21
01 2022
151

Volumul producției industriale, în creștere

În lunile ianuarie-noiembrie 2021 producția industrială (serie brută) a sporit cu 11,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în 11 luni ale anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 cu 5,9%. Majorarea a fost condiționată de creșterea producției în industria extractivă – cu 12,4%, în industria prelucrătoare – cu 11,4% și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 14,7%.
 
Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), producția industrială (serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate), în ianuarie-noiembrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020 s-a majorat cu
Detalii
20
12 2021
237

Producția industrială, în creștere

În luna octombrie 2021 producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna octombrie a anului precedent cu 11,0%, pe fundalul reducerii indicatorului în luna octombrie 2020 față de aceeași perioadă din 2019 cu 7,8%.
 
Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), creșterea producției industriale a fost condiționată de sporirea volumului acesteia în industria extractivă (cu 7,3%) și în industria prelucrătoare (cu 12,2%), care au generat creșterea producției per total industrie cu 0,2% și, respectiv, cu 10,9%. Totodată, în perioada de raportare au fost înregistrate descreșteri la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (cu 2,5%), atenuând creșterea producției pe total industrie cu 0,2%.


Detalii

09
09 2021
705

Salariul mediu în Chișinău depășește cu 18,5% media pe țară

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat din mun. Chișinău în trimestrul II a fost de 10719,4 lei, fiind în creştere cu 15,3% faţă de aceeași perioadă a anului 2020,  comunică Biroul Național de Statistică. Indicatorul a fost cu 18,5% mai mare decât media pe ţară (9044,5 lei).
 
Potrivit informației publicate, în sectorul bugetar un angajat din capitală a avut un salariu mediu lunar de 9821,8 lei, cu 9,2% mai mult faţă de trimestrul II din anul precedent, iar în sectorul real –10891,2 lei şi s-a majorat cu 16,3% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.
Detalii
22
06 2021
240

Producția industrială a sporit cu 11,9%

În primele patru luni ale anului curent producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 11,9% comparativ cu perioada similară din anul precedent, iar producția industrială serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut cu 7,7%, anunță Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, doar în luna aprilie curent comparativ cu aceeași lună a anului 2020 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 2,1%, ceea ce a generat creșterea indicelui general per total în industrie cu 0,6%.


Detalii

18
03 2021
471

Situația social-economică a mun. Chișinău: salariile, industria și investițiile

În anul 2020 comparativ cu anul precedent producția industrială în capitală s-a micşorat cu 9,8% ca urmare a scăderii în industria prelucrătoare cu 10,8%, iar cifra de afaceri în industrie a fost în scădere cu 7,1%, potrivit publicației Situația social-economică a mun. Chișinău în ianuarie-decembrie 2020, elaborată de Biroul Național de Statistică.
 
De asemenea, în anul 2020 entitățile din sectorul real cu 5 și mai mulți salariați și instituțiile bugetare au realizat investiţii în active imobilizate în valoare de 19,2 mld. lei, în diminuare cu 0,6% față de anul 2019. Investiţiile în imobilizări corporale au constituit 18,8 mld. lei, fiind în creştere cu 1,5%, iar cele în imobilizări necorporale – 429,6 mil. lei, cu 47,6% mai puțin decât în 2019.


Detalii

22
01 2021
476

BNS: industria Moldovei a crescut în luna noiembrie 2020

Producția industrială în luna noiembrie 2020 (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,7%. Conform datelor Biroului Național de Statistică, creșterea producției a fost generată de industria extractivă (+31,5%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+28,7%), asigurând majorarea producției per total industrie cu 0,6% și 4,1% respectiv. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-2,4%), atenuând creșterea producției per total industrie cu 2,0%.
 
Datele statistice denotă că, în 11 luni ale anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 5,9%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,2%).
Detalii
23
07 2020
487

Activitatea industriei moldovenești în luna mai 2020

Biroul Național de Statistică comunică că, în luna mai 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019, industria alimentară per ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 13,5% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 2,7%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 4,5 ori (motivând creșterea pe total industrie cu 4,1%); fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 20,0% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 14,3% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 2,3% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,2%) etc.

Detalii
21
05 2019
596

Producția industrială în luna martie a crescut cu 0,9%

În luna martie 2019, producția industrială, seria brută, s-a majorat cu 0,9% comparativ cu aceiași perioadă din anul precedent ca urmare a creșterii volumului producției în industria extractivă de 2,6 ori și în industria prelucrătoare – cu 4,1%, anunță Biroul Național de Statistică.

Totodată, în primele trei luni ale anului curent, producția industrială serie brută a fost mai mare cu 1,5% comparativ cu aceiași perioadă din 2018, care de asemenea este condiționată de sporul în industria extractivă cu 80,2% și a celei prelucrătoare – cu 1,7%. La producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat s-a înregistrat o descreștere cu 2,1%.
Detalii
24
04 2019
678

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2019

Biroul Național de Statistică informează că în luna februarie 2019, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 3,8%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă (+59,3%), în industria prelucrătoare (+3,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,2%).
Detalii
14
06 2018
871

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2018, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 13,3%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare (+13,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+16,8%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-7,5%).
Detalii