26
12 2018
275

Finanțare nerambursabilă de până la $350 mii

În perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), grupurile de producători care își desfășoară activitatea în domeniul horticol sau zootehnic (colectarea și/sau procesarea mierii de albini și colectarea și/sau procesarea laptelui) pot solicita finanțare nerambursabilă de până la $350 mii pentru procurarea utilajului post-recoltă și echipamentului tehnologic.

Pentru a beneficia de grant, grupurile de producători trebuie să fie constituite dincel puțin 5 membri cu activitate individuală de cel puțin 3 ani în sectorul horticol sau 1 an în sectorul zootehnic și să asigure co-finanțare de minimum 50% din valoarea costurilor eligibile.
Detalii
05
11 2018
215

Granturi pentru producători agricoli

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) a prezentat rezultatele celui de-al şaptelea apel al Programului de granturi post – investiționale destinate Managementului Durabil al Terenurilor.

Conform informației, circa 7,2 mil. lei vor fi acordate pentru 28 de producători agricoli din Republica Moldova, proiectele cărora au fost considerate eligibile pentru finanțare în cadrul celui de-al șaptelea apel al Programului de Granturi post-investiționale destinate Managementului Durabil al Terenurilor (MDT).
Detalii
29
10 2018
194

Producerea agricolă: date preliminare

Scăderea volumului de producție a cerealelor şi leguminoaselor boabe, care au o pondere mare în totalul producţiei agricole (15,4%), a influențat negativ asupra volumului global al acesteia, comunică Biroul Național de Statistică.

Conform datelor preliminare, în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2018 volumul producției în preţuri curentea crescut cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului precedent și a atins cifra de 22,3 mld. lei, cu 0,2% mai mult decât în perioada anului trecut. Creșterea a fost determinată de sporirea producţiei animaliere cu 1%.
Detalii
16
10 2018
316

Unii producători agricoli vor beneficia de subvenții majorate

Solicitantul de subvenţie, care pe parcursul a trei ani consecutivi a beneficiat de susţinere în suma de 9 mil. lei, nu poate beneficia de sprijin financiar pentru următorul an de subvenţionare. În cazul în care, pe parcursul unui an de subvenţionare, suma suportului atinge 9 mil. lei cumulativ pe trei ani consecutivi, acesta va beneficia doar de diferenţa sumei ce se încadrează până la plafonul stabilit.

În Monitorul Oficial din 12 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
Detalii
27
09 2018
1018

Înregistrarea la SFS în cazul contractelor de arendă a loturilor de pământ agricol

În conformitate cu art.5 pct.29) din Codul fiscal (CF), subdiviziunea constituie unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.

Conform art.8 alin.(2) lit.d) din CF, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii.
Detalii
25
09 2018
300

Subvenţii pentru producătorii agricoli

În şedinţa de ieri Guvernul a aprobat o serie de modificări cu privire la modul de repartizare a mijloacelor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Documentul prevede alocarea anuală a cel puțin 5% din valoarea totală a Fondului pentru finanțarea proiectelor mici de start-up, inițiate de tineri și femei fermieri.
Detalii
10
08 2018
3693

Contabilitatea subvențiilor în agricultură: unele aspecte

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016 (Legea nr. 276/2016), subvenția este definită ca sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru susținerea investițiilor efectuate în producția agricolă şi în dezvoltarea infrastructurii rurale și care corespund criteriilor de eligibilitate.
Detalii
25
06 2018
478

Cotele contribuţiilor BASS ale producătorilor agricoli la prestarea altor servicii

Întreprinderea cu genul de activitate 0142 pe parcursul anului mai prestează servicii agricole (arat, semănat ,recoltat, transmiterea în arendă a tehnicii agricole ). Din venitul de 41 mil. lei, 1,2 mil. lei constituie serviciile acordate. În acest caz contribuțiile de asigurări sociale de stat vor fi calculate în mărime de 22% sau 23%?
Detalii
09
01 2018
404

Curtea de Conturi analizează competitivitatea agriculturii

Raportul Curții de Conturi privind auditul performanței Proiectului Agricultura competitivă în Moldova este publicat în Monitorul Oficial din 5 ianuarie curent. Proiectul dat a fost elaborat pentru a spori calitatea produselor agricole și competitivitatea lor pe piața internă și cea externă, diversificarea piețelor de desfacere și creșterea exporturilor.
Detalii
16
06 2017
368

19. (33.1.12) Cum se efectuează executarea silită a producției agricole nerecoltate (viitoare)?

În conformitate cu prevederile art. 201 1 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să sechestreze producţia agricolă nerecoltată, cu excepţia celei prevăzute la art. 200 alin. (6) lit. a).

Aplicarea sechestrului nu absolvă contribuabilul de cultivare, recoltare şi/sau păstrare a producţiei.
Detalii