29
09 2022
159

Zilierii: condițiile de păstrare a statutului de șomer

Persoanele cu statut de șomer nu vor fi radiate din sistemul de evidență al șomerilor, dacă în această perioadă exercită activități necalificate cu caracter ocazional în calitate de zilier, cu condiția că vor prezenta confirmarea din partea beneficiarului activităților, modelul acesteia fiind stabilit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Reamintim, potrivit cadrului normativ, la momentul de față statutul de șomer se menține pe perioada angajării temporare de până la 3 luni.
 
Ministerul Muncii a elaborat proiectul de hotărâre a Executivului, prin care se propune modificarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018.


Detalii

27
09 2022
3648

Revizuirea condițiilor de stabilire a indemnizației de maternitate

Prezentarea persoanelor pentru a depune pe suport de hârtie actele de stabilire a indemnizației de maternitate la casele teritoriale de asigurări sociale (CTAS) de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află angajatorul poate fi exclusă, fiind propusă posibilitatea acordării indemnizației în baza informației din certificatele medicale pentru concediul de maternitate, transmise de prestatorii de servicii medicale prin intermediul Portalului certificatelor de concediul medical.
 
În cadrul ședinței Executivului urmează a fi examinat proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire,
Detalii
23
09 2022
103

Comerțul interior: elaborarea listei de produse agricole și alimentare

Ținând cont de faptul că, la 29 ianuarie 2023, vor intra în vigoare prevederile Legii nr.250/2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior a fost suplinită cu capitolul „Relațiile contractuale dintre furnizor și cumpărător privind livrarea de produse agricole și alimentare”, până la această data Guvernul urmează să asigure elaborarea și aprobarea listei de produse agricole și alimentare pentru documentarea corectă a relațiilor contractuale dintre furnizorul și cumpărătorul respectivelor produse.
 
În acest sens, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la
Detalii
22
09 2022
164

Condițiile de compensare a cheltuielilor suportate pentru învățământul dual

Unitățile pentru participarea la procesul de formare profesională prin învățământ dual (în continuare – unități) vor putea pretinde la compensarea din bugetul de stat, în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare, numai a cheltuielilor suportate pentru organizarea și realizarea programelor de formare profesională a elevilor. Volumul cheltuielilor se va determina și aproba în conformitate cu un Regulament special, proiectul căruia a fost elaborat de către Ministerul Învățământului și Cercetării în scopul implementării prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual și înaintat pentru consultări publice.
 


Detalii

21
09 2022
14883

Salariile personalului din instituțiile medico-sanitare vor fi majorate de la 1 octombrie 2022

Începând cu 1 octombrie curent, personalul din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală va beneficia de salarii majorate cu 5,5% - 10%, în funcție de categoria angajaților. Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin HG nr.837/2016.
 

După cum se menționează în nota proiectului, nivelul de salarizare actual al personalului din instituțiile medico-sanitare rămâne în continuare nemotivant,
Detalii

21
09 2022
371

SIVE: răspunderea furnizorilor și consumatorilor

Proiectul Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este propus pentru consultări publici. De rând cu condițiile de stabilire a compensațiilor, acesta prevede și răspunderea pentru indicarea în SI „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE), la orice etapă, a datelor eronate. În continuare prezentăm conținutul prevederilor respectivului capitol din proiect.
 
Astfel, răspunderea pentru informația, datele introduse în SIVE la solicitarea și stabilirea categoriei de vulnerabilitate energetică o poartă consumatorii casnici care sau înregistrat / au fost asistați la înregistrare.


Detalii

19
09 2022
11583

Vulnerabilitatea energetică: dreptul la compensații

La compensații pentru achitarea facturilor la energie din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice nu vor putea pretinde familiile sau persoanele singure care corespund unuia dintre următoarele criterii:
a) familia deține 4 sau mai multe apartamente;
b) familia deține unul sau mai multe apartamente sau bunuri imobile în valoare cadastrală mai mare de 10 milioane de lei cumulativ;
c) familia dispune de venituri lunare mai mari de 75 mii lei pe persoană din cadrul familiei;
d) familia a solicitat să-i fie atribuită categoria de consumator non-vulnerabil.


Detalii

20
09 2022
135

Programul de lucrări statistice pentru anul 2023

Proiectul Programului de lucrări statistice pentru anul 2023 ce urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern este elaborat de Biroul Național de Statistică și propus pentru consultări publice. Documentul conține lista lucrărilor și cercetărilor care urmează a fi realizate de BNS, care include 103 titluri de lucrări statistice (față de 106 aprobate pentru anul 2022), precum și 117 titluri de informații statistice, lucrările fiind executate și informațiile furnizate de alte autorități în adresa BNS (comparativ cu 115 pentru anul curent).
 
Conform documentului, printre acestea se regăsesc 10 lucrări statistice prezentate de Serviciul Fiscal de Stat:
19
09 2022
113

În RM consumul de acizi grași trans de 10 ori depășește limita zilnică

Conținutul de acizi grași trans1, alții decât cei prezenți în mod natural în grăsimea de origine animală, din alimentele destinate consumatorului final și din alimentele destinate vânzării cu amănuntul, nu va depăși 2 g la 100 g de grăsime. Limitarea respectivă este recomandată de Organizația Mondială a Sănătății și urmează a fi reflectată în legislația națională. În acest sens, Ministerul Sănătății a elaborat proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului sanitar cu privire la stabilirea conţinutului maxim admisibil de acizi graşi trans în produsele alimentare. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat și se consideră pregătit pentru inițierea procedurii de avizare/ expertizare și consultare publică.
 


Detalii

14
09 2022
72

„Securitatea furnizării gazelor naturale”: modul de aplicare a facilităților fiscale în cadrul proiectului

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern, prin care urmează a fi aprobat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”, elaborat în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut dintre RM și BERD în valoare de 300 mil. euro și Legea nr.234/2022 privind eliberarea SA „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului, care prevede și acordarea unor facilități în procesul implementării proiectului prenotat.
 


Detalii