10
08 2022
114

Mecanismul REP va fi implementat gradual

Transportul deșeurilor pe teritoriul Republicii Moldova de la/către operatorii instalației de valorificare și/sau activității de gestionare a deșeurilor care nu dețin autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor, pentru a justifica trasabilitatea deșeurilor transferate, va fi interzis. În „Monitorul oficial” din 5 august curent a fost publicată Legea nr. 217 din 21.07.2022 ce conține un șir de modificări la Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător și la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.


Detalii

12
07 2022
194

Securitatea cibernetică: evidența amenințărilor și evitarea incidentelor

Consolidarea capacității de răspuns la incidentele de securitate cibernetică, precum și monitorizarea acestor incidente la nivel guvernamental va fi posibilă datorită implementării sistemului informațional „Registrul de stat al incidentelor de securitate cibernetică” (SI RSISC).
 
Conceptul acestui sistem a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 388 din 15 iunie 2022, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 iulie curent.
 


Detalii

14
01 2022
330

Obligațiile angajatorului pentru protecția sănătății lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive

În vederea asigurării sănătății și securității lucrătorilor, angajatorul va fi obligat să ia măsuri tehnice și organizatorice privind prevenirea formării mediilor explozive, evitarea surselor care pot genera deflagrația mediilor explozive și limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii.
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive a fost aprobat de Executiv.
 
Astfel, angajatorul evaluează riscurile specifice, luând în considerare probabilitatea producerii și menținerii mediilor explozive; instalațiile, substanțele folosite, procesele și posibilele lor interacțiuni; dimensiunile efectelor anticipate
Detalii
18
01 2021
1819

Echipamentele individuale de protecție la locul de muncă. Obligațiile angajatorului

Angajatorul este obligat să acorde gratuit lucrătorilor echipamente individuale de protecție. Totodată, înainte de a-l alege, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul pe care intenționează să îl folosească corespunde tuturor cerințelor stabilite. În același timp, în cadrul unității se pun la dispoziție informațiile indispensabile privind fiecare tip de echipament individual de protecție.
 
În Monitorul Oficial din 15 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 906 din 16 decembrie 2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Detalii
02
10 2020
597

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală, digitalizată

În Republica Moldova va fi lansată o platformă informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală. Aceasta va fi constituită din sistemul informațional în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală  (SI e-OPI) și sistemul informațional „Registrul cererilor de intervenție” (SI e-RCI). Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii respective.
 
Posesor și deținător al SI e-OPI va fi Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, iar în calitate de administrator tehnic – Serviciul Tehnologia Informației și Securitate. Totodată, posesor și deținător al SI e-RCI va fi Serviciul Vamal, iar Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe va asigura administrarea tehnică a sistemului.

Detalii
20
08 2020
2262

Deducerea cheltuielilor pentru procurarea echipamentului de protecție a angajaților contra COVID-19

Conducerea întreprinderii „X”, al cărei gen de activitate este fabricarea produselor de panificație, a decis suportarea cheltuielilor pentru procurarea echipamentului de protecție a angajaților contra COVID-19 prin asigurarea acestora cu măști, viziere, dezinfectanți. Se deduc în scopuri fiscale aceste cheltuieli? Reprezintă surse de venit impozabile pentru salariați cheltuielile respective suportate de angajator?

 


Detalii
28
07 2020
445

Informațiile de interes public vs dreptul de protecție a vieții private

La data de 12 decembrie 2019, Curtea Constituțională (CC) a emis Hotărârea nr. 29, prin care a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de către un avocat, a declarat neconstituțional art. 16 alin. (9) din Legea nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și a stabilit drept criterii ce urmează a fi puse în balanță de către Serviciul Fiscal de Stat și, după caz, instanțele judecătorești, următoarele:
a) contribuția informației solicitate la o dezbatere de interes public;
b) gradul de notorietate a persoanei/persoanelor afectate de informația solicitată;
c) conținutul, forma și consecințele publicării informației;
d) alte criterii relevante pentru cazul pe care îl examinează.

Detalii
10
04 2020
777

CTIF vine cu noi recomandări pentru clienții săi

În condițiile situației epidemiologice în țară, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) solicită clienților săi, în cazurile în care prezența acestora la oficiile de deservire ale instituției este obligatorie, să respecte întocmai regulile de prevenție și de igienă stabilite de autorități.

CTIF informează persoanele juridice care doresc să perfecteze contracte de conectare la serviciile fiscale electronice și doritorii de a procura semnături electronice că aceștia au obligația să-și programeze vizitele la oficiul de deservire a clienților din mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 3, la Centrul de apel al instituției, la numărul de telefon 022 822 222.
Detalii
16
07 2019
729

Guvernul a susținut Acordul de protejare reciprocă a investițiilor cu Canada

În Monitorul Oficial din 12 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 316 din 10 iulie 2019 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

Documentul are drept scop consolidarea raporturilor economice și investiționale reciproc avantajoase, crearea condițiilor favorabile pentru desfășurarea activității investiționale a agenților economici în ambele țări, reglementarea relațiilor comercial-economice, ceea ce ulterior va avea un impact asupra fluxului investițiilor străine directe în țară, dar și a comerțului bilateral.
Detalii
11
03 2019
1015

Industria extractivă: noi cerințe pentru angajatori

Angajatorul din domeniul industriei extractive va fi obligat să garanteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Guvernul a aprobat în ședința din 7 martie proiectul hotărârii privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane.

Pentru garantarea sănătății și securității lucrătorilor, angajatorul va avea grijă ca locurile de muncă să fie proiectate, construite, echipate, exploatate şi întreţinute astfel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea proprie ori a celorlalţi lucrători.
Detalii