care angajatorul oferă tichete de masă cu costul ce depăşeşte 45 lei, atunci marimea depăşirii urmează a fie impozitată cu PAS (6%+23%), PAM (4.5%+4.5%) si impozit pe venit de la PF?
Detalii
21
11 2017
656

Executarea BASS pentru 10 luni curent

În 10 luni ale anului 2017 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 14642,5 mil. lei, ce reprezintă 83,6% din suma anuală aprobată de 17513,8 mil. lei.
Detalii