29
06 2020
721

Recunoașterea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice

Organismele de certificare a producției agroalimentare vor fi recunoscute de ministerul de resort și ar putea să nu mai fie obligate să se reacrediteze la nivel național. În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul de lege cu privire la aprobarea proiectului Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice.
 
Documentul stabilește principiile producției agroalimentare ecologice și instituie normele privind producția acesteia, certificarea aferentă și utilizarea indicațiilor ce țin de etichetare și în publicitate, precum și normele privind controalele în domeniu.

Detalii
17
04 2019
544

Cartofii din Belarus vor fi supuși unui control suplimentar

Agenția Națională Pentru Siguranța Alimentelor a adoptat ieri, 16 aprilie 2019, Ordinul nr.170 cu privire la intensificarea controalelor la import. Conform acestuia, toate loturile de import de cartofi din Republica Belarus vor fi supuse verificărilor de laborator la Clavabacter michiganensis subsp. sepedonicus.

Astfel, la punctele de trecere a frontierei de stat vor fi prelevate probele necesare, care, fiind sigilate, vor fi supuse încercărilor de laborator în cadrul Centrului Național de Verificare și certificare a Producției Vegetale și Solului, din contul importatorului. În acest răstimp,până la obținerea rezultatelor de la laborator, loturile de import vor fi reținute la Posturile de inspecție de la frontieră.
Detalii
16
11 2018
1033

Etichetarea produselor ecologice

Produsele vor fi considerate ecologice dacă pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele comerciale va fi notat termenul «ecologic».

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor respective. Documentul stabileşte cadrul legal pentru activitatea ce ţine de obţinerea produselor agroalimentare ecologice la toate etapele de producție, procesare și distribuție, a controlului acestora, a utilizării în etichetare și în publicitate a indicațiilor aplicabile producției ecologice.
Detalii
18
05 2017
1414

Guvernul nu susține aplicarea cotei TVA de 8% pentru unele mărfuri

Guvernul nu susține aplicarea cotei reduse TVA de 8% pentru mărfurile stipulate în art. 96, lit.b din Codul fiscal, cum ar fi pâinea şi produsele de panificaţie, producţia din zootehnie în formă naturală, unele tipuri de medicamente, precum și alte mărfuri, livrate de către persoanele fizice și juridice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice și fizice rezidente, care se află pe teritoriul țării noastre și care au relații cu sistemul fiscal.
Detalii