23
12 2021
216

„A doua șansă”: diagnostic, mentorat, suport financiar

Lipsa unei planificări adecvate a fluxurilor de numerar pe termen lung, întârzierile la plăți sau pierderea unui client crucial, împrumuturile excesive pentru a accelera creșterea afacerii, dar și aplicarea unei strategii de afaceri riscantă și nesigură, concurența și pierderea angajaților care contribuie la succesul afacerii se regăsesc printre motivele intrării întreprinderilor în stare de insolvență, constată autorii proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului „A doua șansă”.
 
Potrivit documentului, Programul ce va fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) va constitui o schemă de ajutor de minimis și cad sub incidența Legii cu privire la ajutorul de stat și a Regulamentului privind ajutorul de minimis.
Detalii
07
02 2020
1464

Extinderea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală

Persoanele asigurate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală vor avea acces la un număr mai mare de servicii medicale. Guvernul a aprobat proiectul hotărârii pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a menționat că Programul Unic va include 70 de investigații medicale noi în asistența medicală primară, 340 poziții noi pentru asistență medicală specializată de ambulatoriu și 166 servicii noi de înaltă performanță.
Detalii
06
03 2019
938

Investiții de miliarde în horticultură

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în colaborare cu Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova au inițiat discuții publice asupra proiectului Programului de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2019-2025, care va fi primul document de politici în domeniul horticulturii din Republica Moldova, elaborate după o perioadă îndelungată.

La discuții au fost invitați reprezentanți ai mediului academic din domeniu, ai instituțiilor publice și antreprenori, care au venit cu propuneri de ajustare a obiectivelor și activităților la realitățile din sector și vor contribui la “creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și modernizarea pieței”, obiectiv stabilit în Strategia Națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014 – 2020.
Detalii
23
03 2018
1363

Pachetul minim de servicii sociale, finanțat prin transferuri cu destinație specială

În categoria activităților finanțate prin transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale se vor regăsi şi patru tipuri de servicii sociale, incluse în pachetul minim conform necesităţilor identificate şi priorităţilor politicilor naţionale de protecţie socială a populaţiei.

Acestea sunt Casele de copii de tip familial, Asistența parentală profesionistă, Sprijinul pentru familiile cu copii și Serviciul asistență personală pentru persoanele cu dizabilități severe.
Detalii
06
07 2017
914

Planul naţional de ocupare al forţei de muncă ne costă 1,06 mld. lei

În cadrul şedinţei Guvernului din 4 iulie curent a fost susţinut Planul naţional de acţiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021.

Documentul conţine circa 70 de acţiuni, printre care:

• Dezvoltarea cooperării bilaterale în vederea semnării acordurilor privind securitatea socială a lucrătorilor migranţi
Detalii
21
09 2016
831

ONU va lansa un nou Cadru de Asistență pentru Dezvoltare în Moldova

Organizația Națiunilor Unite a fost și rămîne unul din principalii susținători și parteneri ai reformelor implementate de autoritățile Republicii Moldova pe calea integrării europene, fiind realizate un șir de proiecte ce țin de dezvoltarea capacităților instituționale și guvernare efectivă, crearea oportunităților economice, ocuparea forței de muncă.
Detalii