03
04 2021
225

(29.1.3.1.15) Cum se determină cuantumul provizioanelor destinate acoperirii creanțelor ce țin de nerecuperarea ratelor și neachitarea dobînzilor de leasing?

 În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Codul fiscal, organizaţiilor de creditare nebancară li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare şi neachitarea dobânzilor aferente şi acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar în limita provizioanelor calculate conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

07
06 2019
738

Contabilitatea provizioanelor privind reparațiile curente ale imobilizărilor corporale

Costul produselor, periodic, este semnificativ influențat de costul reparațiilor curente aferent imobilizărilor corporale. Prin urmare, întrucât reparațiile nu sunt efectuate proporțional pe întreaga perioadă de gestiune și acestea influențează costul produselor fabricate semnificativ, entitatea a decis să constituie provizion aferent reparațiilor imobilizărilor corporale pentru a calcula corect costul produselor fabricate. E corect?

Răspunsul la întrebare, precum și alte aspecte ce țin de provizioane în cazul reparațiilor curente ale imobilizărilor corporale îl găsiți în articolul Gestionarea și administrarea provizioanelor aferent reparațiilor curente a imobilizărilor corporale, publicat în nr. (2(50)) al revistei „monitorul fiscal FISC.md”. Acesta este elaborat de Valentina Panuș și Angela Lupu – practicieni în domeniul contabilității.
Detalii
18
02 2019
1989

Gestionarea și administrarea provizioanelor aferent reparațiilor curente a imobilizărilor corporale

În prezentul articol vom expune un model de procedură compusă dintr-un set de reguli aferente creării provizioanelor privind reparațiile curente ale imobilizărilor corporale utilizate în procesul de fabricație. Menționăm că propunerile autorilor sunt cu caracter de recomandare, care pot fi aplicate și modificate în funcție de specificul activității entității, de necesitățile informaționale proprii ale entității, precum și, nu în ultimul rând, în funcție de cerințele reglementărilor în vigoare din domeniu.
Detalii
07
05 2018
1063

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, care conține și Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Fondului.

Proiectul a fost elaborat din necesitatea asigurării unei continuități în procesul de implementare a măsurilor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii, în special, în vederea facilitării accesului la finanțare a IMM-urilor din Republica Moldova.
Detalii