28
07 2022
150

„Moldova 2030”: omul este beneficiar al dezvoltării, nu resursă sau instrument

Politicile şi managementul în domeniul bugetar-fiscal incluse în proiectul revizuit al Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, care este propus pentru consultări publice Guvernul RM, prevăd asigurarea tranziției la un sistem fiscal simplu, universal, just și cu derogări minime, care să elimine motivațiile de evaziune a contribuabililor și de abuz din partea autorităților fiscale, revizuirea, uniformizarea și legiferarea sistemului de interpretări a legislației fiscale.
 
Alte propuneri incluse în document țin de dezvoltarea unor mecanisme de asigurare a accesului autorităților publice locale la surse bugetare pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală susținute de partenerii de dezvoltare, fortificarea capacităților de prognoză și planificare macrofinanciară,
Detalii
25
07 2022
428

ASP va înregistra și Gospodăriile țărănești

Guvernul a oferit aviz pozitiv la proiectul de lege prin care se propune investirea Agenției Servicii Publice (ASP) cu competența de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) și excluderea acestei atribuții din competența primăriilor, după cum stabilește Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) la momentul actual. Decizia a fost luată în ședința de astăzi, 25 iulie 2022.
 
Autorul inițiativei argumentează că ASP dispune de 43 subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților, ceea ce va exclude necesitatea de înregistrare la primărie și, ulterior, prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat pentru asigurarea luării la evidență fiscală.


Detalii

26
07 2022
212

Importul unor categorii de tehnică agricolă poate fi scutit de accize

Hotărârea Guvernului nr.530 din 22 iulie cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 2 la titlul IV din Codul fiscal a fost publicată astăzi, 26 iulie, în Monitorul oficial. Amintim, acesta prevede excluderea unor poziții tarifare a motocultoarelor, a tractoarelor agricole și forestiere, care la momentul de față se regăsesc în tabelul nr. 3 al respectivei anexe și sunt impuse cu accize la import.
 
Potrivit proiectului, modificările vizează pozițiile tarifare:
  • 870110000 (Motocultoare);
  • 870191100 (Tractoare agricole și forestiere, cu roți de maximum 18 kW);
  • 870192100 (Tractoare agricole și forestiere, cu roți de peste 18 kW, dar maximum 37 kW);

  • Detalii
22
07 2022
252

Măsuri pentru evitarea risipei alimentare

Pierderea și risipa alimentară este diminuarea cantității sau calității alimentelor de-a lungul lanțului alimentar, inclusiv situație în care alimentele au ieșit din circuitul consumului uman din cauza expirării datei-limită de consum, a scadenței datei durabilității minimale, scadenței termenului de valabilitate sau pierderii siguranței acestuia pentru consumul uman, stabilește proiectul de lege ce ține de prevenirea acesteia, aprobat de Parlament în ședința de ieri, 21 iulie, în I lectură.
 
Amintim, documentul a fost elaborat de către Ministerul Economiei cu suportul Corporației Financiare Internaționale, iar aplicarea prevederilor acestuia va asigura instituirea unor măsuri de diminuare a risipei alimentare,
Detalii
25
07 2022
4252

Salariul minim va fi nu mai mic decât minimumul de existență

Obligația stabilirii salariului minim într-un cuantum suficient pentru asigurarea sănătății și bunăstării salariatului în sensul art. 47 din Constituție este atât o obligație constituțională, cât și un angajament internațional asumat prin ratificarea de către statul Republica Moldova a Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Pactului Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, se spune în nota informativă la proiectul de lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, care a fost susținut în ședința din 22 iulie de Guvern.


Detalii

21
07 2022
461

Restanțele de până la 100 lei nu vor împiedica luarea la evidență fiscală a conturilor bancare

Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei inclusiv ar putea să nu se considere drept restanţă faţă de bugetul public național și în cazul luării la evidență fiscală a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți în condițiile prevăzute la art. 167 din Codul fiscal.

 

Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal ce prevede suplinirea art.129 pct.13) al acestuia cu respectiva prevedere este înregistrat în Parlament.
 


Detalii

20
07 2022
276

Soluții pentru depășirea vulnerabilității energetice

Consumatorul casnic, familia sau persoana singură, care, din motive de venituri insuficiente, componența familiei, mărimea acesteia sau alte criterii, necesită măsuri de protecție socială pentru a-și asigura nevoile energetice casnice va fi considerat consumator vulnerabil de energie.
 
Proiectul de lege privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice elaborat de Guvern este înregistrat în Parlament și, ținând cont de intenția de punere în aplicare a prevederilor legii din 1 septembrie 2022, deja a obținut avizele necesare de la unele autorități, la document fiind anexată și Sinteza propunerilor/ recomandărilor asupra prevederilor incluse în acesta. De asemenea, proiectul a obținut și avizele unor comisii parlamentare.


Detalii

19
07 2022
542

Codul fiscal: noțiunea „terminal de plată în numerar”

Terminalul de plată în numerar este dispozitivul automatizat care permite prestatorului de servicii de plată primirea și/sau eliberarea numerarului care este destinat pentru a executa un serviciu de plată de la/către utilizatorii de servicii de plată, care funcționează în regim autonom, fără prezența fizică (participarea) a unei alte persoane decât utilizatorul de servicii de plată care primește și/sau depune numerarul.
 
Noțiunea va fi inclusă în Codul fiscal, proiectul de lege cu privire la aprobarea modificărilor unor acte normative fiind aprobat în lectura a II-a de Parlament în cadrul ședinței din 15 iulie. Totodată, noile prevederi stabilesc că amenda stabilită conform art. 254 din CF
Detalii
18
07 2022
3023

Evaluarea performanței individuale a salariatului se va regăsi în Codul muncii

În cadrul avizării proiectului de lege cu privire la completarea Codului muncii, înregistrat în Parlament cu titlu de inițiativă legislativă de un grup de deputați și care vine cu revizuirea condițiilor de desfășurare a activității funcționarilor publici ce au atins vârsta standard de pensionare, precum și a normelor ce țin de promovarea în funcție, sancționarea și destituirea din funcție a funcționarilor publici, Guvernul a propus completarea documentului cu un capitol ce va reglementa evaluarea performanței individuale a salariatului (evaluare).
 


Detalii

18
07 2022
2495

Sistemul public de pensii: precizarea noțiunilor

Contul personal de asigurări sociale reprezintă informaţia structurată despre fiecare asigurat, care reflectă contribuţiile de asigurări sociale calculate şi plătite (CAS), venitul la care s-au calculat acestea şi prestaţiile de asigurări sociale de care a beneficiat, precum și alte informații aferente activității asiguratului.
 
Noțiunea este propusă de Executiv și vine să perfecționeze proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, inclusiv a Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care poate fi suplinită cu 18 noțiuni (stagiu de cotizare, pensie minimă completă și incompletă, stagiu total de cotizare și stagiu de cotizare în raport cu vârsta etc.). Avizul Guvernului asupra respectivului proiect este publicat la 15 iulie în MO.


Detalii