11
09 2020
756

Producătorii agricoli care au suportat pierderi de peste 50% vor fi susținuți

Producători agricoli afectați de calamitățile naturale vor fi recunoscuți agenții economici care au suportat pierderi ale producției agricole urmare a calamităților naturale produse în anul 2020 de peste 50%, determinate conform actelor de constatare aprobate de Comisiile pentru Situații Excepționale, pe o suprafață de minimum 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie.
 
Cabinetul de miniștri a susținut în cadrul ședinței din 10 septembrie amendamentul respectiv la proiectul de lege nr. 375 din 4 septembrie 2020 privind modificarea unor acte normative.

Detalii
27
07 2020
681

Producerea laptelui: Program național de dezvoltare a sectorului

Guvernul Republicii Moldova intenționează să implementeze un șir de măsuri ce vor asigura o creștere durabilă a volumului de producere în sectorul laptelui. În acest sens, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat proiectul Programului național de dezvoltare a sectorului de lapte în Republica Moldova (PNDSL), care a fost examinat în cadrul ultimei ședințe a secretarilor de stat.
 
Autorii afirmă că obiectivul general al programului prevede înființarea de exploatații competitive și retehnologizarea celor existente prin atragerea investițiilor și folosirea fondurilor structurale în domeniul creșterii animalelor.

Detalii
29
05 2020
839

Granturi pentru încă 8 grupuri de producători

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în urma examinării dosarelor înaintate în cadrul ultimului apel anunțat în cadrul Programului de granturi „Facilitarea accesului la piețele de desfacere” implementat de Proiectul MAC-P, au fost aprobate pentru finanțare 8 grupuri de producători, care vor beneficia de granturi în valoare totală de peste $2,6 mil.

Patru dintre grupurile de producători selectate sunt specializate în producerea fructelor, urmând să investească mijloacele obținute în construcția depozitelor frigorifice moderne. Alte două cooperative sunt producători de culturi nucifere – nuci, alune și migdale, care intenționează să-și modernizeze procesul de producere prin achiziționarea utilajelor de procesare și prelucrare.
Detalii
05
05 2020
491

A fost elaborat un Ghid practic privind crearea și funcționarea grupurilor de producători

În vederea stimulării constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu susținerea Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P, a elaborat Ghidul practic ”De la primii pași la profitabilitate și creștere”.

Ghidul constituie un suport pentru producătorii agricoli în procesul de constituire și funcționare a grupului de producători, în vederea obținerii performanțelor în afaceri și sporirea veniturilor din vânzări.
Detalii
27
04 2020
706

Producătorii agricoli vor obține mai ușor acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor

Producătorii agricoli vor obține mai ușor acces la apele de suprafață pentru irigarea terenurilor. Parlamentul a aprobat, în lectură finală, un proiect care va elimina impedimentele pentru producătorii agricoli în irigarea terenurilor agricole.

Legislația va fi completată cu o nouă prevedere, care va permite producătorilor agricoli să amplaseze prize de apă și instalații mobile pe terenurile fâșiilor riverane de protecție a apelor în scopul irigării terenurilor agricole. În cazul în care în zona fâșiilor de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă sunt funcționabile sistemele de irigare centralizate, nu va fi permisă instalarea pompei de apă pentru irigare.
Detalii
04
03 2020
507

Termenul de rambursare a unor credite oferite agricultorilor poate fi revizuit

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004 – 2009 (Regulament).

Amintim că, acesta prevede transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în perioada indicate pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice, iar Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” a obținut posibilitatea de a comercializa în rate producătorilor tehnică agricolă de producție autohtonă.
Detalii
06
08 2019
496

Prețurile producătorului la produsele agricole în I semestru

În primul semestru al anului curent, indicele prețurilor producătorului la produsele agricole, fată de perioada respectivă a anului 2018 a constituit 94,7%, potrivit datelor publicate de Biroul National de Statistică.

Astfel, la produsele vegetale preturile producătorului s-au micșorat în medie cu 7,3%. Esențial au scăzut preturile la struguri – cu 46,1%, fructe sămânțoase – cu 41,9%, culturi leguminoase boabe — cu 21,1%, soia – cu 14,4%, porumb – cu 4,3%. În același timp, au crescut preturile de vânzare la tutun – cu 58,9%, cartofi – cu 33,7%, legume — cu 27,7%, grâu — cu 19,7%, rapița – cu 7,7%.
Detalii
05
07 2019
521

Venitul mediu din activitatea agricolă a micilor producători în anul 2018

Veniturile obținute din activitatea agricolă de către micii producători în anul 2018 constituie, în medie, 5565 lei per gospodărie și 14 425 lei la 1 ha, potrivit datelor Biroului Național de Statistică cu referire la activitatea agricolă a micilor producători agricoli în anul 2018. Datele se referă la gospodăriile care dispun numai de loturi pe lângă casă.

Totodată, costul materialelor și serviciilor procurate a fost, în medie, de 3381 lei pe o gospodărie, iar la 1 ha – de 8764 lei. În cazul gospodăriilor care dispun de loturi pe lângă casă și terenuri de fermier, veniturile obținute pe o gospodărie constituie 11 185 lei, iar la 1 ha – 9940 lei. Costul materialelor și serviciilor procurate în acest caz a fost de 5470 lei, iar la 1 ha – de 4861 lei.
Detalii
26
12 2018
634

Finanțare nerambursabilă de până la $350 mii

În perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), grupurile de producători care își desfășoară activitatea în domeniul horticol sau zootehnic (colectarea și/sau procesarea mierii de albini și colectarea și/sau procesarea laptelui) pot solicita finanțare nerambursabilă de până la $350 mii pentru procurarea utilajului post-recoltă și echipamentului tehnologic.

Pentru a beneficia de grant, grupurile de producători trebuie să fie constituite dincel puțin 5 membri cu activitate individuală de cel puțin 3 ani în sectorul horticol sau 1 an în sectorul zootehnic și să asigure co-finanțare de minimum 50% din valoarea costurilor eligibile.
Detalii