29
06 2021
119

Rezultatele activității micilor producători agricoli

În anul 2020, micii producători agricoli din țara noastră (care au în folosinţă terenuri agricole cu suprafaţa mai mică de 10 ha)  au recoltat 275 mii tone de culturi cerealiere și leguminoase, potrivit publicației statistice oferite de Biroul Național de Statistică. Indicatorul este de peste două ori mai mic comparativ cu cel înregistrat în anul 2019, când recolta globală a culturilor cerealiere și leguminoase a constituit 579,1 mii tone.
 
La începutul anului 2020 producătorii dețineau în total 2227,9 mii ha, dintre care 912,8 mii ha aparțineau întreprinderilor și organizațiilor, 335,8 mii ha – gospodăriilor populației (loturi pe lângă casă și grădini) și 601, 8 mii ha – gospodăriilor țărănești (de fermier).


Detalii

08
02 2021
895

Programul de rambursare TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, extins

Vineri, 5 februarie 2021, au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.18 din 1 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului nr.76 din 16 iunie 2020, documentul fiind publicat în MO al RM.
 
Amintim, în urma modificărilor operate în Legea nr.60/2020  prin Legea nr.257/2020 pentru modificarea și abrogarea unor acte normative, au fost operate modificări în partea ce ține Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale.

Detalii
05
02 2021
826

Modificări în Regulamentul privind rambursarea TVA

În Monitorul Oficial de astăzi, 5 februarie curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 18 din 1 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.76 din 16 iunie 2020.
 
Documentul a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative și prevede modificări în Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul nr.76 din 16.06.2020 și vizează producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale.

Detalii
10
09 2020
311

Producătorii agricoli beneficiari ai subvențiilor vor fi monitorizați

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017,  ar putea fi completat cu o nouă secțiune ce va reglementa procedura de monitorizare postachitare.
 
În acest sens, va fi aprobat un plan de monitorizare, iar graficul de efectuare a acesteia va fi aprobat de directorul AIPA, plasat pe pagina oficială a instituției și comunicat beneficiarului de subvenții la adresa electronică sau prin alte mijloace cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de efectuarea evaluării. Monitorizarea respectării de către beneficiari a cerințelor va fi asigurată de Serviciul monitorizare postachitare.

Detalii
17
10 2019
426

Ultimul apel

Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” anunță deschiderea ultimului apel în cadrul Programului de granturi investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere” destinat grupurilor de producători.

Proiectul Băncii Mondiale ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură invită grupurile de producători agricoli să solicite finanțare nerambursabilă (grant) prin intermediul Programului ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere”.
Detalii
16
10 2019
571

Horticultura. Realități și perspective

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului consideră că produsele horticole autohtone ar putea fi mai competitive pe plan internațional datorită mobilității producătorilor (companii mici, suprafețe mici, adaptabilitate relativ ușoară) și promovării anumitor produse pe diverse piețe noi, de nișă, dar și poziționării geografice a țării. Avantaje competitive ar trebui să fie și implementarea tehnologiilor noi în domeniul producerii, post-recoltării și marketingului agricol. Prevederile sunt incluse în Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2019-2025, propus de autoritate pentru consultări publice.

Documentul reflectă politicile Guvernului cu privire la eforturile și intervenţiile în sectorul horticol, acestea fiind direcţionate spre dezvoltarea domeniului, care este extrem de important pentru economia națională, fiind inclus și în Strategia Națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2018-2020.
Detalii
20
08 2019
429

Valoarea subvențiilor solicitate de fermieri a crescut cu 35 %

Peste 2 400 de cereri de solicitare a subvențiilor în agricultură în sumă de 458,3 mil. lei au fost recepționate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), de la începutul anului curent. Numărul cererilor a crescut cu 7 la sută față de perioada similară a anului precedent, iar valoarea subvențiilor — cu 35 %.

Din totalul cererilor depuse, AIPA a autorizat spre plată peste 1 600 de dosare, în valoare de 251 mil. lei.
Detalii
31
07 2019
449

FAO va realiza în Moldova încă două proiecte de asistenţă tehnică

Proiectele de asistenţă tehnică au fost semnate între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO). Programele vor contribui la îmbunătățirea statisticii agricole și la promovarea produselor agroalimentare atât în țară, cât și peste hotare.

„Proiectele semnate vor fi orientate pe două direcţii principale: prima prevede suport ministerului pentru a implementa politica de promovare a produselor agroalimentare şi alta, provocatoare pentru noi, constă în asistenţa oferită Biroului Naţional de Statistică în vederea îmbunătăţirii statisticilor agricole, unde MADRM va fi un beneficiar indirect”, a explicat ministrul de resort, Georgeta Mincu.
Detalii
18
04 2019
576

Aspirațiile producătorilor agricoli

Aplicarea impozitului unic în agricultură și a altor măsuri menite să faciliteze și să eficientizeze activitatea producătorilor agricoli sunt doar unele aspecte puse în discuție în cadrul ședinței de lucru a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu reprezentanții Federației Agricultorilor din Moldova. Totodată, a fost analizată rezoluția adunării generale a Federației cu referință la importanța dialogurilor constructive cu asociațiile de profil și mediul de afaceri.

Ministrul MADRM, Nicolae Ciubuc, a reiterat importanța creării unui mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor în agricultură. Analizăm toate solicitările agricultorilor cu referire la îmbunătățirea cadrului legal existent și a oportunităților de dezvoltare a micilor fermieri. În acest context, vom examina posibilitatea introducerii unei noi modalități de sprijin financiar la lansarea în activități agricole a tinerilor fermieri, cu preluarea practicilor europene de acordare a unei prime de lansare, a specificat oficialul.
Detalii
29
03 2019
763

Consultanță în domeniul subvenționării

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a aprobat Registrul instituțiilor prestatoare de servicii de consultanță și formare pentru solicitanții de subvenții în agricultură.

Astfel, în Registrul instituțiilor prestatoare de servicii de formare și consultanță sunt incluse 15 structuri responsabile de buna desfășurare a instruirilor oferite producătorilor agricoli privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
Detalii