06
05 2021
83

Învățământ profesional tehnic: racordarea ofertei educaționale la propunerile ministerelor de resort

Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii și specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anii 2021-2022 și modificarea unor Hotărâri de Guvern.
 
Prin acest document se propune aprobarea pentru perioada indicată a:
  • Planurilor de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii și specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic
  • Planului de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, în învățământul profesional tehnic secundar (7269 locuri)

  • Detalii
04
05 2021
283

Registrul de stat de evidență a Vaccinării

Operatorilor de telefonie mobilă le va fi recomandat să ofere mecanisme de notificare a propriilor abonați privind data programată pentru vaccinare, prin platforme tehnice asigurate de către Instituția publică Serviciul Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociele a elaborat proiectul hotărârii  Executivului cu privire la instituirea Registrului de stat de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (RVC–19) și modificarea unor hotărâri ale Guvernului, documentul fiind propus pentru consultări publice.
 

Registrul de stat de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (RVC–19) (Registrul) va fi o resursă informaţională, parte componentă a Registrului medical de stat
Detalii

23
04 2021
131

Lista operatorilor economici calificați ar putea fi abrogată

Hotărârea Guvernului nr.1420 din 28 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați ar putea fi abrogată. Amintim că această Listă reprezintă înscrieri cu privire la denumirea şi datele operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, rezidenţi sau nerezidenţi, în scopul mediatizării şi asigurării accesibilităţii acestora în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
 
Abrogarea HG 1420/2016 prin care este reglementată evidența operatorilor calificați în cadrul procedurilor de achiziţie publică este condiționată de modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. Noile prevederi stabilesc că Agenția Achiziții Publice elaborează și menține doar Lista de interdicție a operatorilor economici, nu și Lista operatorilor economici calificați.


Detalii

06
04 2021
190

Cerințele de calitate pentru fructele si legumele proaspete

Pe ordinea de zi a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, care se întrunește în ședință astăzi, 6 aprilie, este inclus proiectul hotărârii de Guvern ce contine lista de fructe și legume proaspete care urmează a fi supuse controlului de conformitate a acestora, în contextul prevederilor Legii nr. 237/2018.
 
Totodată, ținând cont de modificările și abrogarea unor acte normative, a apărut necesitatea de a aduce în concordanță prevederile Hotărârii Guvernului nr. 929/2009. Astfel, pentru a evita dublarea noțiunilor definite în actele normative, care reglementează același domeniu, la pct. 5 din anexa la HG nr. 929/2009 vor fi excluse
Detalii
26
03 2021
475

Indexarea venitului lunar minim garantat la 1 aprilie 2021

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 25 martie curent a fost inclus proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.
 
Documentul a fost elaborat ca urmare a modificărilor aprobate recent de Parlament ce se referă la stabilirea unei noi modalități de indexare a venitului lunar minim garantat începând cu 1 aprilie 2021.
 


Detalii

10
02 2021
225

Subvenţionarea locurilor de muncă

Cuantumul subvenţiei acordată persoanelor juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiilor necomerciale – rezidenți ai RM pentru crearea locurilor de muncă poate fi aprobat în funcție de categoria angajatului și va constitui de la 1000 lei per salariat pentru persoanele care, pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare, nu au avut venituri salariale până la 4000 lei per angajat în cazul persoanelor cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor specializate.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă.

Detalii
11
12 2020
755

„Lista neagră” a operatorilor economici

În Lista de interdicție a operatorilor economici pot fi înscriși operatorii economici care au participat la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru sau au încheiat contracte de mică valoare, dar nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile asumate în cadrul acestor proceduri sau a căror conduită contravine prevederilor legislației. Înscrierea persoanelor fizice sau juridice rezidente și nerezidente, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, limitează dreptul acestora de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru pentru o perioadă de 3 ani.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern
Detalii
10
12 2020
12537

Salariul minim garantat în sectorul real poate fi majorat din 1 ianuarie 2021

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (valabil pentru toate întreprinderile, organizațiile, instituțiile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică), care este stabilit de Guvern în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel național, va fi examinat astăzi, 10 decembrie, în ședința secretarilor de stat.
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de modificare a mărimii  salariului minim garantat în sectorul real, fiind propusă majoratea acestuia până la 2935 lei (17,37 lei pe oră, 169 ore per lună), din 1 ianuarie 2021.
Detalii
04
12 2020
307

Politică unică pentru stabilirea tarifelor serviciilor prestate de ASP

Tarifele la serviciile prestate pentru domeniile de competenţă ale Agenției Servicii Publice vor fi formate după o politică unică de calcul. În acest sens, Cancelaria de Stat propune spre consultări publice proiectul  hotărârii cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.
 
Proiectul prevede aprobarea:
  • Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice;
  • Nomenclatorului serviciilor de bază prestate de către ASP și tarifele acestora;

  • Detalii
03
12 2020
195

Angajamentele financiare ale RM față de organizațiile internaționale

În anul 2021 calitatea de membru a Republicii Moldova în organizațiile internaționale ne-ar putea costa circa 59,0 mil.lei. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul  hotărârii privind achitarea din bugetul de stat pentru anul 2021 a cotelor de membru și a datoriilor țării noastre față de organizațiile internaționale și regionale.

 

Astfel, din suma menționată vor fi achitate cotizațiile de membru la 67 de organizații divizate în trei categorii: organizații parlamentare (5 structuri); organizații internaționale (55 structuri) și organizații din cadrul CSI (7 structuri).


Detalii