27
03 2020
238

CNPF va reglementa activitatea agențiilor de rating de credit

Guvernul a susținut proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital (Legea nr.171/2012), ce reglementează activitatea agențiilor de rating de credit pe piața de capital. Documentul a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), care, după intrarea modificărilor în vigoare, va înregistra și supraveghea agențiile ale căror ratinguri de credit vor fi utilizate în contextul legislației privind piața financiară nebancară.

Conform proiectului, agenție de rating de credit va fi persoana juridică a cărei activitate include acordarea, cu titlu profesional, de ratinguri de credit, înregistrată în modul stabilit de CNPF.
Detalii
26
03 2020
240

Noi facilități la acordarea subvențiilor în avans

Vârsta tinerilor fermieri care se pot încadra în programul de acordare a subvențiilor în avans va fi extinsă de la 35 la 40 de ani. Executivul a aprobat ieri un proiect de lege ce prevede modificări la Legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturi și mediului rural.

Proiectul are ca scop optimizarea și eficientizarea politicii statului în domeniul subvenționării în agricultură.
Detalii
13
03 2020
135

Confirmarea permisului de conducere eliberat în stânga Nistrului

Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea acestuia și condițiile de admitere la traficul rutier.

Proiectul prevede că, persoanele care dețin permis de conducere eliberat în stânga Nistrului sau în municipiul Bender, în cazul în care dispun de acte de identitate aprobate prin Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, pot solicita confirmarea și în Sistemul național al categoriilor/ subcategoriilor de vehicule a dreptului de a conduce vehicule din anumite categorii/subcategorii conform permisului de conducere deținut, precum și eliberarea permisului de conducere național fără susținerea examenului.
Detalii
12
03 2020
135

AOAM pentru beneficiari de pensii din partea altui stat

Pensionarii care sunt beneficiari de pensii din partea altui stat vor avea statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală din Republica Moldova. În ședința de ieri, 11 martie, Guvernul a oferit aviz pozitiv unei inițiative legislative prin care se propune completarea art. 4 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Astfel, acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru cei care au atins vârsta standard de pensionare conform legislației naționale și beneficiază de pensie din partea altui stat, se va efectua de către asigurator, în baza cererii și a documentelor confirmative. Această măsură se va efectua prin derogare de la alin. (4) și (9) al art. 4 din Legea menționată.
Detalii
10
03 2020
196

Condițiile de acordare a dreptului la pensie judecătorilor vor fi revizuite

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege prin care propune revizuirea condițiilor de acordare a dreptului la pensie judecătorilor în vederea diminuării discrepanței și asigurării echității sociale.

Astfel, se propune ca, începând cu 1 iulie 2020, vârsta de pensionare pentru judecători să fie stabilită de 50 de ani 6 luni atât pentru bărbați cât și pentru femei, iar ulterior, în fiecare an, vârsta de pensionare să fie majorată eşalonat, până la atingerea vârstei de 63 ani.
Detalii
24
02 2020
355

„Prima Casă” va putea fi accesată până la 50 de ani

Vârsta maximă a solicitanților care pot aplica la Programul „Prima Casă” ar putea fi extinsă de la 45 până la 50 de ani. Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima Casă”.

Prin acest proiect se urmărește extinderea categoriilor de beneficiari care pot aplica la Programul de stat „Prima casă”, ceea ce va determina reducerea migrației și menținerea forței de muncă, precum și reducerea fenomenului economiei tenebre prin creșterea ratei de angajări oficiale în economia națională și transparentizarea salarizării.
Detalii
24
02 2020
458

Organul sindical va fi consultat în cazul concedierii unor salariați

Dreptul de veto al organelor sindicale în procedura de concediere a salariaţilor aleşi în organele sindicale si neeliberaţi de la locul de muncă de bază ar putea fi exclus. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative.

Astfel, dacă în prezent art. 87 din Codul muncii interzice concedierea fără acordul organului sindical, proiectul de lege propune ca, la concedierea conducătorilor și a salariaţilor aleşi în organele sindicale şi neeliberaţi de la locul de muncă de bază, angajatorul să consulte organul sindical al cărui membru este salariatul respectiv, înaintând un demers în formă scrisă prin care îşi va argumenta intenţia.
Detalii
20
02 2020
240

Codul funciar, propus pentru consultări publice

Persoanele străine, investitorii străini sau apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, sub sancţiunea nulităţii absolute al actului juridic de dobândire. Aceasta este una din prevederile proiectului noului Cod funciar, care, după avizare repetată, este propus pentru consultări publice de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

Proiectul mai prevede, că în cazul dobândirii a terenurilor menționate prin moștenire, persoanele enumerate supra sunt obligate să le înstrăineze în termen de un an de zile, altfel autorităţile publice locale achiziţionează terenul, la valoarea de piaţă, în baza raportului de evaluare întocmit conform legislației, de la persoana care nu este în drept să-l deţină în proprietate.
Detalii
19
02 2020
406

Indemnizațiile în cazul unui accident de muncă ar putea fi majorate

Baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională ar putea fi ajustată la prevederile Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Astfel, toate indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, indiferent de tipul acestora, se vor calcula în baza venitului asigurat realizat în ultimele 12 luni anterioare survenirii riscului.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificări la Legea asigurării pentru accidentele de muncă și boli profesionale.
Detalii
17
02 2020
645

Comercializarea pungilor și a veselei din plastic va fi sancționată

Utilizarea și comercializarea pungilor și a veselei din plastic vor fi sancționate cu amenzi de până la 4500 lei pentru persoanele fizice și de până la 12000 lei pentru persoanele juridice. În cadrul ședinței din 13 februarie 2020, Parlamentul a aprobat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea Codului contravențional.

Astfel, utilizarea/comercializarea pungilor de transport fabricate din plastic, cu sau fără mâner, cu grosimea peretelui egală sau mai mare de 50 de microni, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri, a pungilor din plastic subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni, cu excepția celor care sunt utilizate ca ambalaj și a pungilor din plastic foarte subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, cu excepția celor care sunt utilizate ca ambalaj, se va sancționa cu amendă între 60-90 UC aplicată persoanei fizice
Detalii