04
08 2020
216

Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021

Biroul Național de Statistică a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pentru anul 2021, care reprezintă instrumentul de bază prin care autoritatea centrală în domeniul statisticii oficiale realizează producerea informației oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu informaţiile necesare.
 
Programul cuprinde lista lucrărilor și cercetărilor statistice care vor fi realizate de BNS, precum și lucrările executate și informațiile furnizate de alte autorități și instituții publice în adresa Biroului, cu indicarea nivelului de dezagregare, sfera de cuprindere, periodicitatea și termenul de diseminare a informației.

Detalii
30
07 2020
270

Medicii de familie vor elibera adeverința medicală pentru conducătorii auto

Concluzia privind aptitudinea de conducere va fi efectuată de către medicul de familie, în baza examenului clinic medical, datelor din Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară (SIA AMP) și a informațiilor privind afecțiunile/stările de care suferă persoana. Dacă medicul de familie în cadrul examenului stabilește prezența afecțiunilor care necesită consultația medicilor specialiști de profil, examinarea medicală va fi efectuată de către Comisia pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

Detalii
29
07 2020
498

COVID 19: persoanele cu pneumofibroze vor beneficia de tratament balneosanatorial

Persoanele asigurate, persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și veteranii de război care au pneumofibroze ca rezultat al infecției cu COVID 19, vor avea dreptul la reabilitarea/ recuperarea sănătății. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a înaintat spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor acte normative. Documentul propune completarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/ recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilități  în contextul oferirii dreptului persoanelor care au pneumofibroze drept consecință ale COVID – 19 la servicii de reabilitare în primele 9 luni după boală.

Detalii
24
07 2020
927

Proiectul Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării

Pentru prima dată în Republica Moldova va fi implementat conceptul de reevaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, care va fi bazat pe metode de evaluare de piață. Ministerul Finanțelor în comun cu Agenția relații funciare și cadastru au elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (Regulament), examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 23 iulie.
 
Conform autorilor, există mai multe condiții care au impus elaborarea documentului. Acestea țin de transformarea valorii estimate în scopul impozitării în valorile simbolice, care nu mai corespund valorilor de piață a bunurilor imobile, nu reflectă situația actuală pe piață imobiliară, nu servesc drept bază veridică pentru impozitarea imobilelor.

Detalii
23
03 2020
331

Regulile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului

Proiectul hotărârii Guvernului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice ale acestuia în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ a fost elaborat de Ministerul Justiției și a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Acordarea și retragerea permisiunii se va efectua în baza a două regulamente, care sunt parte componentă a proiectului. Documentul prevede că cererile privind eliberarea permisiunii se vor depune la Instituția publică Agenția Servicii Publice, iar deciziile se vor aproba de către o Comisie specială.
Detalii
18
02 2020
290

Societatea pe acțiuni „Aeroporturile Moldovei”?

Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și Î.S. „Moldaeroservice” pot fi absorbite prin fuziune de către Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”, care va fi reorganizat în S.A. „Aeroporturile Moldovei”. Agenția Proprietății Publice a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.

Prin acest proiect autoritățile intenționează crearea unui agent economic puternic, cu potențial investițional. Totodată, documentul este elaborat în scopul neadmiterii prejudicierii intereselor statului prin prisma pierderii bunurilor cu valoare semnificativă, precum și pentru eficientizarea activității întreprinderilor menționate și reducerea cheltuielilor administrative.
Detalii
11
02 2020
275

Cuantumul ajutorului bănesc pentru beneficiarii de protecție internațională

Cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul curent va constitui 1192, 95 lei. Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea ajutorului respectiv acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2020 a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne și examinat în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

Până în anul 2013, mărimea ajutorului a constituit 10% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul următor, iar din 2013 cuantumul a fost majorat până la 15% din salariul mediu pe economie, în scopul ajustării mărimii indemnizațiilor la realitățile sociale și economice.
Detalii
11
12 2019
616

Ce proiecte vor beneficia de facilități fiscale

Suport pentru îmbunătățirea sistemului statisticii agricole, Accesul la Justiție în Moldova, Infrastructura digitală pentru antreprenoriat social rural, Suport pentru aplicarea legislației privind deșeurile în Republica Moldova, precum și o serie de alte proiecte de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare vor beneficia de facilități fiscale.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Detalii
04
10 2019
265

MADRM solicită opinia acvacultorilor în procesul de reglementare

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) anunță despre iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului Național de Consolidare și Dezvoltare a Sectorului de Acvacultură în Republica Moldova pentru anii 2020-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia pentru anii 2020-2022 (Proiect).

Astfel, începând cu data de 2 octombrie 2019, MADRM, în procesul de elaborare a Proiectului de hotărâre de Guvern, este în așteptarea propunerilor, sugestiilor și recomandărilor tuturor părților interesate pentru definitivarea proiectului menționat. Acestea pot fi expediate, până la data de 2 noiembrie curent,
Detalii
28
08 2019
351

CEFTA și Nomenclatura combinată a mărfurilor

Hotărârea Guvernului nr. 955 privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare din țările membre ale Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) adoptată la din 21 august 2007, poate fi abrogată. Proiectul unei hotărâri a Executivului a fost propus pentru consultări publice de Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM. Amintim că, prin HG nr.955, a fost aprobat Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre CEFTA, inclusiv (anexa nr.4 la acest Regulament) taxele vamale aplicate de țara noastră asupra acestor produse.

Colaborarea în cadrul CEFTA prevede anularea tuturor taxelor vamale la import şi export, a restricţiilor cantitative şi a altor taxe, pentru a contribui la dezvoltarea relaţiilor comercial-economice bilaterale şi multilaterale dintre ţările membre.
Detalii