08
02 2021
1134

Programul de rambursare TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, extins

Vineri, 5 februarie 2021, au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.18 din 1 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului nr.76 din 16 iunie 2020, documentul fiind publicat în MO al RM.
 
Amintim, în urma modificărilor operate în Legea nr.60/2020  prin Legea nr.257/2020 pentru modificarea și abrogarea unor acte normative, au fost operate modificări în partea ce ține Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale.

Detalii
05
02 2021
1155

Modificări în Regulamentul privind rambursarea TVA

În Monitorul Oficial de astăzi, 5 februarie curent, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 18 din 1 februarie 2021 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.76 din 16 iunie 2020.
 
Documentul a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative și prevede modificări în Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul nr.76 din 16.06.2020 și vizează producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale.

Detalii
20
10 2020
503

(40.3.20) Sînt în drept producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale să beneficieze de rambursarea TVA, în cazul în care nu au avut obligația de a prezenta darea de seamă ”Calculul impozitului pe bunurile imobiliare” (forma BIJ17) pentru anul 2020?

Potrivit pct.4 subpct.7) din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, (în continuare Regulament), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, cererea privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale se examinează în cazul în care solicitantul a prezentat darea de seamă BIJ 17 în care a reflectat impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă pentru anul 2020.         


Detalii
08
10 2020
522

(40.3.16) Sînt în drept subiecții impozabili cu TVA să beneficieze de rambursarea TVA conform Programului de rambursare a TVA, instituit prin Legea nr.60/2020, dacă în careva din perioadele ulterioare perioadei decembrie 2019 au înregistrat TVA spre plată la buget (conform boxei 19 a declarației TVA) sau TVA spre deducere pentru perioada ulterioară a constituit „zero” lei?”

În conformitate cu pct.5 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, subiectul impozabil are dreptul la rambursarea TVA, solicitată pentru perioadele fiscale aferente perioadei de rambursare a TVA, indiferent de faptul dacă în careva din aceste perioade fiscale a înregistrat TVA spre achitare la buget, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

Detalii
08
10 2020
431

(40.3.17) Este în drept subiectul impozabil cu TVA să solicite rambursarea TVA suplimentară pentru perioadele fiscale din Programul de rambursare a TVA, pentru care anterior a fost acordată rambursarea TVA în mărime parțială?

Potrivit pct.3 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară (în continuare Regulament), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 termenul de solicitare a rambursării TVA este reglementat de prevederile art.266 din Codul fiscal al Republicii Moldova.

Detalii
08
10 2020
411

(40.3.18) Depășirea aferent cărei perioade participă la determinarea sumei TVA pasibile rambursării în cazul în care subiectul impozabil solicită rambursarea TVA pentru mai multe perioade fiscale din perioada Programului de rambursare?

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a) al din Legea nr.60/2020 la aprecierea sumei TVA spre rambursare participă suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală privind TVA.


Detalii
08
10 2020
530

(40.3.19) Subiect înregistrat ca plătitor a TVA beneficiază de restituirea TVA în baza livrărilor scutite cu drept de deducere, precum și de rambursarea TVA conform Programului de rambursare. Valoarea TVA în temeiul art.101 din Codul fiscal depășește suma reflectată în boxa 21 declarației TVA pentru luna decembrie 2019. Este în drept subiectul impozabil să beneficieze de rambursarea TVA conform Programului de rambursare în acest сaz ?

Potrivit prevederilor pct.2 al Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, beneficierea de rambursarea TVA nu limitează dreptul la solicitarea şi beneficierea de restituirea TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal şi ale Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.


Detalii