20
02 2019
308

Nedepunerea cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate: consecințe pentru debitor

În conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr. 149/2012 (Legea nr. 149/2012), procesul de insolvabilitate se intentează doar în baza unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate și atunci când există unul din temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.
Detalii
14
03 2018
353

Sistemul sancționator: responsabilităţi divizate

Cele mai importante aspecte ce țin de mediul de afaceri din proiectul care vine să reducă presiunea sancționatorie asupra business-ului au fost discutate în cadrul ședinței unui grup de lucru al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Ședința, prezidată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a fost organizată cu scopul de a evidenţia prevederile proiectului care cad sub responsabilitatea ministerului, dat fiind faptul că la 5 februarie s-a decis separarea acestuia în două părți – aspectele ce vizează mediul de afaceri, de care se va ocupa Ministerul Economiei și Infrastructurii și cele ce țin de competența organelor de urmărire penală, ce vor fi gestionate de Ministerul Justiției.
Detalii
11
01 2018
1529

Sistemul sancţionator: proiectul modificărilor Codului fiscal şi Codului vamal

Ministerul Justiţiei propune spre consultare un proiect de lege ce prevede instituirea unui mecanism de liberare de răspundere penală în cazul infracțiunilor care nu au fost săvârșite prin aplicarea constrângerii psihice, fizice și care nu s-a soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei, nu a fost săvârșită de un grup criminal organizat sau organizație criminală.
Detalii
06
12 2017
1332

Administratorul întreprinderii insolvabile, obligat să achite restanţe de circa 500 mii lei

Prin încheierea Curţii de Apel Bălţi din 18 iunie 2015 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de societatea comercială „St.N” SRL. Instanţa, la 18 decembrie 2015, a constatat insolvabilitatea întreprinderii şi s-a intentat procesul de faliment simplificat şi de dizolvare a acesteia, fiind desemnat lichidatorul.
Detalii
03
03 2017
575

Fraude depistate la vămuirea autoturismelor cu reducere de 70% la acciză

Serviciile specializate ale Vămii au deconspirat o schemă infracțională de folosire abuzivă a facilităților prevăzute de Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016, care le oferă posibilitatea rezidenților care au introdus până la data de 1 noiembrie 2016 autoturisme cu numere de înmatriculare străine să le plaseze în regim vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilite pentru anul 2016.
Detalii