10
04 2014
820

Производство вина в мире выросло в 2013 году на 8,5%

Производство вина в прошлом году значительно выросло благодаря показателям Нового Света, а Испания впервые обошла Францию в списке крупнейших мировых производителей.

По данным Международной ассоциации виноделия, объем производства вина увеличился в 2013 году на 8,5% по сравнению с предыдущим годом – до 276,6 миллионов гектолитров.
Detalii
10
03 2014
2293

Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică, ce nu practică activitate de întreprinzător, unei alte persoane de acelaşi tip?

Pînă la operarea modificărilor, în conformitate cu prevederile art. 20 lit. y) din CF, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată erau surse de venit neimpozabile, fără ca să se facă precizare referitoare la subiectul căruia i se efectuează livrarea.
Detalii
27
09 2013
1820

Serviciul Fiscal de Stat acordă suport producătorilor naţionali de vinuri

Chişinău, 27 septembrie 2013 – Astăzi s-a întrunit în şedinţă Grupul de lucru al IFPS, axat pe conformarea agenților economici în cadrul funcționării posturilor fiscale, în scopul sporirii eficienţei administrării fiscale şi facilitării conformării fiscale, precum și în scopul eficientizării activității SFS, sub aspectul utilizării eficiente a timpului de muncă.
Detalii