10
03 2021
162

Prețurile producătorului la produsele agricole în anul 2020

Prețurile producătorului la produsele agricole în anul 2020 faţă de anul 2019 au crescut cu 22,5%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Astfel, la produsele vegetale în anul 2020 prețurile s-au majorat în medie cu 32,4% față de anul 2019, creșteri mai mari fiind înregistrate la culturile bostănoase (cu 71,2%), fructe şi pomuşoare (cu 48,4%), struguri  (cu 47,9%), floarea-soarelui (cu 45,1%), porumb (cu 35,2%). În același timp, s-au micșorat preţurile de vânzare la cartofi – cu 18,9% și alte legume – în medie cu 8,7%.
 
La produsele animaliere preţurile medii de vânzare s-au diminuat cu 4,3% comparativ cu anul 2019, fiind diminuate preţurile producătorului la porcine (în masă vie – cu 10,6%),
Detalii
21
10 2020
458

Aplicarea ECC la comercializarea de către agenții economici a producției agricole: reguli și excepții

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) lit.c) din CF, contribuabilul este obligat să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul echipamentelor de casă şi de control (ECC), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate, al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea ECC.
 
Principiile generale de utilizare şi exploatare a ECC sunt prevăzute de  Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2019. 

Detalii
27
05 2020
1033

Certificatul de producător agricol autohton va deveni document de strictă evidență

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea și evidența Certificatului de producător agricol autohton (Regulament) ce are drept scop aprobarea unui formular tipizat – Certificat de producător agricol autohton (Certificat), precum și reglementarea modalității eliberării și evidenței acestuia. Potrivit autorilor, obiectivul inițiativei este valorificarea produselor agricole autohtone în piețe, crearea evidenței centralizate, verificarea provenienței și a calității produselor.
Detalii
11
02 2020
808

Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS, suplinit

Persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/ sau de obiecte ale regnului vegetal (în continuare – produse din fitotehnie), pentru a fi luate la evidenţă ca plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), vor depune Cererea de luare la evidenţă a plătitorului la BASS la care vor anexa:
a) copia confirmării luării în evidenţă fiscală;
b) copia actului de identitate al persoanei care exercită activitate în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie.

Detalii
10
07 2019
475

TVA la furnizarea masei verzi din porimb

Producătorul agricol a încheiat un contract de creștere a porumbului pentru producerea nutrețurilor. La ce cotă TVA va fi impozitată masa verde, vândută cumpărătorului?


În conformitate cu prevederile art.96 lit. b.) din Codul fiscal, la producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare:
Detalii
01
04 2019
677

Contabilitatea în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază, caracteristice pentru Republica Moldova. Chiar dacă avem foarte multe companii în acest domeniu, nu există răspunsuri la toate întrebările legate de particularitățile ținerii evidenței contabile. Astfel, vă invităm la seminarul ”Contabilitatea în agricultură”

Înregistrează-te aici

Program:
Detalii
14
03 2019
515

Granturi pentru produse ecologice

Agenții economici care desfășoară activități agricole (producere primară legate de un lanț valoric de producere a produselor forestiere nelemnoase sau de lider al lanțului valoric (procesator, distribuitor, exportator etc.) în mediul rural, sunt în drept să aplice la Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD.

Sunt eligibile proiectele ce țin de producerea, recoltarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice din perdelele forestiere de protecție, fânețe sau pășuni restabilite,
Detalii
07
11 2018
462

Evoluția prețurilor la produsele agricole

Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2018 faţă de perioada respectivă a anului 2017 a constituit 94,9%, conform informației Biroului Naţional de Statistică cu referire la evoluția prețurilor producătorului la produsele agricole.

Preţurile producătorului la produsele vegetale s-au micşorat în medie cu 5,4%. Astfel, au scăzut preţurile la pomuşoare – cu 37,0%, sfeclă de zafăr – cu 29,5%, leguminoase pentru boabe – cu 14,7%,
Detalii