31
07 2018
430

Dreptul la plasarea publicităţii

Întreprinderea ”A” este proprietar al infrastructurii rețelelor de distribuire a energiei electrice. Din partea persoanelor terțe apar solicitări de plasare a dispozitivelor publicitare pe infrastructurile electrice care îi aparțin întreprinderii ”A”. În cazul în care întreprinderea ”A” acordă persoanelor terțe dreptul de a plasa pe infrastructurile electrice care îi aparțin dispozitivele publicitare, devin acestea subiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare?

Detalii
19
12 2017
791

Confirmarea valorii activelor de capital pentru restituirea impozitului pe venit

Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital care urmează a fi anexate de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat sau reţinut în plus de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este propusă de Ministerul Finanțelor spre consultare publică.
Detalii
12
09 2017
1766

1. (29.2.4.12) Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în cazul înstrăinării unui teren?

Proprietatea privată (terenul) nefolosită în activitatea de întreprinzător, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se consideră activ de capital.

Totodată, potrivit art. 18 lit. e) din Codul fiscal, creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) reprezintă sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut.
Detalii