16
06 2021
25

6.4.4.1 Care este cota concretă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

Cota concretă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace constituie % din venitul din vânzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare (lit. c) din anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 


Detalii
16
06 2021
74

6.1.3 Ce include sistemul taxelor locale?

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
Detalii

16
06 2021
75

6.16.5.1 Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?

Taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea suprafeței (fețelor) dispozitivului publicitar cu cota concretă a taxei pentru unitatea de măsură (suprafață) stabilită de către autoritatea administrației publice locale (consiliul local). (art. 293 alin. (1), lit. q) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

Detalii
16
06 2021
37

6.16.4.1 Cine stabilește cota concretă a taxei pentru dispozitivele publicitare?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru dispozitivele publicitare se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

27
05 2021
785

Evitarea dublei impuneri cu TVA în cazul importului unor servicii

Persoana juridică rezidentă a beneficiat de servicii (de publicitate) livrate prin intermediul rețelelor electronice de la un nerezident ce nu deține o formă de organizare juridică pe teritoriul RM. De pe cardul business al companiei rezidente a fost retrasă suma, care corespunde cu suma din invoice, care include și TVA aferent serviciilor. În conformitate cu art.94 lit. c) și art.115 din Codul fiscal, acestea se califică drept import de servicii și, respectiv, beneficiarul are obligația să achite și să declare TVA aferent serviciilor importate. Ce acțiuni urmează să întreprindă părțile contractate la tranzacție, în sensul evitării achitării duble a sumei TVA de către beneficiarul serviciilor?
 


Detalii

26
10 2020
180

(28.27.4) Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de publicitate, acordate cetățenilor Republicii Moldova intermediul rețelelor de socializare, dacă conținutul publicității poartă caracter comercial?

Potrivit prevederilor art.95 alin.(11) lit.b) din Codul fiscal, acordarea cetățenilor Republicii Moldova (B2C) a serviciilor de publicitate în rețeaua Internet, inclusiv și cu utilizarea programelor pentru calculatoare și bazelor de date, ce funcționează în rețeaua Internet, precum și acordarea suprafețelor (spațiilor) de publicitate în rețeaua Internet de către agenții economici nerezidenți care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT”.

În acest sens în scopul aplicării TVA, primordial este statutul beneficiarului și tipul serviciului prestat nu și caracterul conținutului publicității plasate.