06
08 2021
466

Comercializarea produselor sociale importante – reguli speciale

Libertatea comerțului și activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție este o sarcină importantă a statului, consacrată de Constituția RM .

Deși, legislația RM reglementează libertatea stabilirii prețurilor de vânzare, pentru anumite produse de către stat este stabilită o reglementare aparte a prețurilor și tarifelor, reguli speciale de comercializare a acestora. Este vorba de produsele sociale importante, regulile de comercializare a căror le vom expune în cele ce urmează.


Detalii

09
10 2020
476

SFS continuă monitorizarea corectitudinii formării prețurilor la produsele social importante

Serviciul Fiscal de Stat informează că, în cadrul verificărilor efectuate în vederea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, se atestă încălcări la modul de completare a facturilor prin indicarea eronată a prețului de achiziție/livrare şi, în consecință, a adaosului comercial aplicat.
 
În scopul prevenirii cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare, menționăm:
 

Detalii
17
08 2020
567

SFS continuă să monitorizeze prețurile de comercializare a produselor social importante

În perioada 1 martie - 7 august 2020, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat 1 843 controale fiscale la unitățile comerciale a produselor alimentare și farmacii/depozite farmaceutice, în vederea prevenirii încălcării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante.

 

  În rezultat au fost stabilite 217 cazuri de încălcare a prevederilor modului de formare a prețului prin depășirea adaosului comercial aplicat, stabilit de legislația în vigoare și au fost adoptate decizii asupra cazului de încălcare fiscală, fiind calculat venit ilicit și aplicate sancțiuni în sumă totală de 548 mii lei.

Detalii
14
07 2020
866

Prețul la produsele social importante: rezultatele acțiunilor de control

Serviciul Fiscal de Stat, în vederea prevenirii încălcării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, în perioada 1 martie–30 iunie 2020 a efectuat 1556 verificări la unitățile comerciale a produselor alimentare și farmacii/depozite farmaceutice, fiind stabilite 179 cazuri de încălcare a prevederilor modului de formare a prețului prin depășirea adaosului comercial aplicat stabilit de legislația în vigoare.
 
La 125 contribuabili controlul fiscal a fost definitivat, fiind stabilit venit ilicit obţinut ca rezultat al depăşirii adaosului comercial admisibil în sumă totală de 183326 lei.

Detalii
09
07 2020
1491

Prețul la produsele social importante. Controlul de stat

Care sunt reglementările de care agenții economici trebuie să țină cont când stabilesc prețurile de comercializare la produsele social importante? Care este autoritatea care verifică modul de formare a acestor prețuri și ce riscă agenții economici pentru nerespectarea prevederilor legislației?
 
Republica Moldova a adoptat sistemul economic în care deciziile ce privesc producția și distribuția de bunuri este bazată pe interacțiunea dintre cerere și ofertă, care determină prețurile bunurilor și serviciilor. Excepție fac doar o anumită categorie de bunuri/ produse, prețul cărora este reglementat de către stat. În acest context, Legea nr. 231/2010  cu privire la comerțul interior statuează că produsele și serviciile se comercializează pe teritoriul RM la prețuri libere de vânzare, cu excepția celor reglementate.

Detalii
15
06 2020
606

SFS continuă monitorizarea formării prețurilor la produsele social importante

Serviciul Fiscal de Stat comunică că, în vederea respectării prevederilor Regulamentului de formare a preţurilor de comercializare a produselor  social  importante aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016, va continua verificările la contribuabilii ce practică activitatea de comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice și comerț cu amănuntul/ridicata al mărfurilor social importante.
 
Autoritatea fiscală va monitoriza zilnic activitatea farmaciilor în sensul formării prețurilor de livrare a produselor social importante (măști și mănuși medicinale, dezinfectanți) și adaosul comercial. Pentru a evita aplicarea sancțiunilor în caz de constatare a încălcărilor, Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă toți contribuabilii să respecte prevederile legislației în vigoare.

Detalii
22
04 2020
766

Sancțiunile aplicate de către SFS în cadrul verificării corectitudinii stabilirii prețurilor pentru produsele social importante

Ce sancțiuni pot fi aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor efectuate pentru verificarea corectitudinii stabilirii prețurilor pentru produsele social importante?

Prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 3 din 23 martie 2020, a fost instituit moratoriul, până la data de 1 iunie 2020, asupra controlului de stat, cu anumite excepții prevăzute de aceeași Dispoziție. Una din excepții este neaplicarea moratoriului asupra controlului modului de formare şi aplicare a preţurilor.
Detalii
21
03 2020
1360

SFS monitorizează prețurile la produsele social importante

Ca urmare a sesizărilor recepționate de la cetățeni cu privire la majorarea ilegală a prețurilor, Serviciul Fiscal de Stat, care face parte din grupul de lucru responsabil de analiza și monitorizarea prețurilor, comunică că în continuare va asigura monitorizarea corectitudinii formării acestora la produsele social importante.

În acest context, agenții economici sunt atenționați despre obligația respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20.06.2016 cu privire la prețurile de comercializare a acestor produse.
Detalii
22
06 2018
724

Fapta economică la furnizarea pâinii

Producătorul de produse de panificație înscrie în factura fiscală, boxa 10. 9 prețul de livrare a produsului care nu este social important (pâine feliată și ambalată). Suntem în drept să nu ţinem cont de prețul indicat în boxa 10.9, pentru a forma prețul de realizare corect?
Luăm în considerare că producătorul indicat încalcă prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 774 din 20.06.2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, conform căreie pâinea feliată și ambalată nu este produs social important.

Detalii