12
07 2022
2660

Legea cu privire la condominiu: drepturile și obligațiile proprietarilor

Asociația de proprietari din condominiu (asociația) va fi obligată să instituie un fond de reparație și dezvoltare (fond), mijloacele căruia vor fi păstrate pe un cont bancar separat de contul pentru alte cheltuieli. Deciziile cu privire la instituirea contribuțiilor la fond (sub forma de plată periodică, plată unică etc.) se vor aproba de către adunarea generală a asociației, stabilește proiectul legii cu privire la condominiu, aprobat în lectura finală în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 7 iulie. Acesta va intra în vigoare după 6 luni de la publicarea în „MO”. 
 
Noua lege va asigura o mai bună informare a proprietarilor despre situația asociației ai cărei membri sunt,
Detalii
07
07 2022
484

Și ISM va constata contravenții pentru munca nedeclarată

Controlul corectitudinii calculării şi virării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat se va efectua nu doar de către Serviciului Fiscal de Stat (SFS), dar și de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM), în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, prevede  proiectul modificărilor la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr.489/1999), elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și propus pentru consultări publice. Aplicarea noilor norme, în opinia autorilor, va acorda atribuții suplimentare ISM în contextul combaterii muncii nedeclarate.
 
Proiectul vine cu suplinirea art. 35 din Legea nr. 489/1999, care reglementează modul de colectare şi evidenţa CAS, cu două alienate, care stabilesc că, în cazul depistării muncii nedeclarate sau a achitării salariului sau a altor plăți fără
Detalii
07
07 2022
254

Promovarea proiectului de monopol fiscal continuă

Obținerea veniturilor pentru stat și realizarea scopurilor complementare din domeniul social, de mediu sau alt domeniu de interes public, asigurarea respectării stricte a legislației fiscale, implementarea mecanismelor și condițiilor de activitate pentru asigurarea eficienței administrării și monitorizării interne și externe sunt sarcinile stabilite pentru întreprinderile sau grupurilor acestora, cărora le va fi atribuit statutul de monopol fiscal.
 
Promovarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi continua, documentul fiind examinat la 6 iulie de Comisia parlamentară economie, buget și finanțe.
 


Detalii

06
07 2022
2234

Secretarul consiliului local va autentifica procurile reprezentanților la CTAS

Secretarii consiliilor locale ar putea obține dreptul de a autentifica procurile pentru stabilirea și reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, pensiei de dizabilitate, pentru stabilirea și calcularea pensiei de urmaș, alocațiilor și indemnizațiilor. În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă a unui grup de deputați care prevede suplinirea atribuțiilor secretarului consiliului local stabilite în art. 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.
 
La momentul de față secretarul consiliului local este abilitat prin lege să autentifice procuri privind primirea pensiilor, indemnizațiilor, dar nu și autentificarea procurilor pentru reprezentare persoanelor la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS).


Detalii

06
07 2022
989

Categoriile de vulnerabilitate energetică vor fi stabilite de Guvern

În scopul oferirii unor compensații pentru prețurile la energie consumatorilor vulnerabili de energie și finanțarea programului menit să acorde sprijin consumatorilor vulnerabili pentru eficientizarea consumului de energie prin acordarea subvențiilor pentru înlocuirea aparatelor electrocasnice, se propune crearea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice (Fond).
 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul legii privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, scopul căreia este reducerea impactului creșterii prețurilor la energie asupra consumatorilor vulnerabili.


Detalii

06
07 2022
544

Compensarea accizei la motorină: majorarea plafonului anual

Întreprinderile agricole micro, mici și mijlocii, inclusiv cele din sectorul zootehnic, vor putea beneficia de o compensație în cuantum de 100% din cota stabilită la accizele la motorină pentru anul curent sau de 2980 lei per tonă, în timp ce pentru producătorii agricoli mari se va acorda o compensație de 30% din cota stabilită sau 894 lei/tonă.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 6 iulie curent, proiectul modificărilor în Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDARM) pentru compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de
Detalii
05
07 2022
216

Indisponibilizarea bunurilor infracționale

În procesul indisponibilizării bunurilor infracționale, în cazul dispariției temeiurilor care au justificat emiterea ordinului de înghețare a bunurilor, șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) va putea dispune anularea acestuia prin emiterea unui ordin. Efectele ordinului de înghețare vor înceta odată cu aplicarea măsurilor asiguratorii pe bunurile înghețate, prevede proiectul modificărilor și completărilor la Legea nr. 48/2017, elaborat de Ministerul Justiției și prezentat Parlamentului pentru aprobare.
 
O altă propunere de modificare prevede că ARBI va emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală.
Detalii
06
07 2022
154

Echilibrul dintre activitatea industrială și prevenirea poluării mediului

Listele activităților industriale și economice, cu risc semnificativ, nesemnificativ și redus asupra mediului, a produselor pentru construcții și produselor chimice interzise, a substanțelor poluante ale aerului, solului și apei, valorile-limită de emisie pentru instalaţiile de ardere, de monitorizare a emisiilor și verificarea conformității pentru activități industriale și economice cu risc redus asupra mediului sunt doar câteva din cele 16 anexe la proiectul de lege privind emisiile industriale, care este înregistrat în Parlament.
 
Autorul documentului este Guvernul RM, iar scopul declarat în analiza impactului proiectului este asigurarea securității mediului ambiant, diminuarea  poluării mediului, morbidității și mortalității mărite a populației provocate de poluare.


Detalii

01
07 2022
270

Regimul fiscal al Parcului pentru servicii de afaceri internaționale

Impulsionarea dezvoltării industriei serviciilor de afaceri internaționale, crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea investițiilor autohtone şi străine sunt scopurile de bază ale proiectului de lege cu privire la parcul pentru servicii de afaceri internaționale, elaborat de către Ministerul Economiei cu suportul partenerilor de dezvoltare și propus pentru consultări publice.
 
În opinia autorilor inițiativei, ecosistemul antreprenorial în sectorul serviciilor de afaceri internaționale are un potențial destul de mare, iar în Republica Moldova încă nu au fost elaborate și implementate anumite politici în vederea susținerii și dezvoltării acestui sector.
Detalii
02
07 2022
466

Munca nedeclarată și salariile „în plic”: repararea prejudiciului social

Noțiunea de reparare a prejudiciului social ar putea fi inclusă în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Aceasta presupune că, în cazul adoptării unei decizii de aplicare a sancțiunilor pentru utilizarea muncii nedeclarate sau achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă1, Inspectoratul de Stat al Muncii va fi în drept să inițieze procedura administrativă și să emită o decizie de stabilire a mărimii contribuțiilor sociale (CAS) neplătite de către angajatorul sancționat contravențional. La calcularea mărimii contribuțiilor se va prezuma că persoana ce urmează a fi restabilită în drepturi a lucrat la unitate 6 luni anterioare datei constatării contravenției. Totodată, angajatorul va fi obligat să achite CAS stabilită în termen de o lună din data comunicării de ISM a deciziei.


Detalii