26
03 2015
1464

Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (cu privire la utilizarea ștampilei de către întreprinderi) și Nota Informativă

În vederea realizării Planului de acțiuni pentru anii 2013-2015 pentru implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013- 2020, aprobat prin hotărârea Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 (pct.64), precum și eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, care vizează modificarea cerinței obligatorii privind ștampila firmei în cerință opțională, la toate etapele activității agentului economic.
Detalii
26
02 2015
1534

Comercianţii îşi vor ridica autorizaţiile de activitate de la ghişeul unic

Ministerul Economiei a înaintat pentru consultări publice un proiect de lege ce conţine amendamente la legislația națională cu privire la obținerea autorizațiilor de funcționare în comerț.

Propunerile au ca scop instituirea mecanismului de ghişeu unic la emiterea autorizaţiei de funcţionare, susţinerea comerţului cu produse autohtone, dar şi reglementarea vânzărilor cu preţ redus (vânzările de lichidare stoc, promoţiile, vânzările efectuate de magazinele de tip outlet, loteriile publicitare) în vederea prevenirii şi contracarării practicilor comerciale neloiale.
Detalii
25
02 2015
1182

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (simplificarea autorizării comercianţilor)

Necesitatea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare – proiect de lege) derivă din situația în domeniul de reglementare a activităţilor de comerţ interior.

Peste 50 la sută din numărul total de întreprinderi mici şi mijlocii îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului.
Detalii