08
09 2022
102

Subvenții în avans pentru proiectele de îmbunătățiri funciare: mai multe apeluri

Pe parcursul unui an vor putea fi desfășurate mai multe apeluri de depunere a dosarelor de solicitarea în avans a subvențiilor pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, dat fiind faptul că perioada dintre apeluri va fi redusă de la 60 la 30 de zile. Modificarea este inclusă în proiectul hotărârii de Guvern susținut în ședința din 7 septembrie curent și prevede intervenții în Regulamentul cu privire la condițiile și procedura de acordare a respectivelor subvenții pentru anii 2021-2025, aprobat prin HG nr. 985/2020.


Detalii

08
07 2022
348

Facilități fiscale și vamale pentru implementarea proiectelor de asistență tehnică

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize,  taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile  care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora va fi actualizată.

 

Modificările la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 prin care a fost aprobată modalitatea de aplicare a facilităților fiscale și vamale respective au fost aprobate de Guvern în ședința din 6 iulie curent și publicate în Monitorul Oficial de astăzi, 8 iulie.


Detalii

01
02 2021
603

Subvenţii în avans: condițiile și procedura de acordare pentru îmbunătățirea funciară

Alocarea anuală a mijloacelor financiare pentru finanțarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare din Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 vor fi realizate în limitele alocațiilor aprobate prin legea bugetară anuală, prevede Hotărârea Guvernului nr. 985 din 22.12.2020 (HG nr.985/2020) prin care a fost aprobat Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare (Regulament) publicată vineri, 29 ianuarie, în „Monitorul oficial”.
 

Detalii
13
08 2019
1087

Lista proiectelor de asistență tehnică care cad sub incidența tratatelor internaționale, va fi modificată

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul modificării Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
Detalii
23
08 2018
771

Curtea de Conturi: probleme și deficiențe în gestionarea FEN

Verificările auditului au identificat probleme și deficiențe majore în gestionarea resurselor Fondului Ecologic Național (FEN), care au limitat eficiența și eficacitatea gestionării acestora, precum și atingerea obiectivelor propuse în realizarea proiectelor investiționale finanțate din FEN. Este concluzia Curții de Conturi în urma desfășurării auditului conformității gestionării mijloacelor FEN în 2017.

Hotărârea Curții cu privire la Raportul auditului a fost publicată în Monitorul Oficial din 17 august curent.
Detalii
17
03 2018
884

1. (28.21.56) Se va permite deducerea TVA aferentă procurărilor în cadrul realizării unui proiect de asistenta tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea TVA aferente procurărilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.
Detalii
16
10 2017
1825

IDIS Viitorul: Dezvoltarea regională în Moldova necesită investiţii mai mari din partea statului

Astfel consideră expertul economic al Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) Viitorul, Iurie Gotişan. Într-un studiu el a menţionat că „Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR) are un buget de circa 200 mil. lei pentru anul 2017, ceea ce constituie doar 0,3% din PIB, în timp ce Estonia şi Lituania alocă pentru acest domeniu circa 5% din PIB, iar Romania — peste 2,5%”.
Detalii
03
10 2017
1087

O companie din China va reabilita drumurile naționale din Moldova

O companie din China s-a arătat dispusă să-și asume proiectele de reabilitare a drumurilor naționale din Republica Moldova. Vicepremierul Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, a semnat cu vicepreședintele China Metallurgical Group Corporation, Gu Yuxiang, Memorandumul de intenție privind reabilitarea drumurilor.
Detalii