23
07 2021
254

Categoriile de plătitori ai PAM pot fi extinse

Lista categoriilor de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual (anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) ar putea fi extinsă. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat consultările publice asupra proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce poate aduce atingere la partu legi (Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj; Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova; Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova și Legea nr.1593/2002).


Detalii

09
07 2021
290

Subvenționarea locurilor de muncă. Extinderea categoriilor de angajați eligibili

Scopul proiectul modificărilor la Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă (Regulament) elaborat de către Ministerul Finanțelor este concretizarea unor aspecte în partea ce ține de aplicarea justă a normelor și crearea condițiilor echitabile tuturor potențialilor beneficiari de subvenționare. Documentul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.
 
Astfel, modificările propuse la Regulament vizează lărgirea spectrului categoriilor persoanelor angajate eligibile subvenționării, precum și tipul veniturilor care urmează a fi luate în calcul la determinarea subvenției, pe lângă angajații pe bază de contract individual de muncă (CIM) fiind incluse și alte categorii plasate în câmpul muncii.


Detalii

07
07 2021
275

SIA SCITL: Declarația de producător/producător casnic

Formularele Declarației de producător și Declarației de producător casnic vor fi eliberate, înregistrate și generalizate de către reprezentantul administrației pieței, în cazul vânzării în piețe, ori al autorității administrației publice locale (AAPL), prin utilizarea SIA ,,Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL).
 
Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor Declarației de producător și a Declarației de producător casnic, care poate fi consultat până la 15 iulie 2021.


Detalii

06
07 2021
221

Modificări în Lista bunurilor supuse privatizării

Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.945/2007, ar putea fi modificată. Agenția Proprietății Publice a elaborat și  propune spre consultări publice proiectul de hotărâre respective, propunând includerea în procesul de privatizare a două pachete minoritare de acțiuni ale statului în compania de asigurări „Auto-Siguranța” (1020 acțiuni / 0,57%) și în Banca Comercială „Moldindconbank” (864 acțiuni / 0,017%).
 

Totodată, la solicitarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a Serviciului Fiscal de Stat, în listă vor fi incluse unele încăperi nelocative, construcții și complexe de bunuri.


Detalii

25
06 2021
255

Declarația de producător casnic. Inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanțelor a inițiat procesul de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor:
  • Declarației de producător
  • Declarației de producător casnic
și invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: nicoleta.craciun@sfs.md.

Termenul-limită de colectare a propunerilor expiră pe data de 5 iulie 2021.


Detalii

25
06 2021
205

Producătorii autohtoni: ce produse își vor găsi locul pe raft

În Lista produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt ce urmează a fi plasate în rețelele comerciale în proporție de cel puțin 50% din lungimea liniară a raftului comercial (Lista) ar putea fi incluse 132 poziții. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Listei a fost elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și a fost propus pentru examinare în cadrul ședinței secretarilor de stat din 24 iunie curent.
 
Menționăm că proiectul a fost elaborat întru executarea prevederilor Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, conform căreia (art. 211 alin. (12)) Guvernul urmează să aprobe Lista produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, care urmează a fi achiziționate de  comerciant și expuse în proporție de cel puțin 50% din lungimea liniară a raftului comercial.


Detalii

23
06 2021
115

Capitalul social al SRL „Arena Națională” va fi majorat

Din bugetul de stat ar urma a fi alocate mijloace financiare în sumă de până la 67,74 mil. lei (echivalentul a 3,17 mil. euro) Societății cu Răspundere Limită „Arena Națională” pentru majorarea capitalului social. Mijloacele respective sunt prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2021. Proiectul hotărârii de Guvern este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 24 iunie curent.
 
Mijloacele financiare vor fi alocate de Ministerul Finanțelor la solicitarea Agenției Proprietății Publice, care este asociat unic al Arenei Naționale, statut care i-a fost atribuit prin HG nr.529/2019  și vor fi utilizate în scopul executării contractului de parteneriat public-privat încheiat în anul 2018 între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Arena Națională
Detalii
17
06 2021
202

Identificarea mecanismului viabil de înregistrare a entităților din Transnistria mai necesită timp

Agenţii economici și instituțiile din raioanele de est ale Republicii Moldova care vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, vor beneficia de dreptul efectuării acestora fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibiţiilor până la 31 decembrie 2021, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal
Detalii
15
06 2021
267

Evidența străinilor în RM: delimitarea competențelor instituțiilor responsabile

Orice adresare a străinilor cu privire la atribuirea IDNP-ului sau la documentarea cu acte de identitate va fi soluționată de către Biroul Migrație și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuții cu privire la regimul străinilor în Republica Moldova, precum şi cu privire la gestionarea evidenţei străinilor cărora li s-a acordat drept de şedere în RM.
 
Agenția Servicii Publice a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea  HG nr.333/2002, prin care a fost aprobat Conceptul sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei" şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei”.


Detalii

14
06 2021
666

Achizițiile publice de valoare mică. Se propun noi prevederi

În cazul în care valoarea achiziției nu depășește 30 000 lei (fără taxa pe valoarea adăugată), se permite achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor în baza contului de plată, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare a achizițiilor publice de valoare mica, elaborat și înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.
 
Autorii documentului menționează că proiectul a fost elaborat în scopul realizării prevederilor art.2 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice1 (Legea nr. 131/2015) și art.1 alin. (3) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transportului și serviciilor poștale2 (Legea nr. 74/2020), care vor intra în vigoare din 26 iunie 2021,
Detalii