04
01 2019
230

Bunurile domeniului public. Transmiterea prin interpretarea per a contrario

Primarul va putea încheia, în baza deciziei consiliului local și în condițiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat al localității. În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicată Legea nr. 266 din 23.11.2018 pentru modificarea Legii privind administrarea publică locală.

Totodată, legea prevede că consiliul raional va putea decide în privința actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al raionului, precum și serviciile publice de interes raional, dar și în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului privat al raionului.
Detalii
17
12 2018
147

Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Astfel, art. 7 al acesteia care prevede atribuțiile organului abilitat cu administrarea şi procesul deetatizării proprietăţii publice se completează cu noi funcții. Conform acestuia,ministerul se va ocupa de administrarea terenurilor proprietate publică a statului atribuite domeniului public, modul fiind stabilit de către Guvern.
Detalii
06
08 2018
217

Investițiile în active imobilizate, în creștere

Investiţiile în active imobilizate efectuate în economia națională în anul 2017 au constituit 23498,3 mil. lei, fiind în creştere cu 3,5% faţă de anul 2016, informează Biroul Naţional de Statistică.

Potrivit datelor, pe tipuri de imobilizări corporale, în anul 2017 s-a diminuat volumul investițiilor la clădirile rezidențiale cu 4,4%, iar la clădirile nerezidenţiale – cu 5,1%.
Detalii
22
05 2018
1150

Selectarea administratorilor întreprinderilor de stat va fi transparentă

Agenția Proprietății Publice ar putea să asigure selectarea prin concurs a candidaturii conducătorului întreprinderii de stat și societății comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu un efectiv de personal mai mare de 100 de unităţi sau o cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de minimum 20 mil. lei și să o prezinte Guvernului spre numire în funcție.

Un proiect ce are drept scop stabilirea procedurii transparente de selectare a conducătorilor întreprinderilor de stat și societăților comerciale (ÎS), precum și eliminarea incertitudinilor în cadrul normativ existent, elaborat de Centrul de Implementare a Reformelor, este propus spre consultare publică.
Detalii
11
04 2018
376

Curtea de Conturi: 32,5% din suprafața terenurilor nu aveau identificat proprietarul

Sistemul actual de evidență și raportare a bunurilor imobile este defectuos și nu asigură prezentarea unor informații veridice privind patrimoniul public existent. Aceasta este una din concluziile echipei de audit a Curţii de Conturi, care a analizat conformitatea evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile. Hotărârea autorităţii a fost publicată în Monitorul Oficial din 6 aprilie curent.

Procesul de administrare a impozitului pe bunurile imobile nu a asigurat echitatea și transparența fiscală,
Detalii
05
12 2017
2052

Bugetul 2018: tariful chiriei bunurilor proprietate publică crește

Tariful de bază pentru chiria anuală a unui m2 de spațiu în municipiul Chișinău în anul 2018 se estimează a fi 336,5 lei, potrivit proiectului legii bugetului de stat 2018. Comparativ cu anul 2017, acesta a crescut cu 13,9 lei, anul acesta tariful pentru Chișinău fiind de 322,6 lei.
Detalii
13
11 2017
795

Agenția Proprietăți Publice, scoasă din subordinea MEI

În Monitorul Oficial, nr. 390-395 din 10 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietăți Publice, ce conține și Regulamentul de organizare, structura, organigrama și lista întreprinderilor de stat fondate de Agenție.
Detalii
07
09 2017
1250

Inventarierea vine peste proprietatea publică

Cabinetul de miniștri a susținut în ședința din 6 septembrie curent proiectul de lege privind delimitarea proprietății publice.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea cadrului legislativ în aspectul delimitării proprietății publice pe domenii de competență. De asemenea, este vorba de extinderea procesului de delimitare a patrimoniului public și instituirea unui mecanism propriu de delimitare a acestuia, precum și de crearea Registrului bunurilor imobile – proprietate a statului, a menționat Ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc.
Detalii
26
05 2017
1528

Locuințe sociale: noi reguli de atribuire și utilizare

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale, care sunt atribuite persoanelor sau familiilor, ce pretind la asemenea locuință în localitățile în care au viză de reședință sau domiciliu.

Evidența persoanelor care necesită locuințe sociale se efectuează de către autoritățile publice locale, care instituie comisii pentru monitorizarea domeniului respectiv. Tot ALP alocă terenurile disponibile pentru edificarea locuințelor sociale.
Detalii