11
10 2017
431

La Viena se desfăşoară Forumul economic moldo-austriac

Oportunitățile investiționale și comerciale ale Republicii Moldova vor fi prezentate mediului de afaceri din Austria de către Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, care va participa pe 11 octombrie curent, la Forumul Economic moldo-austriac, care desfășoară în orașul Viena.
Detalii
26
07 2017
680

Cerinţe faţă de management, audit, control şi de recuperare a fondurilor în cadrul PCTT

Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională (PCTT) finanţate de Uniunea Europeană, aprobat de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial din 21 iunie curent şi stabilește norme privind cadrul instituţional şi normativ pentru implementarea eficientă a PCTT, eligibile pentru Republica Moldova.
Detalii
05
04 2017
648

Proiectul ce reglementează modul de radiere a datoriilor debitorilor garantaţi, propus spre consultare

Radierea sau casarea datoriilor debitorilor garantaţi din Raportul privind datoriile debitorilor garantaţi faţă de Ministerul Finanţelor se va efectua în baza ordinului intern al Ministerului Finanțelor, întocmit în baza hotărârilor judecătorești respective sau deciziei Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” privind radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice.
Detalii
06
10 2016
1559

Programul-pilot ”Femei în afaceri” lansat oficial

Programul-pilot ”Femei în afaceri”, aprobat prin decizia guvernului din 16 august curent, a fort lansat astăzi în cadrul Moldova Business Week-2016.

Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, a salutat lansarea acestui proiect, având ferma convingere că femeile din Moldova dispun de un potențial mare, nevalorificat și pot contribui la dezvoltare economică a ţării.
Detalii