06
09 2022
70

Conceptul acordului judiciar dintre agentul economic și procuror

Posibilitatea încheierii unui acord judiciar între procuror și persoana juridică învinuită de comiterea unor infracțiuni (de regulă, cele legate de infracțiunile economice, precum și cele ce prejudiciază în mod substanțial interesele statului etc.) și care urmează a fi validat de către instanța de judecată este obiectul proiectului de lege pentru implementarea acestui mecanism, elaborarea căruia este anunțată de Ministerul Justiției.
 
Autoritatea consideră că o asemenea instituție ar genera o serie de avantaje, care ar veni în beneficiul și interesul public, printre care:
  • asigurarea celerității procesului penal;
  • încasări mai mari la bugetul de stat;

  • Detalii
01
09 2022
2849

Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la 2 ani va spori

Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea acestuia a vârstei de 2 ani va fi acordată pentru fiecare copil, în cuantum egal de 1000 lei, indiferent de statutul părintelui – persoană asigurată sau neasigurată.
 
Prevederea este inclusă în proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii, aprobat astăzi de Executiv.
 


Detalii

01
09 2022
235

Restanța de până la 100 lei nu va mai fi impediment pentru inițierea unei afaceri

Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 100 lei inclusiv nu se va considera restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul luării la evidență fiscală a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți în condițiile prevăzute la art. 167 din Codul fiscal (CF).
 
În cadrul ședinței de astăzi, 1 septembrie, Guvernul a susținut inițiativa legislativă care prevede completarea pct. 13) al art. 129 din CF cu respectiva prevedere. În opinia autorului, aplicarea acesteia va facilita accesarea serviciilor pentru inițierea unei afaceri și, respectiv, perfectarea actelor pentru deschiderea și luarea la evidență fiscală a conturilor bancare. Prevederea va îmbunătăți și mecanismele fiscale naționale.


Detalii

01
09 2022
887

Codul muncii: evaluarea performanței individuale a salariatului

Legea nr. 243 din 28 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate modificări la Codul muncii, a fost publicată în Monitorul Oficial din 26 august curent. Una dintre intervenții se referă la evaluarea performanței individuale a salariatului.
 
Astfel, etapele și procedurile evaluării se specifică în regulamentul intern al unității, iar indicatorii de performanță individuală se stabilesc de către angajatorul salariatului după consultarea acestuia și se aduc la cunoștința angajatului în formă scrisă. 
 


Detalii

30
08 2022
245

Sancțiunile pentru exagerarea costului producției ar putea fi revizuite

Veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, preţului de vânzare al mărfii, al bunurilor, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectându-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor, precum şi amenzile aplicate în mărime de la 10% până la 20% din echivalentul acestor venituri se percep la bugetul de stat în baza deciziei adoptate de Curtea de Conturi, de autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor, prin înaintarea ordinelor incaso, în termen de 30 de zile de la data înmânării deciziei de către organul ce a adoptat-o.


Detalii

22
08 2022
165

Crearea Fondului de creditare cu dobândă redusă pentru IMM

Ministerul Economiei anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.

 

Modificarea Legii nr. 179/2016 este necesară în contextul elaborării pachetului de reglementări pentru constituirea Fondului de creditare cu dobândă redusă și a programului de finanțare a întreprinderilor mici si mijlocii.


Detalii

29
07 2022
1030

Noi modalități de vânzare-cumpărare a terenurilor

În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce conține modificări la Legea nr. 1308/1997 privind modul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului și la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, având ca scop crearea unui cadru normativ coerent prin excluderea oricăror neconcordanțe dintre normele ce reglementează relațiile de dare în arendă/locațiune și vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică.
 


Detalii

28
07 2022
279

Simplificarea evidenței contabile și decriminalizarea sancțiunilor economice

Simplificarea cerințelor de evidență contabilă pentru întreprinderile micro și mici, simplificarea, debirocratizarea și fluidizarea procedurilor de restituire a TVA,  decriminalizarea sancțiunilor economice și aplicarea unei scale graduale de sancțiuni, începând cu notificare și acordarea de suport pentru conformare sunt doar unele măsuri de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, stabilite în documentul revizuit de planificare strategică națională „Moldova 2030”.
 
Acesta vizează și optimizarea, standardizarea și automatizarea interacțiunilor dintre autoritățile publice și mediul de afaceri, asumarea obligației de promovare a produselor autohtone pe piața locală și piețele de export, dar și ancorarea tuturor programelor de suport financiar direct
Detalii
28
07 2022
143

Atribuțiile Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal

În cadrul ședinței Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe a fost examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Proiectul se referă la atribuirea statut de monopol fiscal și este pregătit pentru lectura a doua.
 
Conform documentului, respectivul statut este atribuit întreprinderii sau grupului de întreprinderi de stat de către Guvern, la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal, în cazul îndeplinirii de către entitate a unor condiții specifice.
Detalii
27
07 2022
1723

Din 1 ianuarie 2024 unele entități vor distribui salariul personalului prin MPay

Guvernul a susținut în ședința de astăzi, 27 iulie, inițiativa legislativă care prevede că salariul personalului din unităţile cu autonomie financiară să fie distribuit prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay), la conturile de plăți ale salariaților.
 
Astfel, proiectul de lege prevede operarea unor modificări la Legea salarizării nr. 847/2002 și Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, având în vedere instituirea obligației autorităților și instituțiilor publice de a realiza distribuirea plăților salariale prin intermediul MPay, după modelul distribuirii prestațiilor sociale.


Detalii