17
01 2020
394

Trei puncte de trecere pentru vămuirea mărfurilor ce vor rămâne în stânga Nistrului

Perioada în care agenții economici și instituțiile publice din raioanele de est pot traversa punctele de trecere a frontierei pentru efectuarea procedurilor de vămuire fără perceperea drepturilor de import sau export și fără aplicarea măsurilor de politică economică și prohibițiilor, cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale va fi extinsă.

În cadrul ședinței Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea pct. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.
Detalii
27
12 2018
782

Serviciul Vamal va continua vămuirea la postul vamal Bender-2

Serviciul Vamal, cu titlu provizoriu, va efectua vămuirea la postul vamal Bender-2 a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei Novosaviţkaia–Cuciurgan, cu excepţia produselor petroliere menţionate la poziţiile tarifare 271012310 (benzine pentru aviaţie), 271012700 (benzine tip „jet fuel”), 271019210 şi 271019250, până la 30 iunie 2019.

În Monitorul Oficial nr. 449-503 din 21 decembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1265 din 19 decembrie 2018 cu privire la modificarea unor hotărâri, ce prevede extinderea termenului, care expiră la 31 decembrie 2018, cu încă 6 luni.
Detalii