08
02 2022
306

Actualizarea listei proiectelor ce beneficiază de facilități fiscale și vamale

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, va fi actualizată.
Pe agenda ședinței secretarilor generali din 4 februarie curent a fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea HG nr. 246/2010, prin care a fost aprobată listă menționată supra.
 

Detalii
05
11 2021
989

Actul confirmativ pentru efectuarea unei livrări scutite de TVA cu drept de deducere: în original sau în copie?

Prin prisma art.104 lit.c1) din Codul fiscal și Hotărârea Guvernului nr.246/2010, reprezintă copia scrisorii emise pe blancheta oficială de către implementator, prezentată de către cumpărător furnizorului, act confirmativ pentru efectuarea unei livrări scutite de TVA cu drept de deducere?
 
Potrivit prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate:


Detalii

11
10 2018
794

Îmbunătățirea sistemului de impozitare a proprietății

În țara noastră va fi implementat un proiect ce are drept scop consolidarea statutului de drept și responsabilizarea instituțiilor, sporirea securității drepturilor de proprietate și asigurarea echității și corectitudinii în ceea ce privește sistemul de impozitare a proprietății.

În ședința de ieri, 10 octombrie, a Guvernului a fost aprobat proiectul de lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară.
Detalii
08
08 2018
856

CNAM va aloca 10 mil. lei pentru proiecte în medicină

Un număr de 22 de proiecte investiţionale vor fi finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM). Acestea au fost desemnate câştigătoare dintr-un număr total de 58 de proiecte depuse în cadrul celei de-a doua ediţii din acest an a concursului de selectare a proiectelor investiţionale, desfăşurată în perioada 9-25 iulie.
Detalii
06
08 2018
795

Proiectele moldovenilor din diasporă vor fi susținute de Guvern

Executivul a aprobat Hotărârea privind implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, prevăzută pentru perioada 2019-2025.

Scopul Programului constă în mobilizarea potențialului uman și financiar din diasporă pentru dezvoltarea socio-economică locală a Republicii Moldova. Proiectele vor fi depuse în baza Regulamentului privind implementarea proiectelor în cadrul Programului „DAR 1+3”, ce stabilește procedurile de susținere financiară nerambursabilă din bugetul de stat și de monitorizare a implementării proiectelor de dezvoltare locală.
Detalii
04
07 2018
1289

Subvenționarea în avans a start-up-rilor în domeniul agricol

Tinerii și femeile care doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol pot depune cererile de subvenționare, informează Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA).

Astfel, în perioada 2 iulie — 10 septembrie curent, solicitanții de subvenții în avans vor depune la AIPA cererea respectivă cu anexarea declarației pe propria răspundere și planului de afaceri.
Detalii
31
05 2018
722

GEF oferă granturi pentru agroecologie inovativă

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) invită ONG-urile şi OSC-urile să prezinte propuneri de proiecte cu valoarea de până la $50 mii, în domeniul agroecologiei inovative inteligente din punct de vedere al climei.

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/OSC) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Motto-ul SGP este “Acțiunea comunității cu impact global!”.
Detalii
28
03 2018
1143

Proiecte finanțate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM

Pentru realizarea a 18 proiecte investiţionale, din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM vor fi alocate circa 27 mil. lei. Proiectele au fost desemnate câştigătoare dintr-un număr de 81 de cereri de finanţare depuse în cadrul concursului, care a fost desfăşurat în perioada 09 februarie — 02 martie 2018.

Proiectele acceptate vizează următoarele instituţii medico-sanitare publice: SR Florești, OMF Clococenii Vechi, SR Soroca, CS Chiperceni, SR Nisporeni, Institutul Oncologic, SR Edineț, OS Ciobanca, CS Durlești, CS Țînțăreni, OMF Pîrlița, Spitalul Clinic Republican, CS Antonești, OMF Carahasani, OMF Negureni, SR Orhei, SR Cahul, OMF Hănăseni.
Detalii
21
02 2018
912

MIEPO a adus Republicii Moldova statutul de lider de proiect

Proiectul „WINET — Comerț si Inovație in industria vinului/Trade and Innovation in Wine Industry”, depus pe 2 februarie 2018 de MIEPO în calitate de lider de proiect, împreună cu Camera de Comerț și Industrie Stara Zagora (Bulgaria) și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Tulcea (România), a fost acceptat spre finanțare din fondul Programului Bazinului Mării Negre 2014-2020 cu suma totală de 642,7 mii euro (circa 13, 31 mil. lei). În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse cereri din partea a 12 state, iar MIEPO a reușit să obțină pentru Republica Moldova statutul de lider de proiect.
Detalii