31
05 2022
340

SCITL: particularitățile executării silite a plăților administrate în anul 2022

În conformitate cu art. 177 din Codul fiscal, în cazul admiterii restanței, obligația fiscală poate fi stinsă prin executare silită, care se efectuează în modul stabilit de Capitolul 9 al Titlului V din Codul fiscal (CF). În acest sens, art. 1324 alin. (8) și art. 195 alin. (1) din CF stabilesc că atribuția și prerogativa executării silite a restanțelor aparține Serviciului Fiscal de Stat (în continuare - SFS), care este abilitat cu această funcție și în cazul altor plăți restante față de bugetul public național potrivit legii (ex. contribuțiile obligatorii în Fondul Viei și Vinului, conform art. 323 alin. (10) și (11) din Legea viei și vinului nr. 57/2006; creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public, în temeiul art. 175 alin. (2) din Codul administrativ).
Detalii
25
03 2022
215

Medierea judiciară, ineficientă

Medierea judiciară ca fază obligatorie în cadrul unor proceduri civile va fi exclusă. Parlamentul a aprobat abrogarea capitolului XIII1 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de protecţia consumatorilor, litigiile de familie, litigiile de muncă, litigiile succesorale etc.
 
 
Reamintim că medierea judiciară a fost instituită în anul 2017 cu scopul de a reducere din volumul de muncă al judecătorilor, însă, pe parcursul anilor, s-a constatat că este o metodă ineficientă de soluționare prealabilă a litigiilor, care a îngreunat semnificativ procedurile judiciare.


Detalii

13
12 2019
813

Apărătorului din procesul penal: regulile de desemnare și înlăturare

Legislația penală și procesual-penală a Republicii Moldova garantează dreptul de a se apăra fiecărei persoane care este bănuită de săvârșirea unei infracțiuni sau în privința căreia este intentat un proces penal. Apărarea are drept scop combaterea, în tot sau în parte, a învinuirii ori a atenuării pedepsei, apărării drepturilor şi intereselor persoanelor bănuite sau învinuite, precum şi reabilitării persoanelor supuse ilegal urmăririi penale.

Codul de procedură penală instituie dreptul persoanei de a fi asistată sau reprezentată pe tot cursul procesului de un apărător, astfel că organul de urmărire penală şi instanţa sunt obligate să asigure bănuitului, învinuitului, inculpatului dreptul la asistenţă juridică calificată din partea unui apărător ales de el.
Detalii
08
10 2018
2732

Mecanismul nou și distinct de recuperare a datoriilor

În cazul în care valoarea litigiilor este redusă, cererea de chemare în judecată, inclusiv a agenților economici privind recuperarea datoriilor, este examinată în cel mult 6 luni.

Până la 1 iunie 2018, examinarea pricinilor civile au impus respectarea acelorași norme de procedură, indiferent de complexitatea fiecăreia în parte.
Detalii
20
06 2018
1698

Cazurile suspendării executării unui document executoriu a cărui executare a fost iniţiată

Parcursul executării silite, instanţa de judecată are obligaţii legate de asigurarea cursului executării silite. Printre acestea sunt:

  • eliberarea titlului executoriu (art. 12, 13 Cod de executare);
  • prezentarea documentul executoriu spre executare (art. 15 alin. (2, 3) Cod de executare (CE));
  • eliberarea duplicatului titlului executoriu (art. 19 CE);
  • soluţionarea cererii creditorului privind repunerea în termenul de prescripţie (art. 18 CE);

Detalii
11
01 2017
1298

Un nou Cod ar putea apărea în Republica Moldova – Codul administrativ

Un grup de deputați au elaborat proiectul Codului administrativ al Republicii Moldova. Inițiativa legislativă a fost înregistrată în Parlament la sfârșitul anului trecut.

Codul administrativ va fi stucturat în trei părți și va avea menirea de a clarifica principiile, conceptele, etapele procedurii administrative, căile de atac și regimul juridic al actelor, operațiunile și contractele administrative.
Detalii