15
07 2022
338

Legea comerțului interior: excluderea practicilor comerciale neloiale

Termenul de plată pentru produsele agricole și alimentare furnizate vor fi stabilite în contract prin negocieri și nu va putea fi mai mare de 45 de zile calendaristice de la data recepționării produselor de către cumpărător. Totodată vor exista și excepții: termenul de plată pentru produsele a căror dată-limită de consum/dată a durabilității minimale este de până la 7 zile inclusiv, constituie 7 zile din momentul recepționării, iar pentru cele a căror durabilitate minimală este între 8 și 30 de zile - 30 de zile din momentul recepționării de către cumpărător.
 


Detalii

15
07 2022
451

Răspunderea administratorilor autorizați pentru abaterile disciplinare

Pentru săvârșirea unei abateri disciplinare, administratorului autorizat i se vor aplica sancțiuni disciplinare: avertisment; mustrare; suspendarea activității pentru un termen de cel mult 1 an; retragerea autorizației, precum și amendă, mărimea căreia va constitui de la 30 la 1000 u.c. Decizia definitivă a Comisiei de autorizare și disciplină (Comisia) va reprezenta un document executoriu.
 
Guvernul a susținut proiectul completărilor și modificărilor la Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizați, scopul acestora fiind sporirea nivelului responsabilității profesiei. În momentul de față, susțin autorii, legislația lasă loc de interpretări privind formularea abaterilor disciplinare ale administratorilor autorizați sau aplicarea sancțiunilor, iar administratorii care intenționat încalcă
Detalii
18
07 2022
334

Monopolul fiscal: venituri din profit și din impozitul indirect cuprins în preț

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi a fost aprobat vineri, 15 iulie, în I lectură. Potrivit acestuia, statut de monopol fiscal va fi atribuit entităților ce desfășura o activitate economică ce nu este secundară sau auxiliară activității principale și pentru care este constatată necesitatea instituirii respectivului monopol. Întreprinderea urmează să dispună de capacități tehnice, utilaje și să aplice tehnologii performante pentru desfășurarea activității pentru care poate fi instituit monopolului fiscal.
 


Detalii

15
07 2022
255

Condiții de aplicare a confiscării extinse

Confiscarea extinsă va putea fi dispusă inclusiv în cazul în care persoana acuzată sau suspectată de săvârșirea unei infracțiuni prevăzută la alin. (1) art. 1061 din Codul penal al RM a decedat sau în cazul judecării cauzei în lipsa inculpatului, atunci când acesta se ascunde de la prezentarea în instanță. Totodată, confiscarea extinsă va putea fi dispusă și asupra bunurilor transferate către terți, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării.
 
Proiectul de lege ce vine cu completarea Codului penal cu noi prevederi a fost aprobat în lectura a doua cu 54 de voturi a deputaților în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 14 iulie 2022.
Detalii
14
07 2022
6091

Program flexibil de muncă și noua opțiune a indemnizației pentru creșterea copilului

Formule flexibile de muncă se instituie prin acordul dintre salariat și angajator, la solicitarea salariatului sau a angajatorului, atât în momentul angajării, cât și după încheierea contractului individual de muncă, ceea ce nu implică schimbări în normarea și remunerarea muncii, sau limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi aferente raporturilor de muncă.
 
Proiectul modificărilor în Codul muncii ce are drept scop echilibrarea vieții personale cu activitatea profesională a fost aprobat de Parlament astăzi, 14 iulie 2022, în lectura a doua cu 76 voturi ale deputaților, inclusiv cele patru amendamente
Detalii
13
07 2022
290

„Prima Casă”. Propuneri de atenuarea șocului

Majorarea ratei dobânzilor pentru creditele active în Programul „Prima Casă” va fi limitată. Ministerul Economiei a anunțat elaborarea unui proiect de lege prin care se propune atenuarea șocului asupra societății, ca urmare a majorării indicelui de referință pentru stabilirea ratei maxime a dobânzii pentru Programul „Prima Casă”. Amintim că, din 1 iulie 2022, rata dobânzii a crescut cu 5,35 puncte procentuale, de la 7,37% la 12,72%.
 
Ca urmare a aprobării proiectului de lege, creșterea dată este limitată la 4 puncte procentuale pe parcursul a 6 luni, și la 6 puncte procentuale pe parcursul a 12 luni consecutive. Astfel, creșterea dobânzii va fi redusă cu 1,35 puncte procentuale sau cu circa un sfert din creșterea aplicabilă conform condițiilor inițiale stabilite de Programul „Prima casă”.
Detalii
14
07 2022
209

Facilitățile fiscale și vamale pentru moldovenii ce vor reveni în RM vor fi aplicate 12 luni

Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii RM care revin cu traiul în RM și care, după cum preconizează autorii, va facilita reîntoarcerea moldovenilor aflați peste hotarele țării, în cadrul ședinței din 13 iulie a obținut avizul Guvernului.
 
Conform documentului, în condițiile aprobării inițiativei de către Parlament, acordarea facilităților se va aplica persoanelor eligibile doar o singură dată și nu se vor aplica cetățenilor RM care se află temporar pe teritoriul altor state în exercitarea atribuțiilor de serviciu în virtutea funcției publice sau a funcției de demnitate publică.  


Detalii

13
07 2022
292

Prevenirea pierderii și risipei alimentare, susținută de Guvern

Prevenirea pierderii și risipei alimentare prin redistribuirea alimentelor sigure pentru consum, reducerea cantității de deșeuri generate pe întregul lanț alimentar, inclusiv prin reutilizarea alimentelor sau prelungirea ciclului de viață a acestora, implementarea principiilor economiei circulare sunt obiectivele generale ale legii privind prevenirea pierderii și risipei alimentare, proiectul căreia a fost susținut de către Guvern în cadrul ședinței din 13 iulie anul curent.
 
Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Economiei cu suportul Corporației Financiare Internaționale, iar aplicarea prevederilor acestuia va asigura instituirea unor măsuri de diminuare a risipei alimentare, care ar conduce la creșterea securității alimentare și la menținerea calității resurselor naturale
Detalii
13
07 2022
322

„Energocom” poate fi eliberat de obligația garantării rambursării împrumutului de la BERD

Prin derogare de la prevederile1 art. 29 alin. (4) din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (Legea nr. 419/2006), se permite, cu titlu de excepție, eliberarea SA „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului recreditat de Ministerul Finanțelor în vederea realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”, conform Acordului de împrumut dintre RM și Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, în valoare de 300 mil. euro.
 


Detalii

13
07 2022
6626

Legea salarizării: definiția salariului minim

Din 1 septembrie 2022 drept salariu minim va fi definită mărimea minimă a retribuției, în lei, stabilită de către stat pentru o muncă simplă, necalificată, sub nivelul căreia angajatorul nu este în drept să plătească pentru norma de muncă pe lună sau pe oră, îndeplinită de angajat.
 
Noțiunea ar putea substitui în Legea salarizării nr. 847/2002 sintagma cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Totodată, aceasta poate fi exclusă și din Codul muncii (art.134). Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative este inclus pe ordinea de zi a ședinței Executivului de astăzi, 13 iunie, fiind susținut de memebrii acestuia.


Detalii