20
03 2018
160

Achiziţiile publice: alte criterii

Proiectul de lege ce stabilește alte criterii de determinare a câştigătorilor în cadrul achiziţiilor publice este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare publică.

Astfel, criterii de atribuire pot deveni: preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preţ și cel mai bun raport calitate-cost. Respectiv, la determinarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurilor de atribuire se stabilesc cele ce au la bază eficiența achiziției pe termen lung, îmbinând aspecte atât de calitate, cât și de cost.
Detalii
16
03 2018
492

Controlul de stat va deveni transparent

Proiectul ce conține regulile pentru elaborarea, aprobarea şi utilizarea listelor de verificare în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător este propus spre consultare publică de Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Acestea au fost elaborate în conformitate cu Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016, prin care s-au modificat mai multe prevederi ce țin de controlul de stat asupra activității de întreprinzător, una dintre modificări fiind reglementarea, cu titlu obligatoriu, a efectuării controlului de stat în baza listelor de verificare.
Detalii
13
03 2018
1131

Angajaţii vor denunţa practicile ilegale ale angajatorilor

Denunţarea practicilor ilegale şi a altor dezvăluiri de interes public prin promovarea climatului de integritate în sectoarele public și privat, dar şi asigurarea protecției avertizorilor împotriva răzbunării, prevenirea și sancţionarea răzbunărilor împotriva avertizorilor de integritate sunt scopurile proiectului de lege privind avertizorii de integritate, aprobat în şedinţa Guvernului de ieri, 12 martie.

Astfel, Executivul susţine dezvăluirile acţiunilor ilegale din cadrul entităţilor publice şi private, descrie procedura de examinare a acestor dezvăluiri, prevede drepturile avertizorilor de integritate şi măsurile de protecție ale acestora, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri.
Detalii
23
02 2018
239

Codul muncii: noţiunea de concedieri colective

Angajatorii vor fi obligați să ofere anumite garanții în caz de concedieri colective. O hotărâre ce prevede modificarea și completarea Codului muncii a fost aprobată ieri, 22 februarie, de cabinetul de miniștri.

Astfel, executivul a aprobat completarea Codului Muncii cu un articol nou ce va reglementa garanțiile în situațiile concedierilor colective. În primul, rând, noul articol definește noţiunea de concedieri colective, acestea fiind cele efectuate de angajator din motive ce nu țin de persoana salariatului și care vizează, într-o perioadă de 30 de zile:
Detalii
20
02 2018
121

Ministerul Economiei și Infrastructurii va elabora politicile în domeniul turismului

În Monitorul Oficial din 16 februarie a fost publicată Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice din Republica Moldova.

Aceasta prevede atribuirea sarcinii de elaborare a politicilor în domeniul turismului Ministerului Economiei şi Infrastructurii, în contextul reformei administrației publice efectuate de Guvern, funcția fiind transferată din competenţa Miniserului Culturii.
Detalii
19
02 2018
325

În aşteptarea regulamentului, modificăm legea tichetelor de masă

Legea nr. 166 cu privire la tichetele de masă, adoptată la 21 septembrie 2017, poate fi completată cu prevederi noi.

În Parlament a fost înregistrată o iniţiativă legislativă, conform căreia reglementarea procedurii de acordare a tichetelor de masă va fi precizată. Astfel, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie pentru persoanele ce desfășoară muncă în schimburi va fi egal cu rezultatul calculului: numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt.
Detalii
16
02 2018
821

Încă o sărbătoare în Moldova

De la bun început, menționez că nu este zi de odihnă, a precizat Președintele Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Vladimir Hotineanu.

La 30 iunie, anual, în Republica Moldova va fi marcată Ziua Concurenței. Parlamentul a susținut o inițiativă legislativă în acest sens, propusă de un grup de deputați.

Scopul zilei respective este promovarea în societate a culturii concurențiale pentru protejarea intereselor legitime ale consumatorilor,
Detalii
16
02 2018
116

Asigurarea drepturilor clienților companiilor fiduciare

Ieri Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege ce are drept scop protejarea drepturilor clienților a trei companii fiduciare care au pierdut registrele clienților, prin restituirea investițiilor, în urma unei proceduri de vânzare a valorilor mobiliare și a părților societăților aflate în administrare fiduciară.

Astfel, proiectul descrie procedura de compensare a clienților respectivi, care, potrivit Vicepreședintelui Consiliului de Administrație a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Nina Dosca, este un mecanism similar celui utilizat în cazul fondurilor de investiții de privatizare
Detalii
09
02 2018
263

Contractul de muncă, totuşi, va putea fi suspendat

Salariatul care are un copil bolnav va putea solicita angajatorului suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de până la 2 ani, iar angajatorul va fi obligat să-l accepte.

În prima ședință a Parlamentului din această sesiune deputații au reconfirmat votul pentru proiectul ce prevede majorarea de la 1 an la 2 ani a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului în cazul îngrijirii unui membru bolnav al familiei.
Detalii
09
02 2018
285

Banii utilizați contrar destinației vor fi remiși la buget

Transferurile cu destinație specială, utilizate contrar destinației, vor fi virate în mărimea sumei respective, până la finele anului bugetar, la bugetul de la care au fost primite.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce are drept scop îmbunătățirea disciplinei fiscale și a managementului riscurilor bugetar-fiscale, precum și alinierea la practica bancară internațională.
Detalii