01
04 2021
247

Elaborăm Registrul electronic al angajaților

Până la 15 aprilie 2021, persoanele interesate pot veni cu propuneri și sugestii necesare pentru elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului electronic al angajaților și de utilizare a Sistemului informațional automatizat.
 
Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a documentului respectiv, iar opiniile pot fi expediate în adresa Luciei Hîncu, Inspector, SFS, Direcția expertiză juridică (număr telefon 022 82 33 80; e-mail: lucia.hincu@sfs.md).
01
04 2021
220

SFS va fi desemnat posesor și deținător al Ghișeului unic de raportare

Persoanele juridice de drept public sau privat, precum și persoanele fizice vor putea depune, în format electronic, rapoartele în adresa instituțiilor de stat, prin intermediul Ghișeului unic de raportare – raportare.gov.md.
 
Conform proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a Ghișeului unic de raportare, elaborat de Ministerul Finanțelor, în calitate de posesor și deținător al acestuia va fi desemnat Serviciul Fiscal de Stat.
 


Detalii

19
03 2021
202

Indemnizațiile zilnice pentru copiii rămași fără ocrotire părintească

Indemnizațiile zilnice pentru copiii cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească și pentru cei plasați în serviciile de plasament vor fi majorate, potrivit proiectului hotărârii de Guvern elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 18 martie curent.
 
Astfel, în zilele obișnuite, indemnizația zilnică va constitui 13 lei, cu ocazia zilelor de naștere va fi acordată o indemnizație de 112 lei, iar în zilele de sărbătoare (Anul Nou, Crăciunul, Paștele și Ziua Internațională a Copilului) copiii vor primi câte 80 de lei.


Detalii

17
03 2021
208

Majorarea cuantumului burselor pentru elevi și studenți

Studenții și elevii din instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic, precum și cei din liceele-internat republicane cu profil arte, dar și elevii talentați din clasele IV-IX  ar putea beneficia de burse majorate cu 2,3%. În acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat și propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern.
 
După cum se menționează nota proiectului, în acest scop, în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 sunt prevăzute alocații suplimentare în sumă de 5,7 mil. lei.
 


Detalii

11
02 2021
273

Implementarea unui nou mecanism de subvenționare a locurilor de muncă

Identificarea  măsurilor suplimentare de subvenționare a locurilor de muncă și încadrare a factorului uman în câmpul muncii în Republica Moldova, precum și susținerea agenților economici, organizațiilor necomerciale în eforturile depuse pentru crearea locurilor de muncă reprezintă necesități caracteristice pieței muncii din țara noastră. Provocările existente pe piața muncii, și anume migrația, îmbătrânirea populației, situația epidemiologică sunt elemente specifice pentru situația actuală, a căror amploare necesită a fi diminuată în limita posibilităților și resurselor financiare disponibile.
 

Detalii
11
02 2021
171

Consultarea Regulamentului privind mecanismul de subvenționare a locurilor de muncă

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul Hotărârii de Guvern ce vizează subvenționarea locurilor de muncă, ce are drept scop implementarea măsurilor de consolidare a pieței muncii prin prisma oferirii unor instrumente de susținere a angajatorilor. 
 
Prin promovarea respectivei hotărâri de Guvern se urmăresc următoarele obiective:
 1) încadrarea la maxim a factorului uman în procesele economice;
 2) susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, având ca efect:
Detalii
20
01 2021
188

MEI: proiectul graficului controalelor rezidenților PI

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2021. În listă sunt incluse 13 entități din cadrul a trei parcuri  industriale „Edineţ” (un agent economic), „Răut” (două întreprinderi) și „Tracom” (10 entități).
 
Conform proiectului, agenții economici vor fi supuși controlului în trimestrele II-IV ale anului curent, verificările fiind asigurate de Serviciul Fiscal de Stat (prin metoda de verificare totală privind corectitudinea și plenitudinea calculării și achitării la BPN a obligațiilor fiscale),
Detalii
15
01 2021
743

Noul Registru de stat a evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 14 ianuarie curent a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere al Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Potrivit proiectului, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor în sistemul public de asigurări sociale se realizează în baza codului personal, atribuit fiecărui asigurat.
 
Registrul va constitui unica sursa de informaţii privind CAS calculate, plătite şi declarate la BASS de către angajatori şi persoanele fizice asigurate pe cont propriu, care au statut de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii
18
01 2021
232

Finanțarea proiectelor ON din bugetul public

Finanțarea nerambursabilă directă (grant) a organizațiilor necomerciale înregistrate conform cadrului normativ, care activează la nivel local, național și internațional, reprezintă sumele alocate direct din fondurile publice pentru implementarea proiectelor de către ON, menite să contribuie la realizarea acțiunilor sau programelor de interes public general, regional sau local, autorități finanțatoare fiind cele publice centrale (APC) și locale (APL), care oferă granturi pentru implementarea proiectelor ON conform priorităților de dezvoltare stabilite, în baza concursurilor realizate, cu respectarea procedurilor descrise în proiectul regulamentului – cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor necomerciale.

Detalii
10
12 2020
743

Proiectul Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Pentru entitățile care obțin dreptul la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe pe parcursul perioadei fiscale (de exemplu, în cazul trecerii de la un regim fiscal special la cel general), calcularea amortizării se va efectua proporțional lunilor pentru care acestea dețin dreptul la deducere a cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe.
 
Această completare este parte a proiectului modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale care urmează a fi examinat astăzi, 10 decembrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Detalii