29
07 2022
899

Noi modalități de vânzare-cumpărare a terenurilor

În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce conține modificări la Legea nr. 1308/1997 privind modul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului și la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, având ca scop crearea unui cadru normativ coerent prin excluderea oricăror neconcordanțe dintre normele ce reglementează relațiile de dare în arendă/locațiune și vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică.
 


Detalii

28
07 2022
247

Simplificarea evidenței contabile și decriminalizarea sancțiunilor economice

Simplificarea cerințelor de evidență contabilă pentru întreprinderile micro și mici, simplificarea, debirocratizarea și fluidizarea procedurilor de restituire a TVA,  decriminalizarea sancțiunilor economice și aplicarea unei scale graduale de sancțiuni, începând cu notificare și acordarea de suport pentru conformare sunt doar unele măsuri de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, stabilite în documentul revizuit de planificare strategică națională „Moldova 2030”.
 
Acesta vizează și optimizarea, standardizarea și automatizarea interacțiunilor dintre autoritățile publice și mediul de afaceri, asumarea obligației de promovare a produselor autohtone pe piața locală și piețele de export, dar și ancorarea tuturor programelor de suport financiar direct
Detalii
28
07 2022
78

Atribuțiile Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal

În cadrul ședinței Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe a fost examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Proiectul se referă la atribuirea statut de monopol fiscal și este pregătit pentru lectura a doua.
 
Conform documentului, respectivul statut este atribuit întreprinderii sau grupului de întreprinderi de stat de către Guvern, la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal, în cazul îndeplinirii de către entitate a unor condiții specifice.
Detalii
27
07 2022
1616

Din 1 ianuarie 2024 unele entități vor distribui salariul personalului prin MPay

Guvernul a susținut în ședința de astăzi, 27 iulie, inițiativa legislativă care prevede că salariul personalului din unităţile cu autonomie financiară să fie distribuit prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), la conturile de plăți ale salariaților.
 
Astfel, proiectul de lege prevede operarea unor modificări la Legea salarizării nr. 847/2002 și Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, având în vedere instituirea obligației autorităților și instituțiilor publice de a realiza distribuirea plăților salariale prin intermediul MPay, după modelul distribuirii prestațiilor sociale.


Detalii

28
07 2022
112

„Moldova 2030”: omul este beneficiar al dezvoltării, nu resursă sau instrument

Politicile şi managementul în domeniul bugetar-fiscal incluse în proiectul revizuit al Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, care este propus pentru consultări publice Guvernul RM, prevăd asigurarea tranziției la un sistem fiscal simplu, universal, just și cu derogări minime, care să elimine motivațiile de evaziune a contribuabililor și de abuz din partea autorităților fiscale, revizuirea, uniformizarea și legiferarea sistemului de interpretări a legislației fiscale.
 
Alte propuneri incluse în document țin de dezvoltarea unor mecanisme de asigurare a accesului autorităților publice locale la surse bugetare pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală susținute de partenerii de dezvoltare, fortificarea capacităților de prognoză și planificare macrofinanciară,
Detalii
25
07 2022
274

ASP va înregistra și Gospodăriile țărănești

Guvernul a oferit aviz pozitiv la proiectul de lege prin care se propune investirea Agenției Servicii Publice (ASP) cu competența de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) și excluderea acestei atribuții din competența primăriilor, după cum stabilește Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) la momentul actual. Decizia a fost luată în ședința de astăzi, 25 iulie 2022.
 
Autorul inițiativei argumentează că ASP dispune de 43 subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților, ceea ce va exclude necesitatea de înregistrare la primărie și, ulterior, prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat pentru asigurarea luării la evidență fiscală.


Detalii

26
07 2022
163

Importul unor categorii de tehnică agricolă poate fi scutit de accize

Hotărârea Guvernului nr.530 din 22 iulie cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 2 la titlul IV din Codul fiscal a fost publicată astăzi, 26 iulie, în Monitorul oficial. Amintim, acesta prevede excluderea unor poziții tarifare a motocultoarelor, a tractoarelor agricole și forestiere, care la momentul de față se regăsesc în tabelul nr. 3 al respectivei anexe și sunt impuse cu accize la import.
 
Potrivit proiectului, modificările vizează pozițiile tarifare:
  • 870110000 (Motocultoare);
  • 870191100 (Tractoare agricole și forestiere, cu roți de maximum 18 kW);
  • 870192100 (Tractoare agricole și forestiere, cu roți de peste 18 kW, dar maximum 37 kW);

  • Detalii
22
07 2022
217

Măsuri pentru evitarea risipei alimentare

Pierderea și risipa alimentară este diminuarea cantității sau calității alimentelor de-a lungul lanțului alimentar, inclusiv situație în care alimentele au ieșit din circuitul consumului uman din cauza expirării datei-limită de consum, a scadenței datei durabilității minimale, scadenței termenului de valabilitate sau pierderii siguranței acestuia pentru consumul uman, stabilește proiectul de lege ce ține de prevenirea acesteia, aprobat de Parlament în ședința de ieri, 21 iulie, în I lectură.
 
Amintim, documentul a fost elaborat de către Ministerul Economiei cu suportul Corporației Financiare Internaționale, iar aplicarea prevederilor acestuia va asigura instituirea unor măsuri de diminuare a risipei alimentare,
Detalii
25
07 2022
4112

Salariul minim va fi nu mai mic decât minimumul de existență

Obligația stabilirii salariului minim într-un cuantum suficient pentru asigurarea sănătății și bunăstării salariatului în sensul art. 47 din Constituție este atât o obligație constituțională, cât și un angajament internațional asumat prin ratificarea de către statul Republica Moldova a Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, se spune în nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, care a fost susținut în ședința din 22 iulie de Guvern.


Detalii

21
07 2022
389

Restanțele de până la 100 lei nu vor împiedica luarea la evidență fiscală a conturilor bancare

Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei inclusiv ar putea să nu se considere drept restanţă faţă de bugetul public național și în cazul luării la evidență fiscală a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți în condițiile prevăzute la art. 167 din Codul fiscal.

 

Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal ce prevede suplinirea art.129 pct.13) al acestuia cu respectiva prevedere este înregistrat în Parlament.
 


Detalii