06
02 2020
303

Ministerul Finanțelor va crea subdiviziuni noi

În cadrul Ministerului Finanțelor urmează a fi create subdiviziuni noi, cum ar fi – Serviciul integritate instituțională, precum și comasate alte subdiviziuni. Proiectul hotărârii cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului este propus spre consultare publică de Ministerul Finanțelor.

Documentul a fost elaborat în scopul realizării obiectivului general al reformei de creare a administrației publice moderne, profesioniste și orientate spre oferirea serviciilor publice de calitate.
Detalii
05
02 2020
130

Programele de asistență externă vor fi gestionate de o nouă instituție

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la crearea Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” și reorganizarea Directoratului Liniei de Credit.

Noua instituție va fi implicată la toate etapele de implementare a programelor de cooperare transfrontalieră, asigurând suportul necesar atât structurilor de management, cât și beneficiarilor. Ministerul Finanțelor va avea calitatea de fondator al Instituției.
Detalii
31
01 2020
1089

Pentru achizițiile publice de lucrări este propus un nou Regulament

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, ce stabilește mecanismul de inițiere, derulare și atribuire a contractelor de achiziții publice. Documentul a fost elaborat în vederea asigurării unei gestionări mai eficiente a banilor publici de către beneficiari, investitori, proiectanți, antreprenori, precum și pentru a aduce în concordanță cadrul normativ cu Legea nr. 169/2018 privind modificarea Legii privind achizițiile publice.

Potrivit documentului, achiziția publică în domeniul respectiv reprezintă atât achiziția lucrărilor, cât și achiziția lucrărilor împreună cu proiectarea lucrărilor de construcții de orice categorie și instalațiile aferente acestora, precum și lucrările de intervenție în timp la construcțiile existente,
Detalii
30
01 2020
361

Cu cât va fi indexat nivelul venitului lunar minim garantat

Nivelul venitului lunar minim garantat se propune a fi indexat, din 1 aprilie 2020, cu 4,84%, ținând cont de creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent. Prevederea este inclusă în proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea pct. 12 al HG nr. 1167/2008, prin care s-a aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, ce urmează a fi pus în discuție astăzi, 30 decembrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Astfel, după indexarea nivelului venitului lunar minim garantat, acesta se va majora comparativ cu cel în vigoare cu 52 lei și va constitui 1108 lei. Conform autorilor proiectului, mijloacele financiare necesare pentru implementarea inițiativei sunt prevăzute în Legea bugetul de stat pentru anul 2020.
Detalii
14
01 2020
330

SIA ICCSB va contribui la prevenirea şi combaterea spălării de bani

Crearea unui sistem de obţinere rapidă a informaţiilor necesare pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului atât la nivel național, cât şi internațional, precum și procesarea promptă a acestor informaţii va fi asigurată prin intermediul unui sistem informațional.

În cadrul ședinței secretarilor generai ai ministerelor a fost examinat proiectul de hotărâre a Guvernului ce ține de aprobarea Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA ICCSB).
Detalii
27
11 2019
8066

Dreptul la scutire personală va fi oferit doar persoanelor cu un venit anual sub 360 mii de lei

Dreptul la scutirea personală în mărime stabilită de art.33 din Codul fiscal (CF) îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 mii de lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 din Codul fiscal1.

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii Executivului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și urmează a fi discutat în cadrul ședinței secretarilor ministerelor, ce va avea loc mâine, 28 noiembrie curent.
Detalii
26
11 2019
1319

Perioada de îngrijire a persoanei cu dizabilitate severă va fi asimilată stagiului de cotizare

Perioada de îngrijire a persoanei cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, tutore, curator până la angajarea acesteia în funcția de asistent personal, indiferent de vârsta persoanei cu dizabilități severe, ar putea fi asimilată stagiului de cotizare.

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii
19
11 2019
661

Remunerarea membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat, condiționată și plafonată

Persoanele ce reprezintă interesele statului în întreprinderea de stat vor beneficia de plata indemnizației lunare în formă fixă, stabilite de fondator conform art.24 din Legea salarizării nr.847/2002, în funcție de rezultatele economico-financiare anuale înregistrate și realizarea indicatorilor de performanță stabiliți întreprinderii respective, și o componentă variabilă, stabilită în temeiul art.5 alin. (1) lit. e) al Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246/2017.

Prevederea este inclusă în proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și numire a administratorului, membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori al întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a acestora, propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.
Detalii
07
11 2019
225

Formele GR vor fi prezentate Inspectoratului pentru Protecția Mediului

Raportul privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile solide (forma 5-gr), Raportul privind mişcarea rezervelor de petrol şi gaze naturale (forma 6-gr) și Raportul privind mişcarea rezervelor de ape subterane (forma 7-gr) aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1131 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile, care la momentul actual sunt prezentate Direcției control geologic și supraveghere minieră din cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, vor fi prezentate Direcției control geologic și resurse funciare a Inspectoratului pentru Protecţia Mediului.
Detalii
06
11 2019
257

SI „e-Autorizație transport”

Repartizarea și eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere în curând ar putea fi efectuată prin intermediul Sistemului informațional „e-Autorizație transport”, care, de fapt, va reprezenta un subsistem al Sistemului de management integrat (SMI) – soluție pentru informatizarea proceselor de business aferente activității Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) ce va facilita realizarea funcției de monitorizare, reglementare și dezvoltare a transportului rutier pe teritoriul Republicii Moldova.

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea sistemului informațional „e-Autorizație transport”.
Detalii