09
07 2020
661

Funcționarii publici: noi drepturi și obligații

Funcționarii fiscali vor intra în sfera de aplicare a Legii nr.158  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. În ședința Guvernului din 8 iulie a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.
 
Documentul prevede că din competența Executivului în cea a Cancelariei de Stat vor fi transmise elaborarea, promovarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicii statului și a procedurilor de personal în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici ce ține de competența Cancelariei de Stat.
Detalii
07
07 2020
425

„Prima casă–6”. Facilități pentru angajații structurilor de forță

Funcționarii publici cu statut special angajați în cadrul Ministerului Apărării (inclusiv militarii în termen), Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Centrului Național Anticorupție și Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt în drept să solicite acordarea unui credit ipotecar în cadrul Programului „Prima casă-6”.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în implementarea Programului de stat „Prima casă”.

Detalii
07
07 2020
444

Deținătorii loturilor de pe lângă casă ar putea înregistra o Gospodărie țărănească

Persoanele ar putea să își înregistreze afacerea sub forma organizatorică  Gospodărie țărănească (GȚ)  și în cazul deținerii loturilor de pe lângă casă. În prezent, conform art. 2 din Legea privind gospodăriile țărănești  (de fermier), gospodăria țărănească este întreprinderea individuală bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole.
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat un proiect de lege  privind modificarea Legii nr.1353/2000 cu privire la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) ce urmează a fi discutat în cadrul ședinței secretarilor generali din 9 iulie curent.

Detalii
07
07 2020
569

SFS va exercita urmărirea penală în cazul infracțiunilor economice

Atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat pentru prevenirea şi combaterea infracțiunilor economice vor fi extinse prin acordarea competențelor suplimentare de efectuare a activității speciale de investigație în conformitate cu Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii și a urmăririi penale în conformitate cu Codul de procedură penală.
 
Guvernul, în ședința din 3 iulie 2020, a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Acesta prevede operarea modificărilor în Codul fiscal (CF), Codul de procedură penală (CPC), Codul contravenţional și Legea nr. 333/2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală și alte acte legislative.

Detalii
03
07 2020
399

Compensații pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate

Pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, personalul unităților bugetare poate beneficia de spor de compensare pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate. Guvernul a susținut proiectul de lege  înaintat cu titlu de inițiativă legislativă, ce prevede modificarea unor acte legislative. Autorii și-au propus reglementarea dreptului salariaților din unitățile cu toate tipurile de proprietate de a beneficia de spor pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate.

Detalii
29
06 2020
193

Recunoașterea și etichetarea produselor agroalimentare ecologice

Organismele de certificare a producției agroalimentare vor fi recunoscute de ministerul de resort și ar putea să nu mai fie obligate să se reacrediteze la nivel național. În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul de lege cu privire la aprobarea proiectului Legii privind producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice.
 
Documentul stabilește principiile producției agroalimentare ecologice și instituie normele privind producția acesteia, certificarea aferentă și utilizarea indicațiilor ce țin de etichetare și în publicitate, precum și normele privind controalele în domeniu.

Detalii
25
06 2020
231

Mijloace pentru oferirea garanțiilor în exercitarea atribuțiilor BNM vor fi compensate

În cazul în care instanța de judecată printr-o hotărâre sau act legal va constata  îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință, a oricărui fapt legat de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care a cauzat prejudicii unor terți, cheltuielile ocazionate se compensează regulatorului de către persoana în privința căreia a fost adoptată această hotărâre, dacă cheltuielile au fost suportate de BNM.
 
În Parlament este înregistrat un proiect de lege  ce prevede modificarea art. 35 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. 

Detalii
23
06 2020
277

Obținerea dreptului la pensie prin procură

Dreptul la pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate, pensie de urmaș ar putea fi acordat și prin procură. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege   pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii.
 
Astfel, cererea de pensionare şi actele necesare vor fi depuse la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliu de către reprezentatul desemnat prin procură.

Detalii
19
06 2020
747

Detașarea personalului în perioada stării de urgență

În perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, detașarea personalului din instituțiile medico-sanitare și/sau altor categorii de salariați stabilite de autoritățile competente de gestionarea stării respective va putea fi  dispusă fără acordul scris al salariatului.
 
Guvernul a aprobat proiectul de lege  pentru modificarea Codului muncii, care va fi completat cu prevederi noi ce vor reglementa modul de detașare și rechemare din concediu a personalului din instituțiile medico-sanitare, precum și a altor categorii de salariați.

Detalii
19
06 2020
116

Sarcinile APC în domeniul resurselor informaționale de stat

Conformitatea sistemelor informaționale de stat prin prisma corespunderii acestora documentelor tehnice va fi efectuată de Agenția de Guvernare Electronică. Guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative din domeniul informațional. Acesta concretizează competențele autorităților și instituțiilor publice în domeniul resurselor și sistemelor informaționale de stat.
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea de specialitate care elaborează politicile și actele normative în domeniu, Agenția de Guvernare Electronică elaborează cadrul medotologic pentru dezvoltarea, administrarea, menținerea sistemelor informaționale, coordonează și monitorizează crearea și dezvoltarea acestora, ține evidența lor, precum și efectuează auditul de securitate cibernetică a sistemelor.

Detalii