11
12 2020
626

„Lista neagră” a operatorilor economici

În Lista de interdicție a operatorilor economici pot fi înscriși operatorii economici care au participat la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru sau au încheiat contracte de mică valoare, dar nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile asumate în cadrul acestor proceduri sau a căror conduită contravine prevederilor legislației. Înscrierea persoanelor fizice sau juridice rezidente și nerezidente, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, limitează dreptul acestora de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru pentru o perioadă de 3 ani.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern
Detalii
10
12 2020
4918

Salariul minim garantat în sectorul real poate fi majorat din 1 ianuarie 2021

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (valabil pentru toate întreprinderile, organizațiile, instituțiile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică), care este stabilit de Guvern în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel național, va fi examinat astăzi, 10 decembrie, în ședința secretarilor de stat.
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de modificare a mărimii  salariului minim garantat în sectorul real, fiind propusă majoratea acestuia până la 2935 lei (17,37 lei pe oră, 169 ore per lună), din 1 ianuarie 2021.
Detalii
04
12 2020
207

Politică unică pentru stabilirea tarifelor serviciilor prestate de ASP

Tarifele la serviciile prestate pentru domeniile de competenţă ale Agenției Servicii Publice vor fi formate după o politică unică de calcul. În acest sens, Cancelaria de Stat propune spre consultări publice proiectul  hotărârii cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.
 
Proiectul prevede aprobarea:
  • Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice;
  • Nomenclatorului serviciilor de bază prestate de către ASP și tarifele acestora;

  • Detalii
03
12 2020
137

Angajamentele financiare ale RM față de organizațiile internaționale

În anul 2021 calitatea de membru a Republicii Moldova în organizațiile internaționale ne-ar putea costa circa 59,0 mil.lei. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul  hotărârii privind achitarea din bugetul de stat pentru anul 2021 a cotelor de membru și a datoriilor țării noastre față de organizațiile internaționale și regionale.

 

Astfel, din suma menționată vor fi achitate cotizațiile de membru la 67 de organizații divizate în trei categorii: organizații parlamentare (5 structuri); organizații internaționale (55 structuri) și organizații din cadrul CSI (7 structuri).


Detalii
20
11 2020
192

Reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat

Pe agenda ședinței secretarilor de stat ai ministerelor a fost inclus proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat.
 
Proiectul prevede aprobarea a patru regulamente:
  • cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat;
  • privind modul de selectare și numire a membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății comerciale cu capital public sau public-privat;
  • regulamentului-model al consiliului societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar public;
  • regulamentul-model al comisiei de cenzori a societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar public.

Detalii
22
12 2020
2733

Salariul mediu lunar prognozat pe economie este majorat cu 763 lei

Executivul a aprobat în ședința de astăzi, 22 decembrie 2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021 în mărime de 8716 lei. Proiectul hotărârii Guvernului ce prevede majorarea salariului mediu cu 763 lei față de nivelul aprobat pentru anul curent a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autoritatea responsabilă de politica salarială în sectorul real.
 
Autorii documentului menționează că acesta este elaborat în scopul determinării plafonului bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale; calculării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către angajator pentru asigurarea socială a angajaților care întrunesc condițiile stipulate în art. 24 alin.(21) din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal.

Detalii
24
09 2020
288

Încă doi agenți economici vor obține dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA

Lista agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului ar putea fi completată.
 
Proiectul  de hotărâre de Guvern în acest sens este propus pentru consultare publică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Detalii
11
09 2020
237

Încă două entități vor beneficia de facilități fiscale și vamale

Lista  agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului va fi completată. Un proiect în acest sens este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.
 
Astfel, de prelungirea termenului de plată vor beneficia încă doi agenți economici care au ca activități fabricarea vinului și producția de tuburi și țevi. Ca urmare, în această listă vor fi incluși 37 de agenți economici

Detalii
26
08 2020
510

CORM va fi modificat

Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM) va fi aliniat la ISCO-08 și ESCO (Clasificarea Europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor), iar Hotărârea Guvernului nr. 461/2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova va fi abrogată. 
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a elaborat proiectul unei noi hotărâri de Guvern, prin care este propusă aprobarea CORM. Acesta va conține zece grupe și 40 subgrupe majore, 127 grupe minore și 433 de grupe de bază. Documentul va fi examinat astăzi, 26 august 2020, în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Detalii
04
08 2020
425

Programul lucrărilor statistice pentru anul 2021

Biroul Național de Statistică a elaborat și propune spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pentru anul 2021, care reprezintă instrumentul de bază prin care autoritatea centrală în domeniul statisticii oficiale realizează producerea informației oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu informaţiile necesare.
 
Programul cuprinde lista lucrărilor și cercetărilor statistice care vor fi realizate de BNS, precum și lucrările executate și informațiile furnizate de alte autorități și instituții publice în adresa Biroului, cu indicarea nivelului de dezagregare, sfera de cuprindere, periodicitatea și termenul de diseminare a informației.

Detalii