07
08 2015
1067

Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americi

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică următoarele documente de politici:

1.Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la data de 26 noiembrie 2014 şi nota informativă aferentă;
Detalii
04
08 2015
1320

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate

Proiectul de Hotărîre a fost elaborat în temeiul art. 29 alin. (2) lit. a) din Legea nr.317 — XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi are drept scop coroborarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.483 din 29.03.2008 prevederilor art. 17 din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
Detalii