25
10 2021
147

Clusterele: potențial de creștere și internaționalizare

Creșterea competitivității și valorii adăugate produse de către ÎMM-urile din Republica Moldova, cât și stimularea integrării acestora în ecosistemele regionale de inovare bazate pe cooperare în cadrul clusterelor vor fi susținute prin implementarea Programului de susținere a inițiativelor de clustere (Program), proiectul căruia a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat. Totodată, acesta este propus pentru consultări publice, care vor dură până pe data de 4 noiembrie 2021.
 
Obiectivul general al inițiativei este oferirea suportului în procesul de clusterizare prin stimularea cooperării între actorii economici și reprezentanții infrastructurii de suport în afaceri, a asistenței necesare în creșterea competitivității și potențialului de export a ÎMM-urilor. În procesul implementării măsurilor elaborate se pune sarcina
Detalii
13
07 2021
611

SFS a aprobat Programul de dezvoltare strategică pentru anii 2021-2023

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre aprobarea Programului de dezvoltare strategică al instituției pentru anii 2021-2023.

Programul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale, a fost supus consultărilor publice, conform HG nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional precum și consultat cu experții de asistență externă din cadrul Trezoreriei SUA și a Agenției Fiscale Suedeze, obiecțiile și comentariile furnizate fiind luate în considerare la elaborarea proiectului final al programului.

Detalii
01
07 2021
367

Ponderea impozitelor și taxelor la un leu vânzări. Conformarea în trimestrul I

Pentru contribuabilii subiecți ai impunerii cu TVA ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări a sporit în trimestrul I al anului curent cu 0,0538 lei comparativ cu lunile ianuarie-martie 2020 și a constituit 0,2573 lei. În anul precedent ponderea impozitelor și taxelor calculate era la nivel de 0,2035 lei la un leu vânzări, ceea ce denotă o majorare cu 26%, comunică Serviciul Fiscal de Stat în raportul ce ține de rezultatele monitorizării entităților prin prisma Programului de conformare a contribuabililor.
 
În ce privește ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări pentru aceeași categorie de contribuabilii (subiecți ai impunerii cu TVA), comparativ cu trimestrul I din anul precedent aceasta a sporit de la 0,1772 lei până la
Detalii
16
04 2021
1549

Extinderea Programului de rambursare TVA și pentru alte entități decât producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale

Astăzi, 16 aprilie 2021, au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.59 din 14 aprilie 2021 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor, prin care a fost modificat Ordinul MF nr.76/2020, documentul fiind publicat în MO. Astfel, în urma aprobării Dispoziției nr.02/2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale din Republica Moldova, au fost operate modificări în parte ce ține Programul de rambursare a TVA .
Deci, prin Ordinul nr.59 din 14 aprilie 2021 a fost completat/modificat Ordinul nr.76/2020 al Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA
Detalii
10
03 2021
662

SFS a extins orarul de lucru pentru recepționarea declarațiilor privind impozitul pe venit

Serviciul Fiscal de Stat informează despre extinderea programului de lucru a Direcțiilor deservire fiscale, pentru recepționarea declarațiilor privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020 care urmează a fi depuse de către contribuabilii – persoane juridice și persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător.
 


Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii menționați supra au obligația de a depune declarația privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020 până la data de 25 martie a anului curent.

Pentru a facilita depunerea declarațiilor și a se conforma posibilităților contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit orarul de muncă după cum urmează:
 
  • 20 martie 2021 — de la 9:00 până la 14:00;
  • 21 martie 2021 — de la 9:00 până la 12:00;

  • 22 martie 2021 – 25 martie 2021 - de la 7:30 până la 18:00.

 


Pentru informații suplimentare se va consulta pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, accesând link-ul sau Baza generalizată a practicii fiscale.
 

De asemenea, pentru informații suplimentare puteți apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-15-25 (apel gratuit).
10
03 2021
221

Prima Casă: până în prezent au fost procurate 5462 locuințe

Ministerul Finanțelor a oferit date actualizate privind implementarea programului guvernamental ”Prima Casă”. Astfel, suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă” constituie 40,5 mil. lei.


Detalii
14
01 2021
1054

Programul de conformare pentru anul 2021: domeniile prioritare

Serviciul Fiscal de Stat a identificat domeniile prioritare pentru monitorizare pe parcursul anului 2021. Potrivit Programului de conformare al contribuabililor pentru anul curent, autoritatea fiscală va acorda o atenție sporită următoarelor domenii din economia națională evaluate cu un nivel ridicat de neconformare fiscală:
  • Comerțul cu amănuntul și cu ridicata
  • Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate
  • Comerțul electronic
  • Servicii imobiliare
  • Industria extractivă

  • Detalii
16
12 2020
355

Reforma Climatului Investiţional în Republica Moldova

Executivul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, 16 decembrie, Acordul de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) în vederea realizării proiectului „Reforma Climatului Investiţional în Republica Moldova, faza II” ce are ca scop sporirea competitivităţii pe piaţă a sectorului privat şi exporturilor agricole prin deschiderea pieţei UE pentru produse de origine animală (came de pasăre, ouă, lapte şi produse lactate) şi consolidarea capacităţilor de export a sectorului horticol.
 
Totodată, un obiectiv major îl constituie soluţionarea problemelor investitorilor în vederea facilitării investiţiilor şi re-investiţiilor, soluţionarea lipsei informaţiilor financiare despre potenţiale entităţi în care s-ar face investiţii şi potenţiali parteneri de afaceri.
Detalii
13
10 2020
373

PIM: sporirea competitivității și crearea noilor locuri de muncă

În regiunile din Moldova în care nu sunt zone economice libere sau parcuri industriale, urmează a fi create platforme industriale multifuncționale (PIM) în scopul creșterii competitivității și productivității și a ocupării forței de muncă a sectorului industrial în zonele respective.

 

Guvernul a aprobat în ședința din 13 octombrie curent proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Programului-pilot de creare a platformelor industriale multifuncționale.


Detalii