15
10 2021
299

Determinarea bazei valorice la înstrăinarea activelor obținute în urma privatizării

 Persoana fizică a obținut în anul 1999 un garaj în baza listei de privatizare eliberate de Cooperativa de construcție a garajelor „X”. Pe parcursul anilor garajul a fost renovat, iar în anul 2021 acest bun a fost înstrăinat în baza unui contract de vânzare-cumpărare. Cum urmează a fi determinată baza valorică în cazul dat? 

Prevederile cap. 5 „Creșterea și pierderea de capital” al Titlului II din CF se aplică contribuabililor persoane fizice rezidenţi și nerezidenţi ai RM care nu practică activitate de întreprinzător și care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.


Detalii
25
08 2021
280

Proiectul de modificare a Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, votat în lectura finală

Proiectul de modificare a Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice a fost aprobat în plen, în cea de-a doua lectură.

Documentul reglementează, inclusiv, privatizarea încăperilor nelocuibile proprietate publică date în locațiune.

Totodată, proiectul prevede extinderea de la unu la trei ani a termenului contractului de locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat sau municipale și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare. Excepție constituie activele din cadrul parcurilor industriale.


Detalii

08
11 2019
828

APP nu va mai fi fondator al Air Moldova

Compania Aeriană Air Moldova va fi exclusă din lista întreprinderilor al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, în contextul privatizării acesteia la concursul comercial desfășurat în perioada 27 iulie – 4 septembrie 2018.

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 noiembrie 2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 529 din 06.11.2019 cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale și la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.
Detalii
29
07 2019
1998

Regulile de vânzare-cumpărare a pământului pot fi modificate

Vânzarea terenurilor aferente proprietate publică neutilizate în procesul tehnologic, care la momentul actual pot fi înstrăinate la o plată unică, poate fi interzisă, la fel ca și vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică transmise în arendă. Ultima prevedere va fi aplicată după intrarea în vigoare a modificărilor și completărilor la Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308/1997. În Parlament este înregistrat proiectul pentru modificarea acesteia.

Documentul prevede și schimbarea modului de vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică. Astfel, în Lege va fi introdusă prevederea că cumpărătorul va achită, în termen de o lună, suma egală cu preţul pământului prevăzut pentru destinaţia respectivă. În cazul vânzării-cumpărării terenului prin concurs sau la licitaţie, preţul acestuia nu poate fi mai mic decât preţul de piață al pământului, stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator, în conformitate cu legislaţia privind activitatea respectivă.
Detalii
06
04 2018
1128

Privatizarea apartamentelor de către persoanele intern deplasate

Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea Amendamentului Nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ce prevede acordarea unui împrumut rambursabil de 4,9 mil. euro Guvernului Republicii Moldova, în scopul construcţiei locuinţelor pentru păturile social vulnerabile.

In baza acestui Acord-cadru, Consiliul municipal Chişinău la 12.08.2008, a angajat un împrumut recreditat prin Ministerul Finanţelor, prin care s-a obligat să ramburseze suma de 3,24 mil. euro pe o perioadă de 20 de ani, inclusiv perioada de graţiere de 5 ani şi, din contul autorităţilor administraţiei publice locale, a fost achitată suma de 1,04 mil. euro, din care s-au construit două blocuri locative, cu oferirea apartamentelor persoanelor intern deplasate.
Detalii
07
02 2018
1013

Vestmoldtransgaz, în aşteptarea privătizării

Compania românească Transgaz speră că maximum săptămâna viitoare în Moldova va fi anunţată decizia privind privatizarea ÎS Vestmoldtransgaz. Potrivit presei române, declaraţia a fost făcută de directorul general Transgaz, Ion Sterian, care a menţionat că în cazul în care compania Transgaz va câştiga concursul pentru privatizarea întreprinderii de stat Vestmoldtransgaz, va câştiga gazoductul Ungheni – Chişinău, care în 2019 urmează să înceapă livrarea gazelor naturale româneşti pe conducta Iaşi – Ungheni – Chişinău.
Detalii
11
12 2017
2158

Prelucrarea pământului: drept sau obligaţiune?

Terenurile agricole care nu vor fi prelucrate timp de doi ani de către proprietari vor ajunge în gestiunea autorităților publice locale, care, la rândul lor, le vor putea transmite în arendă pentru o perioada de până la cinci ani, tot în scopuri agricole. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat în acest sens un proiect de lege privind modificarea Codului Funciar, pe care îl supune dezbaterilor publice.
Detalii