05
04 2022
1056

36.1.1.11 Urmează a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariu persoanei angajate pe parcursul anului care, la angajare, a confirmat achitarea primei stabilite în sumă fixă pentru anul de gestiune cu o reducere stabilită de legislație?

Potrivit modificărilor operate la art.23 alin.(2) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, în redacția Legii nr.257/2020 (în vigoare din 01 ianuarie 2021) persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 (devin salariați), care pe parcursul anului se includ în
Detalii
25
11 2021
944

Declararea impozitului pe venit la sursa de plată și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, în contextul modificărilor operate în anul 2021

  • Aspecte ce țin de modul de perfectare a Notei de informare forma IALS21 pentru perioada fiscală 2021 (în contextul modificărilor operate la formularul dării de seamă forma IALS21);
  • Declararea impozitului pe venit la sursa de plată și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală prin darea de seamă forma IPC21 (modificările operate prin ordinile MF nr.17 din 29.01.21 și nr.34 din 22.02.21);
  • Exemple de calculare și reținere a impozitului pe venit în diverse situații

  • Detalii
  03
  11 2021
  871

  36.1.1.4 Urmează să fie calculate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariu persoanei angajate pe parcursul anului care, la angajare a confirmat achitarea primei stabilite în sumă fixă pentru anul de gestiune?

  În conformitate cu art.23 alin.(2) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593/2002 (în continuare Legea nr. 1593/2002), în redacția Legii nr.257/2020 (în vigoare la 1 ianuarie 2021),
  Detalii
  27
  05 2021
  325

  29.1.6.2.5 Cum se reflectă în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut

  În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, rețin și achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.


  Detalii

  27
  05 2021
  291

  29.1.6.2.7 În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?

  Veniturile nerezidentulu, obținute sub formă de royalty, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) în rîndul cu codul 51 – Royalty (codul sursei de venit – ROY B)).


  Detalii

  31
  12 2020
  1067

  CNPF: Metodologia unică de calculare a primelor va fi aplicată de la 1 iulie 2021

  Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 61/1 din 15 decembrie 2020 privind modificarea Hotărârii nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto  prevede că asigurătorii vor aplica prima de referință pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă calculată de autoritatea de supraveghere până la 30 iunie 2021. Respectiv, prima de asigurare de bază și coeficienții de rectificare aferenți AORCA calculați de către asigurători potrivit Metodologiei unice de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă  se vor pune în aplicare anual de la 1 iulie 2021.

   


  Detalii
  24
  08 2020
  720

  Metodologia calculării primelor RCA va fi reglementată de CNPF

  Modalitatea de aplicare a primelor de aigurare în cazul pagubelor produse de autohevicule va fi determinată de Comisia Națională a Pieței Financiare, în baza datelor statistice.

   

   Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civlă pentru pagube produse de autovehicule.

  Detalii
  07
  02 2020
  4169

  Cotele majorării de întârziere în anul 2020

  Care sunt cotele la calcularea majorării de întârziere pentru neachitare a în termen a obligaţiilor fiscale și a altor plăți obligatorii la buget, aplicabile în anul 2020?

  În conformitate cu prevederile art. 228 alin. (1) și (2) din Codul fiscal (CF), majorarea de întârziere (penalitatea) este o sumă calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei și de timpul scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul dacă au fost sau nu calculate la timp.
  Detalii
  08
  11 2019
  1949

  2. (29.1.6.2.25) Cum urmează a fi reflectate în Darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizice de către entitate, de la transmiterea în arendă a terenurilor agricole?

  Potrivit prevederilor capitolului II din Instrucțiunea privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 04.10.2017, la codul 32 (codul sursei de venit PLs)) în col.4 se reflectă suma venitului calculat și îndreptat spre achitare din care nu urmează să se reţină în prealabil impozitul pe venit (art.90 din Codul fiscal).
  02
  10 2019
  785

  Asigurarea în agricultură: nu doar cantitatea, dar și calitatea

  Alocarea ad-hoc de mijloace financiare fermierilor afectați nu este o soluție de lungă durată, deoarece aceasta nu motivează agricultorii să-și protejeze bunurile, iar în buget nu întotdeauna există surse financiare, care ar putea fi alocate de urgență. De aceea, anume asigurările în agricultură ar reprezenta un mecanism viabil de lungă durată care necesită sprijinul statului, prin acordarea subvențiilor la primele de asigurare.

  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege privind asigurarea subvenţionată în agricultură.
  Detalii