24
12 2021
626

APCSP: Graficul controalelor pentru anul 2022

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a publicat Graficul controalelor planificate pentru anul 2022, potrivit căruia pe parcursul anului viitor autoritatea va desfășura 340 de verificări.
 
Acestea vor fi efectuate pe cele trei domenii de competență ale Agenției:
  • conformitatea serviciilor (inclusiv turistice) – 4 controale:
  • metrologie – 119 controale;
  • supravegherea pieţei privind produsele nealimentare – 217 controale.

  • Detalii
21
12 2021
521

AAC: Planul controalelor pentru anul 2022

Autoritatea Aeronautică Civilă va desfășura pe parcursul anului viitor controale în domeniul protecției consumatorilor la 11 agenți economici în corespundere cu Graficul controalelor planificate pentru anul 2022 aprobat prin Ordinul autorității nr. 234/INT din 18 noiembrie curent.
 
În listă sunt incluse ÎS Aeroportul Internațional Mărculești, SRL AIR Moldova, ÎS Centrul de Medicină al Aviației Civile, SRL Avia Invest etc.
 
Planul controalelor a fost elaborat în temeiul art. 15 din Legea nr. 131/2021 privind protecția consumatorilor. Misiunea Autorității Aeronautice Civile constă în implementarea politicilor în domeniul aviației civile și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a legislației în acest domeniu pentru asigurarea siguranței zborurilor, securității aeronautice, protecției consumatorului.


Detalii

03
11 2021
189

Protecția consumatorilor: mai multe cazuri soluționate de vânzător pe cale amiabilă

În primele 9 luni ale anului curent, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a efectuat 190 de controale privind conformitatea produselor nealimentare și prestării serviciilor la agenții economici, activitățile cărora prezintă un grad sporit de risc, dintre care 179 au fost  planificate și 11 inopinate, potrivit datelor publicate de Agenție.
 
În cadrul a 131 controale, ce constituie o pondere de 68,9% din numărul celor efectuate, au fost depistate neconformități ce țin de:
  • nesoluționarea/refuzul de a înregistra petiția,
  • lipsa registrului de reclamații;

  • Detalii
01
07 2021
281

Protecția consumatorilor: controalele efectuate în trimestrul I

În trimestrul I al anului curent, Agenția Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a efectuat 96 de controale din cele 101 planificate cu grad înalt de risc în domeniul de competență metrologit și supraveghere a pieței privind produsele nealimentare, potrivit informației   cu privire la realizarea Planului anual de acțiuni al Agenției.
 
Ca rezultat al verificărilor, în cadrul a 53 de controale (55% din total) au fost depistate neconformități. Pentru 47 de controale au fost aplicate măsuri juridice și înaintate recomandări pentru înlăturarea neregulilor stabilite, iar în cazul a 6 verificări încălcările au fost soluționate în timpul controalelor.


Detalii

09
04 2021
305

Protecția consumatorilor în anul 2020: calitatea serviciilor prestate

Pe parcursul anul precedent, Agenția Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (APCSP) a înregistrat și examinat 1400 petiții, dintre care 1126 au parvenit direct de la consumatori; 274 au fost remise de alte autorități; 307 – readresate altor autorități pentru soluționare conform competențelor, alte 1043 au fost examinate din oficiu, fiind transmis răspuns petiționarului, iar 50 au fost examinate prin control inopinat, se spune în Raportul privind activitatea de protecție a consumatorilor pentru anul 2020 recent publicat de autoritate.
 
În document este menționat că pe cale amiabilă au fost soluționate 121 petiții, în care agenții economici au reparat prejudiciul cauzat consumatorului, inclusiv restituind contravaloarea produselor neconforme.
Detalii
15
04 2020
846

Noi rigori pentru informarea consumatorului de produse alimentare

Încălcarea cerințelor privind producerea, depozitarea, plasarea pe piață, comercializarea produselor alimentare și informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare se va sancționa mai dur. Prevederile sun incluse în proiectul modificărilor și completărilor la Codul contravențional (CC) elaborate de Ministerul Justiției.

Autorii propun o nouă redacție a art. 269 din CC, conform căreia încălcarea cerințelor de siguranță a produselor alimentare prin producerea, plasarea pe piață și comercializarea produselor ce nu corespund rigorilor impuse pot deveni pasibile de sancționare cu amendă de la 100 la 150 UC aplicată persoanei fizice și de la 400 la 500 UC pentru persoanele juridice.
Detalii
29
01 2020
2041

Controale planificate 2020: APCSP

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței va verifica în anul curent 435 de agenți economici, potrivit Graficului controalelor planificate pentru anul 2020, publicat pe pagina Agenției.

Astfel, controalele se vor desfășura în următoarele domenii de activitate:
siguranța ocupațională (54 agenți economici)
• conformitatea serviciilor, inclusiv turistice (10 agenți economici)

Detalii
15
01 2020
1066

Compensarea venitului ratat şi a altor cheltuieli pasagerului căruia i s-a anulat zborul

Persoana fizică D. s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către compania aeriană X din RM. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, la 24 februarie 2017, a achiziţionat de la compania aeriană biletul la cursa Chişinău-Birmingham (Marea Britanie) pentru data de 31 august 2017. Fiind prezent la data indicată la Aeroportul International Chişinău, D. a observat că acest zbor nu apărea pe monitoarele curselor aeriene, motiv pentru care clientul s-a adresat reprezentanţilor companiei X, iar aceştia i-au comunicat despre anularea zborului respectiv.

În aceeaşi zi, reclamantul a depus o cerere către reprezentanţa companiei din cadrul aeroportului, iar a doua zi, acesta s-a adresat cu o plângere nemijlocit la sediul companiei aeriene.
Detalii
30
12 2019
593

Eliberarea titlului de executare silită a unei hotărâri arbitrale în privinţa consumatorilor

Potrivit art. 1 din Codul civil (CC), printre principiile fundamentale ale legislaţiei civile se enumeră şi protecţia consumatorului, iar art. 3 alin. (1) din acelați Cod stabileşte că are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează predominant în scopuri ce nu ţin de activitatea de întreprinzător sau profesională. Persoana fizică nu are calitatea de consumator, dacă cealaltă parte a raportului juridic civil nu are calitatea de profesionist.
Detalii
28
10 2019
1086

ANTA: lista de verificare în domeniul protecției consumatorilor

Listele de verificare pentru domeniile de control ale A.A.„Agenția Națională Transport Auto”, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 1 februarie 2019, sunt completate cu anexa nr.8Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea respectării cerințelor privind protecția consumatorilor din domeniul transportului rutier și activităților conexe transportului rutier.

Aceasta conține informația generală despre persoana și obiectul supus controlului necesare pentru evaluarea riscurilor, criterii fiind domeniul de activitate și mărimea entității supuse verificării.
Detalii