20
09 2022
89

Diminuarea producției industriale în RM

În lunile ianuarie-iulie din anul curent producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 1,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, scăderea fiind generată de diminuarea producției în industria prelucrătoare (-0,4%) și a producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,0%). În același timp, a crescut producția în industria extractivă cu 2,8%, informează Biroul Național de Statistică.
 
S-a diminuat cu 0,2% și producția industrială la serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, ca rezultat al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-0,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,5%), fiind înregistrate creșteri în industria extractivă cu 4%.


Detalii

02
10 2019
790

Asigurarea în agricultură: nu doar cantitatea, dar și calitatea

Alocarea ad-hoc de mijloace financiare fermierilor afectați nu este o soluție de lungă durată, deoarece aceasta nu motivează agricultorii să-și protejeze bunurile, iar în buget nu întotdeauna există surse financiare, care ar putea fi alocate de urgență. De aceea, anume asigurările în agricultură ar reprezenta un mecanism viabil de lungă durată care necesită sprijinul statului, prin acordarea subvențiilor la primele de asigurare.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege privind asigurarea subvenţionată în agricultură.
Detalii
29
10 2018
682

Producerea agricolă: date preliminare

Scăderea volumului de producție a cerealelor şi leguminoaselor boabe, care au o pondere mare în totalul producţiei agricole (15,4%), a influențat negativ asupra volumului global al acesteia, comunică Biroul Național de Statistică.

Conform datelor preliminare, în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2018 volumul producției în preţuri curentea crescut cu 0,2% față de aceeași perioadă a anului precedent și a atins cifra de 22,3 mld. lei, cu 0,2% mai mult decât în perioada anului trecut. Creșterea a fost determinată de sporirea producţiei animaliere cu 1%.
Detalii
21
08 2017
4004

Administrarea pierderilor în procesul de producere: Procedura de gestiune a pierderilor în procesul de fabricație

În procesul de producere se obțin deșeuri, rebuturi, pierderi în urma staționărilor, alte pierderi tehnologice.

Astfel, în funcție de particularitățile procesului de producție pierderile sunt gestionate, administrate și înregistrate în contabilitate de către entități conform reglementărilor interne și prevederilor normative în vigoare.

În prezentul articol vom expune modalitatea1 de administrare a pierderilor tehnologice în procesul de producere relatată printr-un set de reguli, care pot fi utile în aplicare de către entități.

Detalii
18
08 2017
2053

La Ocniţa roada de grâu a atins 5 tone per hectar

Grâul de toamnă și primăvară a fost recoltat în anul curent în Republica Moldova pe o suprafața totală de 303,0 mii ha, iar volumul global obținut este de 1,16 mil. tone, potrivit datelor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Productivitatea medie a grâului la 1 ha a constituit 3,87 tone, cu 0,77 tone în creştere faţă de 2016. Cele mai bune rezultate în acest sens au fost înregistrate în raioanele de nord, unde în total au fost recoltate 4,08 t/ha. Astfel, în Ocniţa s-au înregistrat — 5,0 t/ha de pe 3850 ha, în Edineţ – 4,7 t/ha de pe suprafața de 6820 ha, în Briceni – 4,62 t/ha de pe 6500,0 ha etc.
Detalii
14
07 2017
1430

Producerea ecologică necesită susţinere şi promovare

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat Proiectul de lege privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor ecologice, ce are drept scop asigurarea cadrului legislativ și instituțional, stabilește principiile și obiectivele aplicabile acestor produse pentru asigurarea unei concurențe loiale și a unei funcționări adecvate a pieței interne a produselor agroalimentare ecologice.
Detalii