13
06 2018
104

Serviciul social de suport monetar

Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, elaborat în scopul prevenirii excluziunii sociale și susținerii familiilor pentru a depășirea situațiile de dificultate cu care se confruntă, este propus, repetat, spre consultare publică de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Serviciul va fi instituit în baza deciziei consiliului raional sau municipal, în cadrul structurii teritoriale de asistență socială. În Serviciu va activa un manager – specialistul din cadrul serviciului teritorial de asistență social (STAS), responsabil anterior pentru administrarea ajutorului material, asistenți sociali supervizori și asistenți sociali comunitari din cadrul Serviciului asistență socială comunitară. Astfel, de personal suplimentar nu va fi nevoie.
Detalii
13
06 2018
119

Suplinirea listei acţiunilor de acordare a ajutorului de stat

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce are ca scop aducerea în concordanță a prevederilor legislației ce reglementează mediul de afaceri cu prevederile Legii Concurenței.

Astfel, autorii propun excluderea din sursele de venit a sumelor obţinute de pe urma acordului (convenţiei) de neangajare în activitatea de concurenţă. Totodată, se solicită includerea în art. 131 din Codul fiscal, ce conține lista instituțiilor care sunt în drept să primească informaţii cu privire la un contribuabil concret de la organele de administrare fiscală, a Consiliului Concurenței, în scopul examinării cazurilor din domeniu, ajutorului de stat și publicității.
Detalii
12
06 2018
568

Sancțiuni pentru încălcarea legislației cu privire la tichetele de masă

În cazul diminuării salariilor calculate angajaţilor — beneficiari de tichete de masă prevăzute în contractele individuale de muncă sau în cele colective, angajatorul se va sancționa cu amendă de la 100 la 250 UC, iar comercializarea contra unei sume de bani sau transmiterea, cu titlul gratuit, de către persoanele fizice-salariați altor persoane a tichetelor de masă pe suport de hârtie sau electronic va fi sancționată cu amendă de la 50 la 100 unități convenționale.
Detalii
12
06 2018
265

Acordarea facilităților vamale și fiscale, argumentată

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce are drept scop excluderea neclarităților și interpretărilor echivoce aferente operaţiunilor de intervenţie care sunt considerate minime şi nu satisfac criteriile prelucrării suficiente în cazul mărfurilor cu statut de produse în Zona Economică Liberă (ZEL).

Proiectul prevede completarea Hotărârii cu privire la regulile de origine a mărfurilor în partea ce vizează acțiunile ce nu corespund criteriilor prelucrării suficiente a mărfii cu noțiunea „simple”.
Detalii
12
06 2018
460

Autovehiculele hibride ar putea fi scutite de taxa pentru folosirea drumului

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede completarea art. 343 al Codului fiscal care stabileşte înlesnirile în cazul achitării taxei pentru folosirea drumulurilor, cu un alineat nou privind scutirea autovehiculelor de tip hibride de 50% de la această taxă.

La momentul actual, taxa de drum pentru această categorie de vehicule este calculată prin aceeași metodă ca la autovehiculele convenționale cu sistem de propulsie bazat exclusiv pe motorizare cu ardere internă, în funcție de capacitatea motorului cu aprindere.
Detalii
11
06 2018
214

Transparența acționariatului, reglementată

În cazul în care acțiunile băncii nu au fost înstrăinate în termen de 3 luni, organul executiv al acesteia, în termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului acordat deținătorilor de acțiuni pentru vânzare valorilor mobiliare, emite și depune la Comisia Națională a Pieței Financiare decizia privind anularea acestor acțiuni și emiterea altora, în același număr și de aceeași clasă.

Guvernul a votat în ședința din 8 iunie curent proiect de lege ce vine cu modificări şi completări ale cadrului juridic actual de eliminare a acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar.
Detalii
11
06 2018
926

Dreptul la reexaminarea pensiei este extins

Persoanele care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă, vor beneficia de reexaminarea pensiei o singură dată, cu condiția că pensia recalculată va fi mai mare decât pensia aflată în plată.

Guvernul a votat în ședința de vineri, 8 iunie, un proiect de lege ce prevede acordarea dreptului la reexaminarea pensiei.
Detalii
11
06 2018
378

“Legea 2%”: racordarea cu reforma de modernizare a serviciilor publice

Dacă beneficiarul desemnării procentuale are datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de 10 zile de la data recepționării notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, acesta va fi exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, fără emiterea unei decizii în acest sens.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede racordarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale ca urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.
Detalii
06
06 2018
454

Majorarea plafonului de garantare a depozitelor

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce are ca scop consolidarea stabilității sectorului financiar și îmbunătățirea cadrului legal aferent garantării depozitelor în sistemul bancar.

Astfel, autorii propun majorarea plafonului de garantare a depozitelor până la 50 mii lei, începând cu anul 2020, în prezent acesta fiind de 20 mii lei. Se consideră că majorarea va asigura o rată mai mare de returnare a depozitelor deținute de băncile licențiate în cazul în care acestea devin indisponibile, va crește nivelul de încredere al societății în sistemul bancar și al siguranței mijloacelor financiare plasate în sistemul bancar, care va genera și o majorare a plasamentelor și depozitelor deținute de băncile licențiate.
Detalii
06
06 2018
110

Asigurarea consumatorului cu produse inofensive

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică proiectul Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Documentul va armoniza valorile limită, restricțiile și condițiile, precum şi testele şi metodele de analiză pentru astfel de obiecte.
Detalii