09
07 2020
773

Dreptul la pensie va fi obținut și prin procură

Dreptul la pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate și pensie de urmaș ar putea fi acordat și prin procură. Ieri, 8 iulie 2020, Guvernul a aprobat proiectul  de lege pentru modificarea art. 31 din Legea privind sistemul public de pensii.
 
Astfel, cererea de pensionare şi actele necesare vor fi depuse la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul beneficiarului de către reprezentatul desemnat prin procură.

Detalii
23
06 2020
841

Obținerea dreptului la pensie prin procură

Dreptul la pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate, pensie de urmaș ar putea fi acordat și prin procură. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege   pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii.
 
Astfel, cererea de pensionare şi actele necesare vor fi depuse la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliu de către reprezentatul desemnat prin procură.

Detalii
04
06 2019
1046

Introducerea și scoaterea numerarului de către bănci, reglementate

La introducerea / scoaterea numerarului în / din Republica Moldova de către bănci, în punctul de trecere a frontierei de stat / postul vamal, reprezentantul băncii va prezenta organelor vamale Formularul de evidență a numerarului în două exemplare, actul de identitate, originalul contractului specificat în reglementările Băncii Naționale sau copia legalizată a acestuia. De asemenea, se prezintă și procura băncii, în care se indică funcția reprezentantului, cuantumul numerarului, destinația și denumirea sau sediul băncii. Procura se semnează de către conducătorul băncii și contabilul-șef și este legalizată prin amprenta ștampilei băncii.
Detalii
02
07 2018
851

Reprezentarea intereselor contribuabilului în cadrul SFS la examinarea cazului de încălcare a legislației fiscale

Conform art. 243 Cod fiscal (CF), cazul de încălcare fiscală se examinează în prezenţa persoanei trase la răspundere pentru săvârşirea încălcării. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunţă persoana în scris (prin citaţie) despre locul, data şi ora examinării cazului.

Cazul de încălcare fiscală poate fi examinat în lipsa persoanei trase la răspundere pentru săvârşirea încălcării numai dacă există informaţii că a fost anunţată în modul stabilit despre locul, data şi ora examinării cazului şi dacă de la ea nu a parvenit un demers argumentat de a fi amânată examinarea.
Detalii
30
10 2017
2055

Detalii privind reprezentarea persoanelor juridice în procesul civil în baza procurii şi termenul de valabilitate al mandatului emis în baza procurii

Potrivit art. 75 alin. (2) din Codul de procedură civilă, procesele persoanelor juridice se susțin în instanța de judecată de către organele lor de administrare, care acționează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alți angajați împuterniciți ai persoanei juridice, de către avocați sau de avocați stagiari.

În conformitate cu art. 80 alin. (1), (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, împuternicirile reprezentantului persoanei juridice trebuie să fie făcute printr-o procură, eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege.
Detalii
07
07 2016
1296

Cetățenii plecați din Moldova vor putea obține pensii prin procură

Cetățenii Republicii Moldova care corespund cerințelor de primire a pensiei, dar nu se află în țară, vor puteabeneficia de pensie prin intermediul unei persoane de încredere.

Guvernul a aprobat operarea modificărilor respective la Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. Proiectul de lege a fost elaborat de Oxana Domenti.
Detalii