11
07 2019
1084

Procedura de radiere a MCC/IF din Registrul SFS, precizată

La stabilirea în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control a mașinilor de casă și control cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale (MCC/IF) ale contribuabililor deja radiați din Registrul Fiscal de Stat, subdiviziunea SFS care a înregistrat MCC/IF adoptă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și control. De asemenea, subdiviziunea va adopta decizia de radiere și în cazul stabilirii în Registrul de evidență a dispozitivelor electronice ale contribuabililor deja radiați din Registrul SFS.

Serviciul Fiscal de Stat a plasat spre consultări publice proiectul ordinului SFS privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control.
Detalii
31
05 2019
741

Din Registrul de stat vor fi radiate 53 întreprinderi inactive

Din Registrul de stat al persoanelor juridice urmează a fi radiate 53 de întreprinderi de stat inactive, conform unui proiect de hotărâre de Guvern aprobat în ședința Executivului din 29 mai curent.

Astfel, din Registru vor fi excluse întreprinderi precum revista „Obiectiv AV” Î.S., firma de stat pentru comerț și intermediere „Moldova Combustibil”, ÎS„Stația de Sud pentru proiectări și prospecțiuni tehnice”, „Serviciul construcțiilor capitale ale beneficiarilor”, „Codreanca”, întreprinderea de transport auto de pe lângă Ministerul Apărării, Farmacia 455 „VIORICA” a Asociației „Moldovafarm”, cantina Ministerului Afacerilor Interne, Centrul de extensiune și agrotehservicii „Exagro” etc.
Detalii
28
10 2017
1414

În șase luni ale anului 2017 în Republica Moldova au fost lichidate peste 4000 de întreprinderi

Peste 4000 de întreprinderi din Republica Moldova au fost lichidate în semestrul I al anului curent. Datele statistice arată că pentru prima dată în ultimii șapte ani, numărul de întreprinderi lichidate a depășit numărul celor înregistrate. Potrvit experților, această tendință a fost generată, parțial, de simplificarea procedurii de lichidare a întreprinderilor.

Datele se conțin în publicația „Tendințe în Economia Moldovei” elaborată de Institutul Național de Cercetări Economice.
Detalii
15
06 2017
438

ORDIN SFS NR. 157 din 13.06.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale (continuare)

15
06 2017
523

12. (32.1.12) Care contribuabili pot fi radiați din oficiu?

Conform Legii privind gospodăriile țărănești (de fermier) nr.1353/03.11.2000 și Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007 se radiază din oficiu gospodăriile țărănești, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi.
Detalii
23
03 2016
852

Peste 30 de reprezentanțe ale ASITO vor fi radiate

Mai mult de 30 de reprezentanțe ale companiei de asigurări „ASITO” SA vor fi radiate. Se întâmplă după ce Consiliul de Asministrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a avizat operarea modificărilor operate în documentele de constrituire ale companiei internaționale de asigurări.
Detalii
14
03 2016
2142

Radierea agenților economici și întreprinzătorilor individuali va fi simplificată

Radierea persoanelor juridice inactive și a întreprinzătorilor individuali inactivi va fi simplificată esențial și se va face din oficiu, potrivit proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative în vigoare, care include politica fiscală, vamală și bugetară pentru 2016, aprobat de Guvern.
Detalii