16
09 2022
875

Producătorii agricoli vor prezenta BIJ17 până la 26 septembrie, iar impozitul va fi achitat până la 25 noiembrie 2022

Potrivit informației oferite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, astăzi, 15 septembrie, a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost aprobate unele măsuri de susținere a producătorilor agricoli.
 
Astfel, prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997 și a Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – producători agricoli achită impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar aferent bunurilor imobiliare/terenurilor existente şi/sau dobândite până la data
Detalii
28
06 2022
732

Modificarea mecanismului de compensare a accizei la motorină pentru producătorii agricoli

Întreprinderile agricole micro, mici și mijlocii, inclusiv cele din sectorul zootehnic, ar putea beneficia de o compensație în cuantum de 100% din cota stabilită la accizele la motorină pentru anul curent sau de 2980 lei per tonă, în timp ce pentru producătorii agricoli mari se va acorda o compensație de 30% din cota stabilită sau 894 lei/tonă.
 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, aprobat prin HG nr. 275/2022.
Detalii
21
06 2022
413

Compensarea accizei pentru agricultori va avea caracter retroactiv

În cadrul ședinței de lucru cu reprezentanții unei asociații de fermieri și agricultori, organizată la Guvern, prim-ministra Natalia Gavrilița a anunțat că accizele la motorină utilizată în anul 2022 de întreprinderile agricole mici și mijlocii vor fi compensate în cuantum de până la 100%, în funcție de mărimea entității. Astfel, producătorii agricoli mari vor beneficia de compensații în cuantum de 30% sau 894 lei/tonă, iar întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de compensarea accizei în valoare de până la 100% sau 2980 lei/tonă, comunică serviciul de presă al Guvernului.
 


Detalii

11
10 2021
447

Posturile vamale interne: eliminarea dificultăților la transportarea producției agricole

Din 8 octombrie 2021 producția agricolă cultivată de către persoanele juridice și fizice subiecți ai activității de întreprinzător, înregistrați la Agenția Servicii Publice și care au relații fiscale cu sistemul bugetar al RM, deținători de terenuri agricole amplasate după traseul Tiraspol – Rîbnița (6499 ha), transportată prin posturile vamale interne de control, va fi scutită de plata TVA.
 
În Monitorul Oficial din 8 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 226 din 6 octombrie 2021 pentru modificarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, aprobat prin HG nr. 792/2004.


Detalii

06
10 2021
391

Transportarea produselor agricole prin posturile vamale interne

Producția agricolă cultivată de către persoanele juridice și fizice subiecți ai activității de întreprinzător, înregistrați la Agenția Servicii Publice și care au relații fiscale cu sistemul bugetar al RM, deținători de terenuri agricole amplasate după traseul Tiraspol – Rîbnița (6499 ha), transportată prin posturile vamale interne de control, va fi scutită de plata TVA. Pentru aceasta va fi necesară prezentarea în original a certificatului eliberat de către primăria localității privind deținerea terenurilor în posesie (cu indicarea suprafeței acestora), precum și a actului în original, eliberat de către Consiliul raional Dubăsari (Secția agricultură și cadastru), privind cantitatea producției prognozate de a fi recoltată.


Detalii

29
06 2021
327

Rezultatele activității micilor producători agricoli

În anul 2020, micii producători agricoli din țara noastră (care au în folosinţă terenuri agricole cu suprafaţa mai mică de 10 ha)  au recoltat 275 mii tone de culturi cerealiere și leguminoase, potrivit publicației statistice oferite de Biroul Național de Statistică. Indicatorul este de peste două ori mai mic comparativ cu cel înregistrat în anul 2019, când recolta globală a culturilor cerealiere și leguminoase a constituit 579,1 mii tone.
 
La începutul anului 2020 producătorii dețineau în total 2227,9 mii ha, dintre care 912,8 mii ha aparțineau întreprinderilor și organizațiilor, 335,8 mii ha – gospodăriilor populației (loturi pe lângă casă și grădini) și 601, 8 mii ha – gospodăriilor țărănești (de fermier).


Detalii

08
02 2021
1215

Programul de rambursare TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, extins

Vineri, 5 februarie 2021, au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.18 din 1 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului nr.76 din 16 iunie 2020, documentul fiind publicat în MO al RM.
 
Amintim, în urma modificărilor operate în Legea nr.60/2020  prin Legea nr.257/2020 pentru modificarea și abrogarea unor acte normative, au fost operate modificări în partea ce ține Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale.

Detalii
05
02 2021
1251

Modificări în Regulamentul privind rambursarea TVA

În Monitorul Oficial de astăzi, 5 februarie curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 18 din 1 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.76 din 16 iunie 2020.
 
Documentul a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative și prevede modificări în Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul nr.76 din 16.06.2020 și vizează producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale.

Detalii
10
09 2020
497

Producătorii agricoli beneficiari ai subvențiilor vor fi monitorizați

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017,  ar putea fi completat cu o nouă secțiune ce va reglementa procedura de monitorizare postachitare.
 
În acest sens, va fi aprobat un plan de monitorizare, iar graficul de efectuare a acesteia va fi aprobat de directorul AIPA, plasat pe pagina oficială a instituției și comunicat beneficiarului de subvenții la adresa electronică sau prin alte mijloace cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de efectuarea evaluării. Monitorizarea respectării de către beneficiari a cerințelor va fi asigurată de Serviciul monitorizare postachitare.

Detalii
17
10 2019
601

Ultimul apel

Proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova” anunță deschiderea ultimului apel în cadrul Programului de granturi investiționale ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere” destinat grupurilor de producători.

Proiectul Băncii Mondiale ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) în comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură invită grupurile de producători agricoli să solicite finanțare nerambursabilă (grant) prin intermediul Programului ”Facilitarea accesului la piețele de desfacere”.
Detalii